De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond Schooljaar 2014-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond Schooljaar 2014-2015."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond Schooljaar

2 Dagdagelijkse dingen Agenda elke dag handtekenen a.u.b.
In de klas krijgt uw kind alle materialen ter beschikking. Bijvoorbeeld pennen, lat, geodriehoek, … . Dit materiaal eventueel thuis voorzien om huiswerk te maken. Graag een pennenzak om al het materiaal netjes in te bewaren. De kinderen mogen Tippex of iets dergelijks gebruiken zolang ze het op een ordentelijke manier kunnen gebruiken (geen mannetjesblad).

3 Planning / leren leren Meestal geen huiswerk op woensdag en vrijdag, wel eventueel planningswerk of les (vb. Frans) Planningskaftje: dit bestekmapje moet altijd in hun boekentas zitten. Planning wordt donderdag of vrijdag meegegeven voor de volgende week. De kinderen kunnen zelf hierop bepalen wanneer ze hun huiswerk maken en rekening houden met hobby’s e.a. Wanneer uw kind niet in orde is met een huis- of planningstaak krijgt het een stempel in zijn/haar agenda. Vandaag hebben in de klas rond ‘leren leren’ gewerkt. Hoe organiseer ik mijn schoolwerk, opruimactie voor onze boekentas en hoe maak ik een goede planning zijn daarbij aan bod gekomen. In de agenda zit een groene bladwijzer. Dit is een herinneringsblaadje over hoe ze hun planning of huiswerk best aanpakken. Dit blijft een heel schooljaar in hun agenda zitten.

4 Wiskunde Leerstof getallen: bv. x5, x50, rekenen met kommagetallen, breuken gelijknamig maken, staartdelingen met kommagetallen, … . Leerstof meten: tijdsbegrippen, tijdsduur, oppervlaktematen, … . Leerstof meetkunde: hoeken meten/tekenen, coördinaten, tekenen van een parallellogram, trapezium en ruit, … . Grote toetsen worden altijd goed op voorhand aangekondigd. Kinderen krijgen de kans om vragen te stellen en herhalingsoefeningen te maken. Soms kleine (en/of onverwachte) toetsen

5 Nederlands Spelling: elke week werken we in de klas aan spelling.
Op maandag wordt er een nieuw woordpakket aangebracht, op vrijdag is het dictee van deze woorden. Ook wordt er aan de werkwoorden gewerkt. Na woordpakket 2 herhalen we werkwoorden in de tegenwoordige tijd en na woordpakket 6 wordt de spelling van werkwoorden in de verleden tijd aangebracht. Regelmatig korte oefenmomenten inplannen voor woordpakket en werkwoorden. Aandacht voor begrijpend lezen en woordenschat.

6 Frans We werken in de klas met Quartier Etoile van uitgeverij Pelckmans. Veel kleine toetsen, na iedere Planète volgt een grote toets met meestal een mondeling gedeelte. Schriftelijk en mondeling inoefenen is het beste. Op de klaswebsite staat een rechtstreekse link naar het Quartier Etoile ruimteschip waar je online kan oefenen, filmpjes nog eens bekijken …. . Een aanrader! Bij de woorden steeds de lidwoorden laten leren. Regelmatig herhalen is de boodschap!

7 Uitstappen Zwemmen 8 keer per jaar, eerste keer 16/09 Boer voor 1 dag
Brussel en het Vlaams Parlement Archeon Fietstocht: 40 km (geen BMX) …..

8 Belangrijk om te weten? In de klas zullen we regelmatig een boek lezen en hierover opdrachten uitvoeren. Er is 1 spreekbeurt in het 3de trimester maar verschillende spreekoefeningen in de loop van het jaar. Seksuele voorlichting wordt op het einde van het schooljaar gegeven. U wordt tijdig verwittigd wanneer deze lessen starten. Er zijn 5 rapporten dit schooljaar. Wij gaan in het eerste trimester naar het CLB (medisch centrum (+ inenting). U krijgt hier nog een brief van.

9 Hoe kan je mij bereiken? Op school vanaf 8.15u tot 8.30u.
Na schooltijd, na het tweede belsignaal. Je kan me ook een mail sturen via de website. Ik probeer dan zo snel mogelijk te antwoorden.


Download ppt "Ouderavond Schooljaar 2014-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google