De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cognitieve functies van kinderen behandeld voor kanker. Neuropraxis, 07 (2003), p. 41-53 Stefanie Verhue1BaOD.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cognitieve functies van kinderen behandeld voor kanker. Neuropraxis, 07 (2003), p. 41-53 Stefanie Verhue1BaOD."— Transcript van de presentatie:

1 Cognitieve functies van kinderen behandeld voor kanker. Neuropraxis, 07 (2003), p. 41-53 Stefanie Verhue1BaOD

2 INHOUD  Inleiding  Auteurs  Leukemiebehandeling en methodologie  Leukemiebehandeling: hersenbestraling  Leukemiebehandeling: chemotherapie  Follow-up  Onderzoek

3 INHOUD  Chemotherapie  Hersentumoren  Richtlijnen praktijk  Literatuur

4 INLEIDING  Kinderen met kanker: 70% overleven  1/250 volwassenen als kind kanker gehad  Gaat biologische genezing gepaard met ongestoorde mentale ontwikkeling en goede kwaliteit van leven?  Gevolgen behandeling leukemie/hersentumor

5 INLEIDING

6 AUTEURS Annet Kingma  studeerde Klinische Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen  promoveert tot doctor in de Medische Wetenschappen bij prof. dr. W.A. Kamps en prof. dr. B.G. Deelman  Onderzoek is gefinancierd door de Stichting Kinderoncologie Groningen en de Nederlandse Kankerbestrijding  Titel van het proefschrift luidt: 'Neuropsychological late effects of leukemia treatment in children'

7 AUTEURS Nathalie Jansen  Onderzoek aan de afdeling Kinderoncologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)  Onderzocht de effecten van de behandeling voor ALL op de ontwikkeling van kinderen op korte termijn en op een langere termijn van 4,5 jaar

8 LEUKEMIEBEHANDELING EN METHODOLOGIE  ALL= Acute lymfarische leukemie  80% meest voorkomend bij kinderen  Kenmerken: Ongecontroleerde groei witte bloedcellen Ontwikkelt in beenmerg Leukemiecellen verspreiden over lichaam, organen  Electieve behandeling: voorkomen verspreiding naar hersenen

9 LEUKEMIEBEHANDELING EN METHODOLOGIE  Groeiende stroom studies tekortkoming: retrospectieve onderzoeksopzet geen goede controlegroep geen aselecte steekproef ongespecificeerd verlies van patiënten in longitudinale studies onbetrouwbare of slecht genormeerde tests

10 LEUKEMIEBEHANDELING: HERSENBESTRALING  Kinderen chemotherapie presteren beter dan kinderen hersenbestraling  Kinderen die met bestraling en chemotherapie werden behandeld: Slechtere prestaties bij cognitieve tests 40% verwijzing naar speciaal onderwijs 68% afwijkend MRI

11 LEUKEMIEBEHANDELING: HERSENBESTRALING  Oorzaak is complex en multifactorieel  Hogere dagdosis heeft meer kans op schade  Voor jonge kinderen is het schadelijker dan voor oudere kinderen

12 LEUKEMIEBEHANDELING: CHEMOTHERAPIE  Jaren ‘80: cognitieve gevolgen zijn mild  Meisjes presteerden slechter bij de performale tests  Eerstgenoemde onderzoek: prospectief, base-line meting Geen controlegroep Diverse meetinstrumenten gebruiken (1- 17jaar)

13 LEUKEMIEBEHANDELING: CHEMOTHERAPIE  Tweede onderzoek: Wel controlegroep Slechts 10 patiënten  Pas de schade merken als de kinderen werken of naar school gaan  Chemotherapie veel minder schadelijk dan de combinatie chemotherapie en bestraling

14 FOLLOW-UP  Complexe relaties tussen specificiteit van disfuncties geslacht leeftijd zou Rourke's theorie over de non- verbale leerstoornis een deel van de uitkomsten kunnen verklaren

15 FOLLOW-UP  Duur : hoe langer de follow-up, hoe groter de achteruitgang van de cognitieve functies Geen sprake van een groep die niet leerbaar meer is  Blijvende effecten van chemotherapie onderscheiden van tijdelijke, acute verstoringen van de cognitieve functies

16 ONDERZOEK  Onderzoek : verband tussen MRI- afwijkingen en uitkomsten neuropsychologisch onderzoek  32 leukemiepatiënten Groep 1=16 hersenbestraling + chemotherapie Groep 2=16 chemotherapie

17 ONDERZOEK  Resultaat: MRI-afwijking komt meer voor bij de eerste groep  Verschil was niet significant  Besluit: bestraling is schadelijker, verband niet altijd eenduidig, afhankelijk van de aard van de chemotherapie en onderzochte functie

18 CHEMOTHERAPIE  De effecten van chemotherapie zijn hetzelfde, behalve bij leukemie  Verschillende soorten chemotherapie: MTX Corticosteroïden

19 CHEMOTHERAPIE  Soorten die een schadelijk effect hebben op het mentaal functioneren: L-asparaginase cytosine-arabinoside Vincristine …

20 CHEMOTHERAPIE  Sommige hebben op verschillende leeftijd een verschillend effect  Nieuwe cytostatica of combinaties ander werkingsmechanisme  Psychische effect, veel ziekenhuisbezoeken… beïnvloeden het neuropsychologisch onderzoek

21 HERSENTUMOREN  Meer kans op blijvende mentale schade  Mentale schade afhankelijk van: Leeftijd Tumorlokalisatie Behandeling Ontwikkelingsmogelijkheden

22 HERSENTUMOREN  Onderzoek: 66% van de patiënten die in aanmerking kwamen verleenden hun medewerking sociaal-economische status niet vergeleken met die van de geïncludeerde kinderen vijf verschillende intelligentietests: oude en nieuwe normeringen, zonder specificatie van aantallen en zonder correcties

23 HERSENTUMOREN twee tot vijf maal getest met verschillende intervallen verschillende leereffecten; het eerste zogenaamde baseline-onderzoek na operatie en soms na de bestraling geheel voorbij aan de schade van de tumor of de operatie tussen operatie en het tijdstip van drie maanden na bestraling meerdere onderzoeken waren verricht de test met het hoogste IQ als baseline

24 HERSENTUMOREN  Conclusie: kinderen met het hoogste IQ het grootste verval lieten zien ten dele kan worden verklaard statistische methoden kunnen inziens methodologische beperkingen onvoldoende corrigeren

25 RICHTLIJNEN VOOR PRAKTIJK 1. Indicatie neuropsychologisch onderzoek:  Hoge kans op leerproblemen  Kan een misverstand zijn door de verkeerde mensen vastgesteld  Voorbeeld: dyslexie

26 RICHTLIJNEN VOOR PRAKTIJK 2. Interventie en school:  Geen cognitief interventie- of trainingsprogramma  Leerstoornissen “remedial teaching“  Patiëntenvereniging Vereniging Ouders Kinderen en Kanker (VOKK)

27 RICHTLIJNEN VOOR PRAKTIJK 3. Poliklinieken voor late effecten:  Polikliniek voor late effecten  Verschillende disciplines uit de geneeskunde aandacht schenken aan de cognitieve functies van de kinderen  Onbekend wat de gevolgen zijn op lang termijn  Vele vragen blijven onbeantwoord

28 LITERATUUR


Download ppt "Cognitieve functies van kinderen behandeld voor kanker. Neuropraxis, 07 (2003), p. 41-53 Stefanie Verhue1BaOD."

Verwante presentaties


Ads door Google