De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zingen Psalm 34 Vers 1 Ik zing voor God, de HEER.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zingen Psalm 34 Vers 1 Ik zing voor God, de HEER."— Transcript van de presentatie:

1 Zingen Psalm 34 Vers 1 Ik zing voor God, de HEER.
Hem prijs ik al mijn levenstijd. In Hem, wie ik mijn loflied wijd, is al mijn roem en eer. Hoor blij mijn zingen aan, u, die ootmoedig bent in nood. Kom, maak met mij de HERE groot en prijs zijn grote naam.

2 Zingen Psalm 34 Vers 2 Hem zocht ik in gebed,
Hij heeft geantwoord op mijn klacht. Uit al wat mij verschrikking bracht heeft mij de HEER gered. Zij slaan op Hem het oog, de vreugde straalt van hun gelaat. Wie in benauwdheid tot Hem gaat verlost Hij van omhoog.

3 Zingen Psalm 34 Vers 3 Des HEREN Engel schaart
zich als een grote legermacht rondom hem die Gods wil betracht: zo is hij wŠl bewaard. Proeft allen en aanschouwt de goedheid van Gods vaderhart. Gezegend wie in nood en smart alleen op Hem vertrouwt.

4 Zingen Psalm 34 Vers 4 Vrees God, de HEER, die leeft,
u die aan Hem bent toegewijd. Want wie Hem vreest ontvangt altijd al wat hij nodig heeft. Een jonge leeuw vol moed' lijdt wel ontbering telkens weer' maar wie 't verwacht van God de HEER mist nimmer enig goed.

5 Zingen Psalm 34 Vers 5 Hoort, kinderen, mijn woord,
dat u des HEREN vreze leert: als u het goede deel begeert en 't leven u bekoort, houd dan, hoe het ook ga, uw tong in toom, pleegt geen verraad. Maar doe het goede, haat het kwaad en jaagt de vrede na.

6 Zingen Psalm 34 Vers 6 God neemt oprechten aan,
toont hun zijn vriendelijk gelaat. Maar wie zich toelegt op het kwaad doet Hij voorgoed vergaan. Zie, elk die in gebed Hem aanroept, pleitend op zijn woord, wordt zeker door de HEER verhoord en uit zijn nood gered.

7 Zingen Psalm 34 Vers 7 De HERE God geneest
hen die gebroken zijn van hart en Hij verlost van zorg en smart hun diep verslagen geest. Veel rampspoed, zorg en strijd ontmoet de vrome keer op keer, maar altijd redt hem God, de HEER, die veilig hem geleidt.

8 Zingen Psalm 34 Vers 8 Gods kind kan veilig gaan.
wordt voor verbrijzeling behoed, terwijl de goddeloze boet voor wat hij heeft gedaan. Verlossing is bereid voor hem die op de HEER vertrouwt, zodat hij straks zijn God aanschouwt, van schuld en straf bevrijd.


Download ppt "Zingen Psalm 34 Vers 1 Ik zing voor God, de HEER."

Verwante presentaties


Ads door Google