De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in het 6e leerjaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in het 6e leerjaar"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in het 6e leerjaar
Juf Eva & meester Ruben

2 Weekplanning Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Spelling ZW. P
Wisk. Wiskunde Dictee + Taal Taal Frans Wisk Gym P. Gym J. W.O. Tot 12u00 KNPI M.V. Tot 15u00

3 Algemene informatie Drankjes Fruit Verjaardagen
Meter of peter van leerling uit het 1ste lj Klaswebsite: Geen tipp-ex Klasregels

4 Voorbereiding middelbaar
Accent op zelfstandig werken en corrigeren Leren leren (plannen, hoe studeren,...) Stimuleren en coachen door ouders = belangrijk

5 Agenda: Bij dringende mededelingen:
lln overhandigen ’s morgens agenda aan lkr Gebruiken om boekentas te maken

6 Huistaken en toetsen Huistaken Toetsen
Duid gerust aan indien hulp nodig was Bingel Toetsen Ook onverwacht Thuis verbeteren met groen

7 Wiskunde Rode map 13 sprongen Na iedere sprong toets
Neuzen-neuzenboekje Extra uitleg over leerstof Verschillende oplossingsstrategieën

8 Wiskunde Nieuwtjes: Cijferen: Getallen: Meten: Meetkunde:
Controlestrategieën Getallen: Miljardtallen (Md) Meten: m³, dm³, cm³ Pi Cirkelomtrek + oppervlakte Oppervlakte via herstructureren Volume kubus, balk, cilinder Meetkunde: Herkennen kubus, balk, cilinder, piramide, bol + ontvouwing Figuren spiegelen

9 Taal Rode map Na ieder thema toets Belangrijk: taalsystematiek (les 9)
Leeshoek Spreekbeurten 1 boekbespreking voor januari 1 spreekbeurt na januari

10 Spelling Wit mapje 1 woordpakket / week Dictee op donderdag
Beheersingsnorm: 80% Regels dictee Vooraan in dicteeschrift Regelmatig taak werkwoorden

11 Frans Zwart mapje + werkschrift
Verschillende unités, eerste 4 vooral herhaling Na ieder unité toets Zowel woorden als zinnen kunnen vertalen (Fra.  Ned. & Ned.  Fra.) Woorden kunnen schrijven Extra oefentaak voor woordenschat

12 Wereldoriëntatie Blauw mapje Na ieder thema open en gesloten toets
Wat te kennen = achteraan elk thema Groot thema ‘WO I’ samen met 5de leerjaar Seksuele opvoeding = einde van het jaar Werken met vragendoos

13 Projecten Afval (22 – 26 sept)
Gezonde voeding / suiker en diabetes (17 – 21 nov) Verkeer (20 – 24 apr) WO I (???)

14 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Welkom in het 6e leerjaar"

Verwante presentaties


Ads door Google