De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

31-3-2015Veiligheidsinstructie Moncereen1 Moncereen Droogontsmetter N 9102 Veiligheidsinstructie voor het poten van aardappels met een trekker en aardappelpootmachine.

Verwante presentaties


Presentatie over: "31-3-2015Veiligheidsinstructie Moncereen1 Moncereen Droogontsmetter N 9102 Veiligheidsinstructie voor het poten van aardappels met een trekker en aardappelpootmachine."— Transcript van de presentatie:

1 31-3-2015Veiligheidsinstructie Moncereen1 Moncereen Droogontsmetter N 9102 Veiligheidsinstructie voor het poten van aardappels met een trekker en aardappelpootmachine waarbij via poederdosseer-apparatuur middelen op basis van pencycuron (Moncereen Droogontsmetter N 9102) worden toegediend tegen Rhizoctonia.

2 31-3-2015Veiligheidsinstructie Moncereen2 Geldigheid Het bewijs dat instructie is gevolgd is 5 jaar geldig. Het is alleen geldig voor het geheel automatisch toepassen van Moncereen met een pootmachine met poederdoseerapparaat. Dus: oNiet geldig voor het handmatig uitstrooien van Moncereen. oNiet geldig voor het vullen van de apparatuur. oNiet geldig voor het schoonmaken van de apparatuur. Zorg dat je de kopie van de instructie bij je hebt bij het aardappelen poten.

3 31-3-2015Veiligheidsinstructie Moncereen3 Algemene maatregelen Voorkom contact met het middel. Werk volgens de afgesproken werkwijze. Gebruik goed werkende apparatuur, meld storingen direct bij de leidinggevende. Zorg dat je de alarmnummers kent en hebt voorgeprogrammeerd in je telefoon. Voorkom beschadiging / morsen / lekken tijdens transport. Niet roken, eten of drinken tijdens het werk. Was de handen voor het eten, etc. en voor en na toiletbezoek Draag indien nodig de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Neem een kopie van instructie vakbekwaamheid gewasbescherming mee in de cabine.

4 31-3-2015Veiligheidsinstructie Moncereen4 Gevaren voor mens, dier en milieu geen bijzondere gevaren voor mensen en milieu als er gewerkt wordt volgens de gebruiksaanwijzingen op het etiket en deze veiligheidsinstructie

5 31-3-2015Veiligheidsinstructie Moncereen5 Wat als het misgaat (1) Algemene maatregelen oBuiten de gevaarlijke zone brengen. oVerontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen. oLigging en vervoer in stabiele zijligging.

6 31-3-2015Veiligheidsinstructie Moncereen6 Wat als het misgaat (2) Inademing: ○Onmiddellijk een arts raadplegen. ○In de frisse lucht brengen. ○Het slachtoffer warm en rustig houden. Contact met de huid: ○Met zeep en water wassen. ○Als de klachten aanhouden, een arts raadplegen.

7 31-3-2015Veiligheidsinstructie Moncereen7 Wat als het misgaat (3) Contact met de ogen: oBij aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. oOnmiddellijk een arts raadplegen. Inslikken: oGEEN braken opwekken. oOnmiddellijk een arts raadplegen oMond spoelen.

8 31-3-2015Veiligheidsinstructie Moncereen8 Noodmaatregelen bij lekkages, verspilling, etc. Persoonlijke (voorzorgs)maatregelen Vermijd contact met het product ontstekingsbronnen verwijderen (i.v.m. stofexplosie) persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Milieu(voorzorgs)maatregelen Niet in oppervlaktewater, riolering en grondwater laten terecht komen. Verontreinigde voorwerpen en vloeren overeenkomstig de milieuvoorschriften reinigen.


Download ppt "31-3-2015Veiligheidsinstructie Moncereen1 Moncereen Droogontsmetter N 9102 Veiligheidsinstructie voor het poten van aardappels met een trekker en aardappelpootmachine."

Verwante presentaties


Ads door Google