De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bid met ons mee voor de gemeente Hardenberg, waar: mensen uit liefde omzien naar de ander verantwoord wordt omgegaan met de schepping de zondag een dag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bid met ons mee voor de gemeente Hardenberg, waar: mensen uit liefde omzien naar de ander verantwoord wordt omgegaan met de schepping de zondag een dag."— Transcript van de presentatie:

1 Bid met ons mee voor de gemeente Hardenberg, waar: mensen uit liefde omzien naar de ander verantwoord wordt omgegaan met de schepping de zondag een dag van bezinning, rust en ontmoeting is

2 Dit jaar houden we op 7, 8 en 9 april Tussen 18:00 en 21:00 uur onze eierverkoop. Wij zoeken hiervoor vrijwilligers. Wilt u / jij ons helpen? Opgeven kan bij: Fam Haan, tel. 261653; Fam Haan, tel. 261653; Jan vd Giessen, tel. 06-51743136 Of Fred Sollie, tel. 06-43011057 Dit jaar houden we op 7, 8 en 9 april Tussen 18:00 en 21:00 uur onze eierverkoop. Wij zoeken hiervoor vrijwilligers. Wilt u / jij ons helpen? Opgeven kan bij: Fam Haan, tel. 261653; Fam Haan, tel. 261653; Jan vd Giessen, tel. 06-51743136 Of Fred Sollie, tel. 06-43011057

3 Jort Keep

4 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan, dopen we Jort Keep en vieren we het Heilig Avondmaal. Na de zegen zingen we Psalm 126: 1, 2 Schriftlezing: Schriftlezing: 1 Petrus 3: 18 - 22 Tekst: Tekst: 1 Petrus 3: 21

5 Mededelingen kerkenraad Moment van stilte Votum / zegengroet Psalm 126: 1, 2 Wet Psalm 126: 3 Gebed Dopen Jort Keep 1 Petrus 3: 18 - 22 Gezang 155: 1, 3 Korte preek: 1 Petrus 3: 21 Gezang 155: 4, 5 Avondmaal Gebed Collecte Gezang 127: 5 Zegen

6 Mededelingen kerkenraad Moment van stilte Votum / zegengroet Psalm 126: 1, 2 Wet Psalm 126: 3 Gebed Dopen Jort Keep 1 Petrus 3: 18 - 22 Gezang 155: 1, 3 Korte preek: 1 Petrus 3: 21 Gezang 155: 4, 5 Avondmaal Gebed Collecte Gezang 127: 5 Zegen

7 Mededelingen kerkenraad Moment van stilte Votum / zegengroet Psalm 126: 1, 2 Wet Psalm 126: 3 Gebed Dopen Jort Keep 1 Petrus 3: 18 - 22 Gezang 155: 1, 3 Korte preek: 1 Petrus 3: 21 Gezang 155: 4, 5 Avondmaal Gebed Collecte Gezang 127: 5 Zegen

8 1 Toen God ons weer naar Sion bracht uit ballingschap en lijdensnacht, toen was het ons als droomden wij, wij lachten weer, wij waren vrij. Verlost van heimwee en verlangen, zong heel ons volk zijn jubelzangen. Toen hieven zelfs de heidnen aan: De HEER heeft hun iets groots gedaan.

9 2 De HEER heeft ons iets groots gedaan. Hij liet zijn volk in vrijheid gaan. Het kende toen geen droefheid meer, God schonk aan ons de vreugde weer. Heer, breng terug wie achterbleven, wend U ons lot, doet ons herleven, zoals in 't Zuiderland een vloed de droge beek weer stromen doet.

10 Mededelingen kerkenraad Moment van stilte Votum / zegengroet Psalm 126: 1, 2 Wet Psalm 126: 3 Gebed Dopen Jort Keep 1 Petrus 3: 18 - 22 Gezang 155: 1, 3 Korte preek: 1 Petrus 3: 21 Gezang 155: 4, 5 Avondmaal Gebed Collecte Gezang 127: 5 Zegen

11 3 Wie moeizaam hier met tranen zaait, zal juichen als hij eenmaal maait. Dan telt hij smart en moeite niet, zijn klacht wordt tot een jubellied. Wel gaat hij wenend langs de akker, maar God roept het gezaaide wakker. Dan keert de maaier blij naar huis, hij brengt zijn gouden schoven thuis.

12 Mededelingen kerkenraad Moment van stilte Votum / zegengroet Psalm 126: 1, 2 Wet Psalm 126: 3 Gebed Dopen Jort Keep 1 Petrus 3: 18 - 22 Gezang 155: 1, 3 Korte preek: 1 Petrus 3: 21 Gezang 155: 4, 5 Avondmaal Gebed Collecte Gezang 127: 5 Zegen

13 Dopen Jort Keep Doopformulier 1 Liedboek 335: 1, 2, 3 Doop Liedboek 335: 6, 7 Opwekking aan de gemeente Dankgebed Uitreiking doopkaart Liedboek 335: 8, 9 1 Petrus 3: 18 – 22 Gezang 155: 1, 3 Korte preek: 1 Petrus 3: 21 Gezang 155: 4, 5 Avondmaal Gebed Collecte Gezang 127: 5 Zegen

14

15 Dopen Jort Keep Doopformulier 1 Liedboek 335: 1, 2, 3 Doop Liedboek 335: 6, 7 Opwekking aan de gemeente Dankgebed Uitreiking doopkaart Liedboek 335: 8, 9 1 Petrus 3: 18 – 22 Gezang 155: 1, 3 Korte preek: 1 Petrus 3: 21 Gezang 155: 4, 5 Avondmaal Gebed Collecte Gezang 127: 5 Zegen

16 1. Heer van uw kerk, Gij hebt het woord genomen en zegt ons: laat de kindren tot Mij komen, want hunner is het koninkrijk. 2. Hier zijn wij dan: van U is 't jonge leven, het moet U dankend worden weergegeven want alles komt uit uwe hand.

17 3. Reeds staat Gij klaar en komt ons vriendlijk tegen, uw liefde vindt ons langs verborgen wegen, eer wij U zoeken zijt Gij daar.

18

19 6. Uw teken spreekt Gij wilt zijn Heiland wezen, het is gedoopt, begraven en herrezen in Vader, Zoon en Heilige Geest. 7. Uw mild gelaat blijft over 't kind gebogen; het wordt voor U geboren en getogen, vervult zijn wegen naar uw raad.

20 Dopen Jort Keep Doopformulier 1 Liedboek 335: 1, 2, 3 Doop Liedboek 335: 6, 7 Opwekking aan de gemeente Dankgebed Uitreiking doopkaart Liedboek 335: 8, 9 1 Petrus 3: 18 – 22 Gezang 155: 1, 3 Korte preek: 1 Petrus 3: 21 Gezang 155: 4, 5 Avondmaal Gebed Collecte Gezang 127: 5 Zegen

21

22 8. En laat de mond der kindren, die we U wijden, eens, zelf ontwaakt, met ons uw naam belijden: wij leven vast in uw verbond. 9. Er is gedoopt! Wij allen zijn verbonden, het voorgeslacht, de ouders, die hier stonden, de ganse kerk in een geloof.

23 Dopen Jort Keep 1 Petrus 3: 18 - 22 Gezang 155: 1, 3 Korte preek: 1 Petrus 3: 21 Gezang 155: 4, 5 Avondmaal Gebed Collecte Gezang 127: 5 Zegen

24 1 God, enkel licht, voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden, ziet ons bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden.

25 3 Heer, waar dan heen? Tot U alleen! Gij zult ons niet verstoten; uw eigen Zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten.

26 1 Petrus 3: 21 Na de preek: Na de preek: Gezang 155: 4, 5

27 Korte preek: 1 Petrus 3: 21 Gezang 155: 4, 5 Avondmaal Gebed Collecte Gezang 127: 5 Zegen

28 4 Ja, amen! Ja, op Golgota stierf Hij voor onze zonden, en door zijn bloed wordt ons gemoed gereinigd van de zonden.

29 5 Wil, U ter eer, steeds meer en meer 't geloof in ons versterken! Dan zullen wij, gereed en blij, uit liefde 't goede werken.

30 Gezang 155: 4, 5 Avondmaal AvondmaalsFormulier 3 Zingen: Gezang 127: 1 Na tafel 1: Gezang 127: 2 Na tafel 2: Gezang 127: 3 Na tafel 3: Gezang 127: 4 Gebed Collecte Gezang 127: 5 Zegen

31 1 Heer, wij gedenken hier uw dood in het geheim van wijn en brood, uw liefde eens voor altijd. Gij die een nieuwe weg betrad, met tollenaars en zondaars at, roep ons ook aan de maaltijd.

32 Gezang 155: 4, 5 Avondmaal AvondmaalsFormulier 3 Zingen: Gezang 127: 1 Na tafel 1: Gezang 127: 2 Na tafel 2: Gezang 127: 3 Na tafel 3: Gezang 127: 4 Gebed Collecte Gezang 127: 5 Zegen

33 2 Gij deelt het brood dat breken moet. Uw lichaam brak, Gij hebt uw bloed om onze schuld vergoten. Gij hebt voor mensen ver van huis wijd open armen aan het kruis, het leven zelf ontsloten.

34 Gezang 155: 4, 5 Avondmaal AvondmaalsFormulier 3 Zingen: Gezang 127: 1 Na tafel 1: Gezang 127: 2 Na tafel 2: Gezang 127: 3 Na tafel 3: Gezang 127: 4 Gebed Collecte Gezang 127: 5 Zegen

35 3 Lof aan het Licht dat overwon, hef nu als bloemen naar de zon het hart omhoog naar Jezus. Maaltijd na maaltijd richt Hij aan, waarlijk, de Heer is opgestaan, in majesteit verrezen.

36 Gezang 155: 4, 5 Avondmaal AvondmaalsFormulier 3 Zingen: Gezang 127: 1 Na tafel 1: Gezang 127: 2 Na tafel 2: Gezang 127: 3 Na tafel 3: Gezang 127: 4 Gebed Collecte Gezang 127: 5 Zegen

37 4 Wij dan, die leven van uw dood herkennen bij gebroken brood U, Heer van alle machten. Vergeef de traagheid die verwart, laat ons voortaan met brandend hart het bruiloftsmaal verwachten.

38 Avondmaal Gebed Collecte Gezang 127: 5 Zegen

39  Vandaag  1 e Kerk  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Evangelisatie  2 e Rente en aflossing  Gezang 127: 5

40 5 Ga met ons mee, Heer, onderweg; waar Gij de Schriften openlegt gaan onze ogen open. Laat ons met liefde en met pijn bittere kelk en vreugdewijn de weg ten einde lopen.

41

42


Download ppt "Bid met ons mee voor de gemeente Hardenberg, waar: mensen uit liefde omzien naar de ander verantwoord wordt omgegaan met de schepping de zondag een dag."

Verwante presentaties


Ads door Google