De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma mentoren verdiepen loopbaandialogen, begeleidings- en gespreksvaardigheden niveau IV beroepsbeelden en regionale arbeidsmarktperspectieven; voorbeelden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma mentoren verdiepen loopbaandialogen, begeleidings- en gespreksvaardigheden niveau IV beroepsbeelden en regionale arbeidsmarktperspectieven; voorbeelden."— Transcript van de presentatie:

1 Programma mentoren verdiepen loopbaandialogen, begeleidings- en gespreksvaardigheden niveau IV beroepsbeelden en regionale arbeidsmarktperspectieven; voorbeelden bètamentality model en 7 werelden techniek doorlopende leerlijn in vmbo gl/tl opleidingen en mbo IV opleidingen; samenwerking vmbo gl/tl en mbo niveau IV opleidingen voor LOB activiteiten Huiswerkopdracht:

2 Terugkijken 1 tussen de bijeenkomst van 29/30 oktober en  19/20 november op eigen locatie andere mentoren, decaan, teamleiders, schoolleiding informeren  over LOB in de lessen en techniekpromotie voeren van loopbaandialogen met leerlingen over oriëntatie op de wereld en beroepen van techniek op niveau IV

3 Wat hebben gesprekken opgeleverd
vakdocent, mentor, decaan, Schoolleider teamleiders ouder mbo regio

4 Train de trainer (incidentmethode)
Kies dilemma, vraagstuk LOB en techniekpromotie op jouw school vanuit perspectief mentor/ decaan Informatie vragen aan inbrenger vraagstuk Probleembepaling Besluitvorming over aanpak Algemene richtlijnen uit vraagstuk halen

5 Van voorlichten naar ervaren
Ouders, borging, rol decaan Kies 3 aandachtspunten/tips die je als mentor/decaan belangrijk vindt en werk van wil maken de komende 3 maanden Welke doelen stel je en wat moeten de resultaten zijn? Wat regel je met het MBO? Met wie ga je in gesprek?

6 Bèta mentaliteiten carrière bèta’s
Niet iedereen is geïnteresseerd in dezelfde aspecten van techniek: carrière bèta’s geïnteresseerde generalisten concrete bèta's non–bèta's

7 Wervingsportfolio middelenmix

8 Sociale milieus Nederlandse samenleving achttal consistente sociale milieus met overeenkomstige waardenprofielen Traditionele burgerij (16%) Gemaksgeoriënteerden (10%) Moderne burgerij (22%) Nieuwe conservatieven (8%) Kosmopolieten (10%) Opwaarts mobielen (13%) Postmaterialisten (10%) Postmoderne hedonisten (11%)

9

10 BètaMentality-groepen
De Carrière Bèta Status en goede carrièremogelijkheden goed salaris bij exacte onderwijs school vrij saai en ouderwets maar dankzij bovenstaande (extrinsieke) perspectieven eventueel wel toekomst bètatechniek kiest. De Geïnteresseerde Generalist niet perse saai maar liever bezig met maatschappelijke zaken leven." zelfontplooiing, een leuke en dynamische omgeving en het helpen van mensen vaak onvoldoende terug in bètatechnische omgeving. De Concrete Bèta "Ik kan het, ik wil het en ik vind het interessant." enthousiaste jongere die nieuwsgierig is naar de wereld om zich heen en graag het hoe en waarom wil weten in de breedste zin van het woord; van apparaat tot mens en van natuur tot dier. De Non Bèta De Non Bèta kan het niet en wil het niet uitgesproken hekel aan exact onderwijs. sluiten toekomst in deze richting uit.  Het bètatalent van de pabostudent

11 BètaMentality-groepen
De Carrière Bèta Status en goede carrièremogelijkheden goed salaris bij exacte onderwijs school vrij saai en ouderwets maar dankzij bovenstaande (extrinsieke) perspectieven eventueel wel toekomst bètatechniek kiest. De Geïnteresseerde Generalist niet perse saai maar liever bezig met maatschappelijke zaken leven." zelfontplooiing, een leuke en dynamische omgeving en het helpen van mensen vaak onvoldoende terug in bètatechnische omgeving. De Concrete Bèta "Ik kan het, ik wil het en ik vind het interessant." enthousiaste jongere die nieuwsgierig is naar de wereld om zich heen en graag het hoe en waarom wil weten in de breedste zin van het woord; van apparaat tot mens en van natuur tot dier. De Non Bèta De Non Bèta kan het niet en wil het niet uitgesproken hekel aan exact onderwijs. sluiten toekomst in deze richting uit.  Het bètatalent van de pabostudent

12 Vijf dimensies houding van jongeren ten opzichte van……
houding en toekomstbeeld mens- en maatschappijgerichtheid praktische instelling technische interesse statusgerichtheid Elk van de Mentality- segmenten of ‘types’ unieke combinatie eigenschappen.

13 WATER, ENERGIE EN NATUUR
De 7 werelden van techniek: technologie is overal VOEDING & VITALITEIT MARKET & MONEY MOBILITEIT EN RUIMTE ENERGIE & NATUUR LIFESTYLE & DESIGN WATER, ENERGIE EN NATUUR SCIENCE & EXPLORATION

14 verantwoordelijkheid
Niveau 4 mbo, de kern VMBO-G&T x complete handelingscyclus, inclusief reflecteren op handelen van anderen werkt zelfstandig, ondernemend leerlingen en personeel school maanden plant gecombineerde taken orienterend, verkennend, productief kennis van feiten en methoden, toepassen van kennis op concrete situaties transfer in dynamische context kan voorstellen doen voor verandering transfer in intersectorale context CONTEXT CRITERIUM GROEI-ASPECT verantwoordelijkheid rollen zelfstandigheid reikwijdte publiek tijdshorizon complexiteit werk procedures kennis en inzicht transfer ambiguïteit veranderen bereik MBO 4 gespecialiseerd vakman middenmanagement van een klein bedrijf ondernemer MKB verantwoordelijk voor 1 of meer teams, projecten of het bedrijf werkt zelfstandig op basis van mandaat / eigen initiatief alle medewerkers en regio-bedrijfscontacten maanden combineert en coördineert taken procedures aanpassen en verbeteren kennis van feiten, methoden en principes; kan argumenten opstellen / analyseren; kan kennis en vaardigheid overdragen transfer in situaties met complexe / onvoorspelbare factoren kan mede richting geven bij veranderingen, kan veranderingen initiëren, kan ideeën voor veranderingen aandragen vanuit de praktijk / uitvoering transfer binnen context van de sector

15 Waar loop je warm voor als mentor/decaan?
In gesprek met elkaar over je werk als mentor/decaan waar jij warm voor loopt 2*2 Neem ieder een voorbeeld van de gesprekstechnieken voor het voeren van een dialoog Neem ieder 5 minuten voor een gesprek Nabespreken 5 minuten

16 Waar loopt mijn ll. warm voor?
In gesprek met je leerlingen over die onderwerpen waar ze warm voor lopen Welk gesprekstechnieken kun je toepassen als mentor, decaan?

17 cursus beginnende decanen 2012
17

18 In contact komen met elkaar
Ik ontvang(hoor) van jou…. Ik denk daarbij …. Ik voel daarbij… Ik wil tegen je zeggen ….

19 DOorlopende samenwerking vmbo gl/tl en mbo niveau IV opleidingen
Neem het beta mentalitymodel Maak een ontwerp voor doorlopende leerlijn met medewerking van het mbo om leerlingen meer ervaringen te laten opdoen met de buitenwereld

20 Huiswerk


Download ppt "Programma mentoren verdiepen loopbaandialogen, begeleidings- en gespreksvaardigheden niveau IV beroepsbeelden en regionale arbeidsmarktperspectieven; voorbeelden."

Verwante presentaties


Ads door Google