De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“MVO meting in de zorg” Milieu Platform Zorgsector Symposium De route naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Algemene Ziekenhuizen. De strategische.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“MVO meting in de zorg” Milieu Platform Zorgsector Symposium De route naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Algemene Ziekenhuizen. De strategische."— Transcript van de presentatie:

1 “MVO meting in de zorg” Milieu Platform Zorgsector Symposium De route naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Algemene Ziekenhuizen. De strategische verankering van MVO in de dagelijkse activiteiten van de algemene ziekenhuizen.

2 Leendert van Bergeijk / Menno Rijk Veel MVO activiteiten in de Zorg Aanleiding voor onderzoek naar MVO in de Zorg Ziekenhuis Amstelland heeft als eerste zorginstelling in Nederland het officiële Milieukeur-keurmerk gekregen.

3 Zorg om zorg: Duurzaamheid ondergeschoven kindje in zorgsector “De zorgsector kan op jaarbasis €115 mln aan energiekosten en 600 ton aan CO2-uitstoot uitsparen” Gewenst: evidence voor een integrale aanpak van MVO en duurzaamheid in de zorgsector Integrale MVO aanpak noodzakelijk Nog veel winst te behalen binnen zorg Aanleiding voor onderzoek naar MVO in de Zorg

4 “MVO Monitor Ziekenhuizen 2011”: algemene ziekenhuizen nog nauwelijks actief bezig met MVO door o.a. “het ontbreken van beleid” Onderzoeksvraag: “Hoe is MVO strategisch te verankeren bij de algemene ziekenhuizen?” eerst onderzoeken A.Is MVO al strategisch verankerd of niet? B. Waarom zou men het strategisch moeten verankeren?

5 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen “De essentie van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen een organisatie is dat de uitvoering van de dagelijkse activiteiten en besluitvorming resulteert in een positieve impact op de financiële prestaties van de organisatie, op de mens en op het milieu. Op deze wijze creëert de organisatie gedeelde waarde voor zichzelf en haar stakeholders (belanghebbende partijen).

6 “MVO meting in de zorg” Enquête (juli 2013)  Totaal aantal deelnemers: 54  4 unieke academische ziekenhuizen en  5 onbekende ziekenhuizen  45 algemene ziekenhuizen.  36 unieke algemene ziekenhuizen (= 44%)  Bias in de enquête resultaten Dank voor uw deelname

7 90% zegt dat er activiteiten in relatie tot MVO worden uitgevoerd in het ziekenhuis Het goede nieuws

8 In de helft van de ziekenhuizen heerst de perceptie dat MVO een vast onderdeel van besluitvorming is  75% energiebeperking  50% duurzaam inkopen  35% afvalreductie  20% aantrekkelijkheid werkgever (cq personeelbeleid) De prioriteiten zouden met name moeten liggen bij energiebeperking, duurzaam inkopen, afvalreductie en aantrekkelijkheid werkgever Het goede nieuws

9 Vaak onduidelijk wie binnen de organisatie verantwoordelijk is voor MVO Het mindere nieuws

10 74% heeft MVO Ambities 62% heeft MVO doelstellingen 26% heeft MVO KPI’s Borging MVO

11 De doelstellingen zijn meestal gerelateerd aan de Milieuthermometer Zorg. 29% ISO 2600033% “het Manifest ” MANIFEST VOOR EEN GEZONDE TOEKOMST VAN DE ZORGSECTOR 90% Milieuthermometer Zorg

12 Veel relevante duurzaamheidaspecten, weinig doelstellingen en KPI’s Milieu Aspecten 50%38%41%21%15%32%41%29%41%9% percentage ziekenhuizen met doelstelling op duurzaamheidaspect Ziekenhuizen met doelstellingen op MVO gebied: 81% op energieverbruik. 50% van Algemene Ziekenhuizen heeft doelstelling op energieverbruik.

13 Veel relevante duurzaamheidaspecten, weinig doelstellingen en KPI’s Sociale Aspecten 41%38%26%29%18%38%18%24% 21%35%3% percentage ziekenhuizen met doelstelling op duurzaamheidaspect Ziekenhuizen met doelstellingen op MVO gebied: 67% op werkcondities, gezondheid medewerkers en veiligheid 41% van Algemene Ziekenhuizen heeft doelstelling op werkcondities, gezondheid medewerkers en veiligheid

14 Redenen om niet met MVO bezig te zijn: budget en geen prioriteit Redenen om wel met MVO bezig te zijn: wet- en regelgeving, het hoort, het loont

15 Vaker geen beklemmingen gepercipieerd dan wel, bij realisatie MVO beleid  25 % ondervindt belemmeringen (“vaak” en “ja) door weinig of geen ondersteuning van RvB en management.  32% door onvoldoende kennis of vaardigheden op het gebied van MVO  Overige: teveel prioriteiten, financiën, capaciteit

16 MVO gerelateerde activiteiten binnen de organisatie: vooral interne communicatie  50% geeft aan: geen hulpmiddelen en mogelijkheden voor educatie voor de medewerkers die niet voldoende MVO- kennis en – vaardigheden hebben.

17 Stakeholder betrokkenheid  52% betrekt stakeholders niet bij haar beslissingen op het gebied van MVO.  39% geeft aan dit wel te doen.  9% heeft geen antwoord gegeven op deze vraag.

18 Stakeholders  20% van stakeholders maakt wensen kenbaar.  45% heeft verwachtingen van belangrijkste stakeholders niet in kaart gebracht.  Slechts 9% beoordelen hun organisatie als goed tav stakeholderbetrokkenheid bij de MVO-activiteiten Conclusie:  de stakeholder identificatie en stakeholderbetrokkenheid komen niet goed tot hun recht.  stakeholders: niet gericht betrokken bij de duurzaamheidsaspecten.

19 Conclusie: MVO niet strategisch verankerd. Samenvattend  Enquête: een zelfde beeld ander (secundaire) studies en publicaties.  Veel MVO initiatieven (90%).  Vaak geen volwassen MVO organisatie.  Vaak geen gestructureerde dialoog met stakeholders.  Vaak ambitie, minder doelstellingen, nauwelijks KPI’s  Geen geintegreerd MVO-beleid.  Redenen: MVO hoort  Redenen niet: Het budget ontbreekt / geen prioriteit / geen externe druk  Belemmeringen: ondersteuning van management en scholing.  Milieu Aspecten: energie gebruik, afvalreductie en duurzaam inkoop.  Sociale Aspecten : Werkcondities, gezondheid medewerkers en veiligheid. Commitment, Transparantie, gedeelde Waardecreatie

20 Enquête als input voor verdere analyse Stakeholder Shortlist Inventarisatie duurzaamheids -aspecten Materialiteits- analyse Enquête Input Stakehold analyse Stakehold analyse Shortlist Duurzaamheid aspecten Shortlist Duurzaamheid aspecten Materiële Duurzaamheid aspecten Materiële Duurzaamheid aspecten Literatuur Invloedsfeer algemene ziekenhuizen Stakeholder Mapping

21 Route naar strategische verankering “Hoe is MVO strategisch te verankeren bij de algemene ziekenhuizen?” Kernthema’s in de Zorg: Koppeling kernprocessen Kernthema’s in de Zorg: Koppeling kernprocessen Hoofdaspecten: => doelstellingen Duurzaamheidsaspecten: => KPI's Hoofdaspecten: => doelstellingen Duurzaamheidsaspecten: => KPI's Diagnose Stand van zaken in de zorg Diagnose Stand van zaken in de zorg Materialiteits- analyse Inventarisatie duurzaamheids- aspecten Stakeholder analyse Waardecreatie in de Zorg MVO-hoofdaspecten Realiteitscheck

22 Koppeling aan kernthema’s “ Voordelen strategisch verankering” MVO: directe “waardecreatie”

23 Route naar strategische verankering “Hoe is MVO strategisch te verankeren bij de algemene ziekenhuizen?” Hoofdaspecten: => doelstellingen Duurzaamheidsaspecten: => KPI's Hoofdaspecten: => doelstellingen Duurzaamheidsaspecten: => KPI's Materialiteits- analyse Inventarisatie duurzaamheid s-aspecten Stakeholder analyse Waardecreatie in de Zorg MVO activiteiten Uitvoeren MVO activiteiten Plannen MVO activiteiten Plannen MVO strategisch Bijsturen MVO resultaten Meten MVO resultaten Meten MVO-borging binnen de dagelijkse activiteiten van de algemene ziekenhuizen

24  Initiatief bij management in 24% van de gevallen  Merendeels bij medewerkers en management  33% meer bij medewerkers


Download ppt "“MVO meting in de zorg” Milieu Platform Zorgsector Symposium De route naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Algemene Ziekenhuizen. De strategische."

Verwante presentaties


Ads door Google