De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“MVO meting in de zorg” Milieu Platform Zorgsector Symposium

Verwante presentaties


Presentatie over: "“MVO meting in de zorg” Milieu Platform Zorgsector Symposium"— Transcript van de presentatie:

1 “MVO meting in de zorg” Milieu Platform Zorgsector Symposium
De route naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Algemene Ziekenhuizen. De strategische verankering van MVO in de dagelijkse activiteiten van de algemene ziekenhuizen.

2 Veel MVO activiteiten in de Zorg
Aanleiding voor onderzoek naar MVO in de Zorg Ziekenhuis Amstelland heeft als eerste zorginstelling in Nederland het officiële Milieukeur-keurmerk gekregen. Leendert van Bergeijk / Menno Rijk

3 Zorg om zorg: Duurzaamheid ondergeschoven kindje in zorgsector
Nog veel winst te behalen binnen zorg Aanleiding voor onderzoek naar MVO in de Zorg Zorg om zorg: Duurzaamheid ondergeschoven kindje in zorgsector “De zorgsector kan op jaarbasis €115 mln aan energiekosten en 600 ton aan CO2-uitstoot uitsparen” Gewenst: evidence voor een integrale aanpak van MVO en duurzaamheid in de zorgsector Integrale MVO aanpak noodzakelijk

4 “Hoe is MVO strategisch te verankeren bij de algemene ziekenhuizen?”
“MVO Monitor Ziekenhuizen 2011”: algemene ziekenhuizen nog nauwelijks actief bezig met MVO door o.a. “het ontbreken van beleid” Onderzoeksvraag: “Hoe is MVO strategisch te verankeren bij de algemene ziekenhuizen?” eerst onderzoeken A .Is MVO al strategisch verankerd of niet? B. Waarom zou men het strategisch moeten verankeren?

5 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
“De essentie van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen een organisatie is dat de uitvoering van de dagelijkse activiteiten en besluitvorming resulteert in een positieve impact op de financiële prestaties van de organisatie, op de mens en op het milieu. Op deze wijze creëert de organisatie gedeelde waarde voor zichzelf en haar stakeholders (belanghebbende partijen).

6 “MVO meting in de zorg” Enquête (juli 2013)
Totaal aantal deelnemers: 54 4 unieke academische ziekenhuizen en 5 onbekende ziekenhuizen 45 algemene ziekenhuizen. 36 unieke algemene ziekenhuizen (= 44%) Bias in de enquête resultaten Dank voor uw deelname

7 90% zegt dat er activiteiten in relatie tot MVO worden uitgevoerd in het ziekenhuis
Het goede nieuws Leendert van Bergeijk / Menno Rijk

8 20% aantrekkelijkheid werkgever (cq personeelbeleid)
In de helft van de ziekenhuizen heerst de perceptie dat MVO een vast onderdeel van besluitvorming is De prioriteiten zouden met name moeten liggen bij energiebeperking, duurzaam inkopen, afvalreductie en aantrekkelijkheid werkgever 75% energiebeperking 50% duurzaam inkopen 35% afvalreductie 20% aantrekkelijkheid werkgever (cq personeelbeleid) Het goede nieuws

9 Vaak onduidelijk wie binnen de organisatie verantwoordelijk is voor MVO
Het mindere nieuws Leendert van Bergeijk / Menno Rijk

10 Borging MVO 74% heeft MVO Ambities 62% heeft MVO doelstellingen
KPI’s Leendert van Bergeijk / Menno Rijk

11 90% Milieuthermometer Zorg
De doelstellingen zijn meestal gerelateerd aan de Milieuthermometer Zorg. 90% Milieuthermometer Zorg 33% “het Manifest ” MANIFEST VOOR EEN GEZONDE TOEKOMST VAN DE ZORGSECTOR 29% ISO 26000 Leendert van Bergeijk / Menno Rijk

12 Veel relevante duurzaamheidaspecten, weinig doelstellingen en KPI’s
50% van Algemene Ziekenhuizen heeft doelstelling op energieverbruik. Ziekenhuizen met doelstellingen op MVO gebied: 81% op energieverbruik. percentage ziekenhuizen met doelstelling op duurzaamheidaspect 50% 38% 41% 21% 15% 32% 29% 9% Milieu Aspecten Leendert van Bergeijk / Menno Rijk

13 Veel relevante duurzaamheidaspecten, weinig doelstellingen en KPI’s
Sociale Aspecten 41% van Algemene Ziekenhuizen heeft doelstelling op werkcondities, gezondheid medewerkers en veiligheid Ziekenhuizen met doelstellingen op MVO gebied: 67% op werkcondities, gezondheid medewerkers en veiligheid percentage ziekenhuizen met doelstelling op duurzaamheidaspect 41% 38% 26% 29% 18% 24% 21% 35% 3% Leendert van Bergeijk / Menno Rijk

14 Redenen om niet met MVO bezig te zijn: budget en geen prioriteit
Redenen om wel met MVO bezig te zijn: wet- en regelgeving, het hoort, het loont

15 Vaker geen beklemmingen gepercipieerd dan wel, bij realisatie MVO beleid
25 % ondervindt belemmeringen (“vaak” en “ja) door weinig of geen ondersteuning van RvB en management. 32% door onvoldoende kennis of vaardigheden op het gebied van MVO Overige: teveel prioriteiten , financiën, capaciteit Leendert van Bergeijk / Menno Rijk

16 MVO gerelateerde activiteiten binnen de organisatie: vooral interne communicatie
50% geeft aan: geen hulpmiddelen en mogelijkheden voor educatie voor de medewerkers die niet voldoende MVO-kennis en –vaardigheden hebben. Leendert van Bergeijk / Menno Rijk

17 Stakeholder betrokkenheid
52% betrekt stakeholders niet bij haar beslissingen op het gebied van MVO. 39% geeft aan dit wel te doen. 9% heeft geen antwoord gegeven op deze vraag. Leendert van Bergeijk / Menno Rijk

18 Stakeholders 20% van stakeholders maakt wensen kenbaar.
45% heeft verwachtingen van belangrijkste stakeholders niet in kaart gebracht. Slechts 9% beoordelen hun organisatie als goed tav stakeholderbetrokkenheid bij de MVO-activiteiten Conclusie: de stakeholder identificatie en stakeholderbetrokkenheid komen niet goed tot hun recht. stakeholders: niet gericht betrokken bij de duurzaamheidsaspecten. Leendert van Bergeijk / Menno Rijk

19 Conclusie: MVO niet strategisch verankerd.
Samenvattend Enquête: een zelfde beeld ander (secundaire) studies en publicaties. Veel MVO initiatieven (90%). Vaak geen volwassen MVO organisatie. Vaak geen gestructureerde dialoog met stakeholders. Vaak ambitie, minder doelstellingen, nauwelijks KPI’s Geen geintegreerd MVO-beleid. Redenen: MVO hoort Redenen niet: Het budget ontbreekt / geen prioriteit / geen externe druk Belemmeringen: ondersteuning van management en scholing. Milieu Aspecten: energie gebruik, afvalreductie en duurzaam inkoop. Sociale Aspecten : Werkcondities, gezondheid medewerkers en veiligheid. Commitment, Transparantie, gedeelde Waardecreatie Leendert van Bergeijk / Menno Rijk

20 Enquête als input voor verdere analyse
Materiële Duurzaamheid aspecten Shortlist Duurzaamheid aspecten Inventarisatie duurzaamheids-aspecten Materialiteits- analyse Input Stakeholder Mapping Literatuur Stakehold analyse Stakeholder Shortlist Input Invloedsfeer algemene ziekenhuizen Leendert van Bergeijk / Menno Rijk

21 Waardecreatie in de Zorg
Route naar strategische verankering “Hoe is MVO strategisch te verankeren bij de algemene ziekenhuizen?” Kernthema’s in de Zorg: Koppeling kernprocessen Waardecreatie in de Zorg Diagnose Stand van zaken in de zorg Stakeholder analyse Hoofdaspecten: => doelstellingen Duurzaamheidsaspecten: => KPI's Inventarisatie duurzaamheids-aspecten Materialiteits- analyse Realiteitscheck MVO-hoofdaspecten

22 Koppeling aan kernthema’s “ Voordelen strategisch verankering”
MVO: directe “waardecreatie” Leendert van Bergeijk / Menno Rijk

23 Route naar strategische verankering
“Hoe is MVO strategisch te verankeren bij de algemene ziekenhuizen?” Waardecreatie in de Zorg MVO-borging binnen de dagelijkse activiteiten van de algemene ziekenhuizen MVO activiteiten Uitvoeren Stakeholder analyse Hoofdaspecten: => doelstellingen Duurzaamheidsaspecten: => KPI's MVO activiteiten Plannen MVO resultaten Meten Inventarisatie duurzaamheids-aspecten MVO strategisch Bijsturen Materialiteits- analyse

24 Initiatief bij management in 24% van de gevallen
Merendeels bij medewerkers en management 33% meer bij medewerkers


Download ppt "“MVO meting in de zorg” Milieu Platform Zorgsector Symposium"

Verwante presentaties


Ads door Google