De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. D. Griffioen te Vrouwenpolder Voorlezer: Trudy Staat We lezen: Deuteronomium 6: Efeziërs 4: : 9 De preek gaat over Zondag 39 HC Gods zegen voor ons in de gezinnen Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 78: 1 . .

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 78: 1

3 Mijn volk, hoor toe en neem mijn leer ter ore.
Psalm 78: 1 Mijn volk, hoor toe en neem mijn leer ter ore. Versta het woord, o volk door God verkoren, dat onze vaderen ons deden horen, 't geheimenis, verkondigd lang tevoren. De grote daden die de Heer volbracht, vertellen wij nu aan het nageslacht.

4 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 78: 1 Gebed Lezen: Deuteronomium 6: Zingen: Psalm 34: 1 Lezen: Efeziërs 4: : 9 Zingen: Gezang 176b: 5, 6 Preek over: Zondag 39 HC Zingen: Psalm 34: 5

5 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 78: 1 Gebed Lezen: Deuteronomium 6: Zingen: Psalm 34: 1 Lezen: Efeziërs 4: : 9 Zingen: Gezang 176b: 5, 6 Preek over: Zondag 39 HC Zingen: Psalm 34: 5

6 Hem prijs ik al mijn levenstijd. In Hem, wie ik mijn loflied wijd,
Psalm 34: 1 Ik zing voor God, de HEER. Hem prijs ik al mijn levenstijd. In Hem, wie ik mijn loflied wijd, is al mijn roem en eer. Hoor blij mijn zingen aan, u, die ootmoedig bent in nood. Kom, maak met mij de HERE groot en prijs zijn grote naam.

7 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 78: 1 Gebed Lezen: Deuteronomium 6: Zingen: Psalm 34: 1 Lezen: Efeziërs 4: : 9 Zingen: Gezang 176b: 5, 6 Preek over: Zondag 39 HC Zingen: Psalm 34: 5

8 Hoor ook naar de verhalen van wie zijn voorgegaan:
Gezang 176b: 5, 6 vrouwen melodie 1 mannen melodie 2 melodie 1 + 2 Hoor ook naar de verhalen van wie zijn voorgegaan: want God, de God van gisteren is met ons doorgegaan.

9 Geef ruimte aan je naaste, geschapen naar Gods beeld:
Gezang 176b: 5, 6 vrouwen melodie 1 mannen melodie 2 melodie 1 + 2 Geef ruimte aan je naaste, geschapen naar Gods beeld: want alle mensen heeft Hij zijn leven meegedeeld.

10 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 78: 1 Gebed Lezen: Deuteronomium 6: Zingen: Psalm 34: 1 Lezen: Efeziërs 4: : 9 Zingen: Gezang 176b: 5, 6 Preek over: Zondag 39 HC Zingen: Psalm 34: 5

11 Gods zegen voor ons in de gezinnen
Tekst: Zondag 39 HC Gods zegen voor ons in de gezinnen Het vijfde gebod als de estafette van het Koninkrijk

12 Wat geven we door aan de kinderen?

13 Het eren van ouders Wie is kind en wie is ouder?
Wat moet tot ‘gewicht’ komen in dit gebod? Wie moet ‘het gewicht’ krijgen? Alleen respect? “Toon ontzag voor je moeder en je vader, en neem steeds mijn sabbat in acht. Ik ben de HEER, jullie God.” Leviticus 19:3

14 Jezus was zijn ouders gehoorzaam…
Jezus was zijn ouders gehoorzaam…. en was zijn Vader meer gehoorzaam dan mensen… Maar: “Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard.” Matteüs 10,37-38

15 Er komt een andere tijd….
Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur Ik jullie de profeet Elia, en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Maleachi 3,23-24

16 Het estafette-gebod: wat geven we door?
Het leven van ‘de vreze van de HEER’ Dus: opvoeden is voor alles geloofsopvoeding Komt het altijd goed? Kijk naar Samuël en zijn kinderen….. Je hebt wel de zegen mee: het ga je goed!

17 Het leven kan gezegend zijn, òf niet…
Paulus zegt: “dit is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is.” Ef. 6,2 …. Anders zou Ik het land volledig moeten vernietigen. Maleachi 3,23 “Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder.” Matteüs 12,50

18 God zorgt ook voor de incomplete en gebroken gezinnen..
Johannes 19,26-27: Tegen zijn moeder aan de voet van het kruis zei Jezus: Dat is uw zoon, en daarna tegen de leerling Johannes, Dat is je moeder! Vanaf dat moment na die leerling moeder Maria bij zich in huis….

19 Of verwachten we geen zegen meer in de gezinnen?

20 Hoort, kinderen, mijn woord, dat u des HEREN vreze leert:
Psalm 34: 5 Hoort, kinderen, mijn woord, dat u des HEREN vreze leert: als u het goede deel begeert en 't leven u bekoort, houdt dan, hoe het ook ga, uw tong in toom, pleegt geen verraad. Maar doe het goede, haat het kwaad en jaagt de vrede na.

21 Zingen: Psalm 34: 5 Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis – (wijs Liedboek 429) Gebed Collecte Zingen: Zingende Gezegend Lied (wijs Liedboek 128 ) Zegen

22 ’k Geloof in God - Hij is de Vader, almachtig Koning op zijn troon,
APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS melodie: Liedboek 429 ’k Geloof in God - Hij is de Vader, almachtig Koning op zijn troon, Schepper van hemel en van aarde - en in zijn eengeboren Zoon, die ik als mijn Verlosser eer, in Jezus Christus, onze Heer,

23 die, van de heil’ge Geest ontvangen, als mens geboren uit een maagd,
APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS melodie: Liedboek 429 die, van de heil’ge Geest ontvangen, als mens geboren uit een maagd, onder Pilatus heeft geleden, door onze schuld werd aangeklaagd, stierf aan het kruis, lag in het graf, tot in de dood daalde Hij af.

24 ’k Geloof dat Hij ten derde dage weer opgestaan is uit de dood,
APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS melodie: Liedboek 429 ’k Geloof dat Hij ten derde dage weer opgestaan is uit de dood, is naar de hemel opgevaren, zit aan de rechterhand van God, vanwaar Hij met bazuingeschal eenmaal ten oordeel komen zal.

25 Ook wordt de Geest door mij beleden,
APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS melodie: Liedboek 429 Ook wordt de Geest door mij beleden, ’k geloof een kerk die God ons geeft, ware gemeenschap van de heilgen, dat God mijn zonden steeds vergeeft, mijn lichaam van de dood bevrijdt en dat ik leef in eeuwigheid.

26 Zingen: Psalm 34: 5 Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis – (wijs Liedboek 429) Gebed Collecte Zingen: Zingende Gezegend Lied (wijs Liedboek 128 ) Zegen

27 COLLECTE Vandaag de collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we:
Zingende Gezegend Lied 220 (wijs Liedboek 128 )

28 COLLECTE Volgende week de 1e collecte is voor de Kerk
de 2e collecte is voor de Evangelisatie Bloemenbezorging: Vandaag: Matthijs van Eijzeren Volgende week: Kirsten de Wolf Na de collecte zingen we: Zingende Gezegend Lied 220 (wijs Liedboek 128 )

29 Wij loven God, ons leven lang! Hij gaat zijn koninklijke gang,
Zingende Gezegend Lied 220: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (wijs Liedboek 128 ) Wij loven God, ons leven lang! Hij gaat zijn koninklijke gang, Hij laat niets varen van zijn werk - zijn rechterhand is trouw en sterk!

30 Genadevol weerklinkt zijn groet, vrede daalt neer in overvloed.
Zingende Gezegend Lied 220: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (wijs Liedboek 128 ) Genadevol weerklinkt zijn groet, vrede daalt neer in overvloed. Hier in ons midden staat de troon van God de Vader en zijn Zoon.

31 Want daar waar twee of drie tezaam gekomen zijn in Christus' naam,
Zingende Gezegend Lied 220: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (wijs Liedboek 128 ) Want daar waar twee of drie tezaam gekomen zijn in Christus' naam, daar wil Hij in hun midden zijn met Woord en Geest, met brood en wijn.

32 Daar klinkt de taal van Kanaän die niemand ooit begrijpen kan,
Zingende Gezegend Lied 220: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (wijs Liedboek 128 ) Daar klinkt de taal van Kanaän die niemand ooit begrijpen kan, tenzij die ons wordt uitgelegd zoals de Geest het heeft gezegd.

33 Gods gezicht ziet op ons neer, genade, vrede van de Heer,
Zingende Gezegend Lied 220: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (wijs Liedboek 128 ) Gods gezicht ziet op ons neer, genade, vrede van de Heer, van Hem die immer is geweest, van God de Vader, Zoon en Geest.

34 Wij zingen Hem ons leven lang met heel zijn kerk een nieuw gezang -
Zingende Gezegend Lied 220: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (wijs Liedboek 128 ) Wij zingen Hem ons leven lang met heel zijn kerk een nieuw gezang - Hem zij de eer, de heerlijkheid, Hem zij de lof in eeuwigheid!

35 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

36 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 24 juli om 9. 30 uur
De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 24 juli om 9.30 uur. Van harte welkom.


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google