De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Modern Migratiebeleid mr. J.J.C. Doe 12 november 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Modern Migratiebeleid mr. J.J.C. Doe 12 november 2009."— Transcript van de presentatie:

1 1 Modern Migratiebeleid mr. J.J.C. Doe 12 november 2009

2 2 Samenvatting Systematiek nieuw migratiebeleid verblijfskolommen referentschap Wettelijke regelingen migratiebeleid Vreemdelingenwet Wet arbeid vreemdelingen Wet inburgering buitenland/ Wet inburgering Proeftuin IND voor religieuze organisaties Conclusie

3 3 Systematiek nieuw migratiebeleid Doelstelling: Vereenvoudiging procedures Afhankelijk van verblijfsdoel soepeler/ strengere migratieprocedures Minder administratieve lasten Inwerkingtreding: Naar verwachting 2011

4 4 Systematiek nieuw migratiebeleid Kolommenstelsel: 8 verblijfskolommen Religieuzen: geen verblijfskolom voor religieuze/levensbeschouwelijke doeleinden Kolom II: studie Kolom IV: arbeid regulier Kolom V: bijzonder verblijf (wedertoelating)

5 5 Systematiek nieuw migratiebeleid Referentschap: Referent vereist voor verblijf buitenlandse religieus Voorwaarden referentschap voor religieuze organisaties: bestaansrecht religieuze organisatie (rechtsvorm) voldoende waarborging van:  solvabiliteit (religieuze instituten vrijgesteld)  continuïteit  betrouwbaarheid garantstelling voor levensonderhoud vreemdeling

6 Wettelijke regelingen nieuw migratiebeleid Vreemdelingenwet (wetsvoorstel ingediend september 2009) Wet arbeid vreemdelingen (wetsvoorstel indienen begin 2010) Wet inburgering buitenland (van kracht sinds 2006) Wet inburgering (van kracht sinds 2007) 6

7 Vreemdelingenwet Voorwaarden verblijfsvergunning voor religieuzen: referentschap vereist algemene toelating- en verblijfsvoorwaarden blijven ongewijzigd  vrijstelling middelenvereiste voor religieuzen voldoen aan inburgeringsvereiste buitenland voor geestelijke bedienaren Verlening voor max. 5 jaar verlenging voor onbepaalde tijd mogelijk 7

8 8 Wet arbeid vreemdelingen Regels omtrent arbeid in Nederland door vreemdeling: Tewerkstellingsvergunning vereist Ruim begrip “ arbeid” en “werkgever”

9 9 Wet arbeid vreemdelingen Vrijstelling religieuzen algemene voorwaarden tewerkstellingsvergunning indien: geen sprake is van dienstverband gelofte van armoede werkzaamheden van bijkomende aard noodzakelijk voor doelstellingen religieuze organisatie garantverklaring religieuze organisatie voor verzekeringen en levensonderhoud van vreemdeling

10 Wet inburgering buitenland/ wet inburgering Wet inburgering buitenland alleen voor geestelijke bedienaren in land van herkomst voorafgaand aan verblijf Nederland Wet inburgering: inburgering in Nederland op gemeentelijk niveau speciaal inburgeringsprogamma voor geestelijke bedienaren 10

11 11 Proeftuin religieuzen Doel: inventariseren praktische problemen bij toepassing nieuw migratiebeleid Deelname religieuze organisaties die optreden als referent Eén loket IND/UWV WERKbedrijf Met ingang van begin 2010 jaar tot ingang nieuwe wetgeving (2011)

12 Conclusie Regelgeving sluit slecht aan op de praktijk van religieuze organisaties Gedeeltelijke tegemoetkoming middels diverse vrijstellingen Procedures voor buitenlandse religieuzen worden ingewikkelder Efficiëntere afhandeling aanvragen Aanvragen via KNR/ deskundige laten verlopen 12


Download ppt "1 Modern Migratiebeleid mr. J.J.C. Doe 12 november 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google