De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Nieuwe Werken HNW en de zorgplicht van de werkgever voor veilig en gezond werk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Nieuwe Werken HNW en de zorgplicht van de werkgever voor veilig en gezond werk."— Transcript van de presentatie:

1 Het Nieuwe Werken HNW en de zorgplicht van de werkgever voor veilig en gezond werk

2 Wat is HNW? Bill Gates: The New World of Work Informatietechnologie als aanjager Werken 2.0 Werken waar wanneer je wilt

3 HWN en andere omschrijvingen Plaats- en tijdsonafhankelijk werken Sociale innovatie Slimmer werken – met economisch voordeel!

4 Positief effect op omzet en winst

5 HNW, thuis- en telewerken Thuiswerkers = telewerken: – op afstand werken – werk dat permanent vanuit huis plaatsvindt Thuiswerkers ≠ thuiswerken

6 Waarom HNW? Meer een meer kennis- en diensteneconomie Globalisering 24 uurs economie Competitieve (wereld)markt Arbeidsmarktkrapte (kwalitatief) Veranderend visie op werk Imago duurzame onderneming (MVO)

7 Voordelen organisatie Minder kosten Minder managementlagen Meer productiviteit Betere serviceverlening MVO Bedrijfsimago Werving & selectie

8 Ook voor het milieu! AWVN heeft uitgerekend dat als 20% van alle externe zakelijke afspraken niet meer fysiek plaatsvindt, maar in de vorm van teleconferences dit het zakelijk autoverkeer met 20% vermindert. In totaal gaat het dan om 2,7 miljard kilometer per jaar.

9 Voordeel medewerker, ook voor werkgever: 56% is meer tevreden over het werk, de baan 46% is bereid meer over te werken 38% kan, naar eigen zeggen, meer werk aan 31% ervaart minder stress 30% heeft het aantal werkuren uitgebreid als gevolg van HNW.

10 Voordelen werknemer 74% ondervindt meer gevoel van vrijheid 48% voelt zich gelukkiger 41% heeft meer tijd voor zichzelf 39% is meer buiten de spitstijden gaan reizen 38% omschrijft meer rust in het huishouden 33% geeft aan meer aandacht voor het gezin te hebben

11 veiliger alerter werken

12 Maar ook: nieuw arbeidsrisico’s Kenniswerken Emotionele belasting Informatiestress Communicatieproblemen Plus: ‘oude’ klachten beeldschermwerk het nieuwe werken is nooit af

13 Paul de Krom – SZW, 2011 Het Nieuwe Werken is een arbeidsvorm in opkomst. Deze arbeidsvorm helpt mensen arbeid en zorg beter met elkaar te combineren en vermindert het probleem van de verkeersmobiliteit. Daarnaast bevordert het de arbeidsparticipatie en duurzame inzetbaarheid van mensen. Het Nieuwe Werken levert daarmee een bijdrage aan de economische ontwikkeling van Nederland. Het kabinet wil Het Nieuwe Werken verder ondersteunen.

14 HNW en arbeidsomstandigheden

15 HNW –zorgplicht van werkgever ‘Op voorhand is het moeilijk te zeggen wanneer u uw zorgplicht voldoende heeft ingevuld. Daar zijn geen vast omschreven criteria voor. In geval van een rechtszaak zal de werkgever dit zelf moeten bewijzen’, zo blijkt uit jurisprudentie

16 Nieuwe definities nodig? Werkplek Arbeidsplaats Rechten van OR/VGWM Verkenning ministerie van SZW 2011

17 Paul de Krom, staatssecretaris SZW: "In het regeerakkoord is afgesproken eventuele belemmeringen voor thuis- en telewerken tegen te gaan en stringente regels voor thuiswerkplekken op te heffen", zegt staatssecretaris Paul de Krom van het ministerie. "Ik heb hiervoor de Universiteit van Amsterdam laten onderzoeken of de arbeidsrechtelijke regelgeving belemmeringen opwerpt voor Het Nieuwe Werken." Oktober 2011

18 Internationale kaders EG-kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid ILO verdragen thuiswerk (International Labour Organisation) ILO verdragen arbeidsveiligheid, gezondheid en arbeidsmilieu

19 Arbowet en HNW Veilige werkplek (artikel 3) Thuiswerkplek (Arbeidsomstandighedenbesluit) Risico-Inventarisatie & Evaluatie (artikel 5) Voorlichting aan werknemers (artikel 8) Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (artikel 18)

20 Burgerlijk Wetboek (BW) artikel 7:611: goed werkgever- en goed werknemerschap een werkgever verantwoording heeft voor de inrichting van de werkplek, het werk en de materialen waarmee de werknemers werken (artikel 7:658)

21 Arbeidstijdenwet maximale toegestane arbeid per dag, per dienst, per tijdsperiode de rechten op pauzes en rusttijden

22 Resultaat onderzoek SZW: Geen wetwijziging nodig van Arbowet en Arbeidstijdenwet versoepeling arboregels

23 Concreet voor werkgever: Werkgever niet meer volledig verantwoordelijk voor arbeidsomstandig- heden buiten de reguliere arbeidsplaats HNW valt net als thuiswerk onder beperkter regime Werkgever niet meer voldoen aan eisen hoofdstuk 3 Arbobesluit, Inrichting arbeidsplaatsen

24 Plus: aanpassing begrippen Onduidelijke bepalingen en begrippen in het Arbobesluit over telewerken worden in lijn gebracht met de huidige stand van zaken op ICT-gebied.

25 HNW, wel aandacht voor: Duidelijke afspraken tussen werkgever en werknemer over de kaders van het tijds- en plaatsonafhankelijk werken Advies: de werkgever spreekt met werknemers af dat ze zelf hun werk- en rusttijden te registreren

26 In gang per 1 juli 2012 Wijziging Arbobesluit NL arboregelgeving voor thuis- en telewerken dan conform Europese verplichtingen

27 Handreiking van SZW 'Wat vraagt het nieuwe werken van u als werkgever?‘ 'Hoe zit het met Arbo?'. De handreiking is een initiatief van de Taskforce mobiliteitsmanagement en het Kenniscentrum Werk&Vervoer. Te downloaden van: www.rijksoverheid.nl www.rijksoverheid.nl > documenten en publicaties


Download ppt "Het Nieuwe Werken HNW en de zorgplicht van de werkgever voor veilig en gezond werk."

Verwante presentaties


Ads door Google