De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opdrachtverdeling – indeling van de klassen (lager) 1juf Tine (meneer Hans) 1 / 2juf Marilyne (meneer Hans) 2juf Hilde – juf Vanessa (juf Heidi) 3juf Valentine.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opdrachtverdeling – indeling van de klassen (lager) 1juf Tine (meneer Hans) 1 / 2juf Marilyne (meneer Hans) 2juf Hilde – juf Vanessa (juf Heidi) 3juf Valentine."— Transcript van de presentatie:

1 opdrachtverdeling – indeling van de klassen (lager) 1juf Tine (meneer Hans) 1 / 2juf Marilyne (meneer Hans) 2juf Hilde – juf Vanessa (juf Heidi) 3juf Valentine – juf Céline (juf Heidi) 4Ajuf Els (juf Heidi) 4Bjuf An – juf Céline (meneer Hans) 5Ajuf Christine (meneer Hans) 5Bmeneer Johan – juf Marlies (meneer Hans) 6Ajuf Leen – juf Marlies (meneer Hans) 6Bjuf Evelien – juf Vanessa (meneer Hans) taakklasjuf Hilde zorgjuf An ictmeneer Johan 5L ‘ouderavond augustus 2013’

2 Organisatie klas Meneer Johan en ik hebben er voor gekozen om voor een aantal vakken klasdoorbrekend te werken. Vakken zoals schrijven, toepassingen, muziek en ICT worden door meneer Johan gegeven. Juf Marlies geeft dictee en verkeer. Op die momenten krijgen de leerlingen Franse les van mij. De leerlingen worden onderverdeeld in twee groepen: de even klasnummers en de oneven klasnummers. De leerlingen krijgen 2,5 lestijden Frans per week. De lessen lichamelijke opvoeding worden gegeven door meneer Hans. Ik overloop samen met jullie het lessenrooster. 5L ‘ouderavond augustus 2013’

3 Praktische info AGENDA De agenda is een planningsdocument voor de leerling. Daarin worden de taken en de proeven bijgehouden. Ook de communicatie tussen ouders en leerkracht gebeurt via de schoolagenda. Op vrijdag wordt die door de leerkracht gecontroleerd en ondertekend. Er komt af en toe een score in van afgenomen proeven of een mededeling over de attitude van de leerling. Er wordt verwacht dat de ouders elk weekend de agenda bekijken. Ook vragen en opmerkingen kunnen daar genoteerd worden. U kan mij ook via mail contacteren christine.urbain@sint-rembert.be 5L ‘ouderavond augustus 2013’

4 Praktische info FRANS Dit jaar starten we met het vak Frans. De methode beantwoordt volledig aan de eindtermen en einddoelen. De nadruk ligt vooral op het luisteren/spreken en de mondelinge interactie. Via korte dialogen worden er nieuwe woorden aangebracht. Het is echter van groot belang dat de leerlingen dit vanaf het begin van het schooljaar goed bijhouden en de nieuwe woorden inoefenen. Er wordt niet meer verwacht dat de leerlingen de woorden kunnen schrijven. Wel het toepassen van de grammatica. 5L ‘ouderavond augustus 2013’

5 Elk nieuw contact start met een dialoog die de leerlingen via de beamer kunnen bekijken. Het zijn Franstalige kinderen die de dialoog spelen. Daarna worden de woorden en structuren grondig geoefend. De nieuwe woordenschat moet steeds in het Franse schrift genoteerd worden. Af en toe wordt er ook van de leerlingen verwacht om de dialogen uit het hoofd te leren en ze naar voor te brengen. Er volgt dan een stuk taalsystematiek. Die inhouden moeten de leerlingen goed studeren en kunnen toepassen in de oefeningen. Na de schriftelijke verwerking volgt er dan ook een toets. Die wordt meegegeven naar huis en moet gecorrigeerd en ondertekend worden. Deze wekelijkse toetsen staan op het rapport bij domeinoverschrijdende doelen. Bij de grotere toetsen, na een viertal contacten, staan de onderdelen afzonderlijk op het rapport. Het vak ‘lezen’ gaat niet over het luidop lezen maar het begrijpend lezen van een tekst. 5L ‘ouderavond augustus 2013’

6 Praktische info BIB BEZOEK In het vijfde leerjaar is er geen niveaulezen meer, maar kunnen de kinderen op eigen niveau en interesse boeken lenen in de bibliotheek van Torhout. Begin september ontvangen de leerlingen nog een brief met de geplande data. Het bezoek aan de bib dient ook als boekenpromo. Er zijn een aantal opdrachten aan verbonden. Het is de bedoeling dat de leerling dit individueel uitwerkt, zonder hulp van medeleerlingen of volwassenen. Dit is een belangrijke voorbereidende stap naar het secundair onderwijs. Zo weten we in welke mate de leerling in staat is een dergelijke opdracht uit te voeren. 5L ‘ouderavond augustus 2013’

7 Praktische info JEUGDJOURNAAL Ook de actualiteit willen we aan bod laten komen tijdens de werolessen. Wekelijks wordt hier een half uurtje voor vrijgemaakt. De leerlingen maken met twee het jeugdjournaal, dat ze dan voorstellen aan de hele klas. Die data worden ook vooraan in het agenda genoteerd. Ze zullen dit tweemaal moeten voorbereiden (voor kerstrapport en eindrapport). Verdere info hierover volgt nog via een brief. 5L ‘ouderavond augustus 2013’

8 Praktische info UITSTAPPEN De didactische uitstappen in de buurt van Torhout, voorstellingen in het CC, bezoeken aan de bib, doen we met de fiets. Zorg dus dat je fiets op punt staat en dat je je fluohesje steeds bij je hebt. 5L ‘ouderavond augustus 2013’

9 Praktische info NODIGE MATERIALEN Wat moet je meebrengen van thuis? Niets! De school voorziet alle nodige materialen: boeken, schriften, schrijfgerief, mappen, … Wat mag je meebrengen van thuis? Wie dat wil, mag één pennenzak meebrengen van thuis en eigen schrijfgerief gebruiken. Voor de agenda kan je een kartonnen klepmap krijgen, maar wie liever een persoonlijke map heeft, kan dat meebrengen. Het zou wel handig zijn, moesten de leerlingen zelf een slijper en een potje voorzien. Zo wordt er minder heen en weer gelopen tijdens de lessen. 5L ‘ouderavond augustus 2013’

10 Praktische info STUDIE Voor het vijfde en zesde leerjaar wordt er ook studie georganiseerd. De leerlingen werken dan een uurtje onder toezicht aan huistaken. Dit gebeurt volledig zelfstandig. De leerlingen kunnen dan geen uitleg vragen. 5L ‘ouderavond augustus 2013’


Download ppt "Opdrachtverdeling – indeling van de klassen (lager) 1juf Tine (meneer Hans) 1 / 2juf Marilyne (meneer Hans) 2juf Hilde – juf Vanessa (juf Heidi) 3juf Valentine."

Verwante presentaties


Ads door Google