De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BEDENKINGEN BIJ DE VISIE VAN OUSMANE SY ROND DECENTRALISATIE Jean Bossuyt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BEDENKINGEN BIJ DE VISIE VAN OUSMANE SY ROND DECENTRALISATIE Jean Bossuyt."— Transcript van de presentatie:

1 BEDENKINGEN BIJ DE VISIE VAN OUSMANE SY ROND DECENTRALISATIE Jean Bossuyt

2 4 KERNBOODSCHAPPEN 1)NOOD AAN NIEUWE VORMEN VAN BESTUUR 2) DECENTRALISATIE ALS HEFBOOM 3) HET BELANG VAN PARTICIPATIE 4) DIVERSE INTERNATIONALE PARTNERS (WAARONDER GEMEENTEN UIT EUROPA) KUNNEN HET PROCES STEUNEN

3 1)Nood aan nieuwe vormen van bestuur Sterk gecentraliseerd staatsmodel is voorbijgestreefd in Afrika en elders Uitholling van bovenaf (regionalisatie) en van onderaan (decentralisatie) Onaangepast kader voor duurzame ontwikkeling AFRIKA MOET EIGEN MODELLEN VAN GOED BESTUUR ONTWIKKELEN IN LIJN MET CULTUUR EN SPECIFIEKE REALITEIT

4 2)Democratische decentralisatie als hefboom Decentralisatie is méér dan administratieve hervorming Essentiële sleutel tot:  verankering lokale democratie  goed lokaal bestuur  lokale economische ontwikkeling  duurzame ontwikkeling  conflictpreventie  verwezenlijking millenniumdoelstellingen

5 Het belang van participatie Decentralisatie behoeft nationaal beleid Maar proces kan niet alleen van bovenaf gestuurd worden Directe betrokkenheid bevolking bij keuze:  doelstellingen en aard van de decentralisatie  afbakening grondgebied gemeenten  planning lokale beleidsprioriteiten  uitvoering lokaal beleid  financiering (mobilisatie lokale middelen) Participatie voorwaarde tot andere vormen van machtsuitoefening Geen participatie zonder vorming/capaciteitsopbouw voor alle actoren

6 4) Diverse internationale partners kunnen een rol spelen Partners moeten nationaal beleid inzake decentralisatie steunen (of de ontwikkeling ervan) eerder dan alleen projecten Lange termijn perspectief vereist (decentralisatie is een ‘revolutie’ in bestuur, dus impact op 20 jaar) Taakverdeling op basis van comparatieve voordelen (internationale donoren, belgische overheid, gemeenten, NGOs) Meerwaarde gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking : processen van goed bestuur bevorderen (uitwisseling met respect voor diversiteit en reciprociteit)

7 Enkele lessen voor Belgisch/Vlaams beleid inzake gemeentelijke OS 1) Gemeenten in N-Z delen een gemeenschappelijke lokale agenda (= goede basis voor wederkerige samenwerking) 2) Investeer in democratische decentralisatie, sterke gemeenten en goed lokaal bestuur 3) Geen behoefte aan klassieke hulp, maar aan lange- termijn partnerschappen, ingebed in nationaal decentralisatiebeleid 4) Schep een gunstig beleids- en financieel kader voor directe samenwerking tussen gemeenten N-Z 5) Steun de ontwikkeling van een beleid/interne capaciteit inzake OS in Vlaamse/Belgische gemeenten

8 U kan deze presentatie vanaf 17/02 downloaden op www.vvsg.be

9


Download ppt "BEDENKINGEN BIJ DE VISIE VAN OUSMANE SY ROND DECENTRALISATIE Jean Bossuyt."

Verwante presentaties


Ads door Google