De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actief burgerschap in en door sport

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actief burgerschap in en door sport"— Transcript van de presentatie:

1 Actief burgerschap in en door sport
prof. dr. Ramón Spaaij USBO, Universiteit Utrecht

2 Sport en bewegen als actief burgerschap
Dubbele betekenis Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid, maar ook collectiviteit en gemeenschap

3 De bal bij de burger Politiek-bestuurlijke herwaardering van particulier initiatief Burgers dienen zich in te zetten voor een publiek belang Bescheiden overheid, ambitieuze politiek Sturen op verantwoordelijkheid

4 De actieve burger: 4 gedaanten
Verantwoordelijk Zorgzaam Fatsoenlijk Deliberatief (Tonkens, 2006)

5 Kritiek en dilemma’s Overbelaste burgers
Actief burgerschap als interactie tussen burgers en instituties Notie van ‘goed burgerschap’ blijft impliciet en abstract Actief burgerschap als mechanisme van in- en uitsluiting: moralisering, hierarchisering, homogenisering

6 Verdiepings- en reflectievragen voor sportorganisaties (I)
Wat mogen vrijwilligers en verenigingsleden van elkaar en van de institutionele omgeving verwachten m.b.t. hun publieke taak? Wat is de rol en verantwoordelijkheid van professionals, overheden en maatschappelijke organisaties bij het creëren van een institutioneel stimulerende context? Hoe kan op verenigingsniveau vorm en invulling worden gegeven aan de beoogde publieke moraal van het meedoen?

7 Verdiepings- en reflectievragen voor sportorganisaties (II)
Is participatie in sportverenigingen (als vrijwilliger, sporter, etc.) wel voor alle burgers in gelijke mate toegankelijk en daarmee democratisch genoeg? Van meedoen naar thuis voelen: wat betekent dat voor een vereniging? Hoe voorkom je homogenisering en sociale sluiting?

8 Casus: Thuis voelen binnen sportverenigingen
De vereniging wordt aangespoord om sociale samenhang en inclusie te bevorderen, in het bijzonder het meedoen en thuis voelen van ondervertegenwoordigde groepen Politieke ambities worden door de bonden en overheid ‘vertaald’ voor verenigingen. De publieke moraal is ondergeschikt aan de business case in deze vertaling Kartrekkers (individuele vrijwilligers met professionele of persoonlijke affiniteit)

9 Casus: Thuis voelen binnen sportverenigingen
Overbelaste vrijwilligers - weinig inspraak in de publieke moraal rond actief burgerschap in en door sport - bezien deze meer vanuit praktisch en situationeel oogpunt: Wat betekent het voor ons? Kosten en baten? - bekwame vrijwilligers? De passieve burger als buitenstaander en lastpost (deficit approach) Homogeniserende benadering van de ander

10 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Actief burgerschap in en door sport"

Verwante presentaties


Ads door Google