De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 19 juni 2014 Rijnsburg 19 juni 2014 Rijnsburg. 2 terugblik Vanaf Hebr. 11: 8 voorbeelden van geloof van o Abraham (4x) o Izaak o Jakob o Jozef o Mozes.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 19 juni 2014 Rijnsburg 19 juni 2014 Rijnsburg. 2 terugblik Vanaf Hebr. 11: 8 voorbeelden van geloof van o Abraham (4x) o Izaak o Jakob o Jozef o Mozes."— Transcript van de presentatie:

1 1 19 juni 2014 Rijnsburg 19 juni 2014 Rijnsburg

2 2 terugblik Vanaf Hebr. 11: 8 voorbeelden van geloof van o Abraham (4x) o Izaak o Jakob o Jozef o Mozes (4x) o Rachab Bij het einde van de woestijnreis eindigt de schrijver met afzonderlijk voorbeelden... (vergl. situatie Hebreeën!)

3 3 Hebreeën 11 32 En wat moet ik nog verder aanvoeren? Immers, de tijd zou mij ontbreken, als ik ging verhalen van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten,

4 4 Hebreeën 11 33 die door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling der belofte verkregen hebben, muilen van leeuwen dichtgesnoerd, lett. - bedwingen

5 5 Hebreeën 11 33 die door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling der belofte verkregen hebben, muilen van leeuwen dichtgesnoerd, lett. rechtvaardigheid werken

6 6 Hebreeën 11 33 die door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling der belofte verkregen hebben, muilen van leeuwen dichtgesnoerd, lett. verkregen belofteN NIET: "de belofte" (11:39)

7 7 Hebreeën 11 33 die door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling der belofte verkregen hebben, muilen van leeuwen dichtgesnoerd, Simson, David, Daniël

8 8 Hebreeën 11 34 de kracht van het vuur gedoofd hebben. Zij zijn aan scherpe zwaarden ontkomen, in zwakheid hebben zij kracht ontvangen, zij zijn in de oorlog sterk geworden en hebben vijandige legers doen afdeinzen. niet vuur, maar de kracht van het vuur > vrienden van Daniël

9 9 Hebreeën 11 34 de kracht van het vuur gedoofd hebben. Zij zijn aan scherpe zwaarden ontkomen, in zwakheid hebben zij kracht ontvangen, zij zijn in de oorlog sterk geworden en hebben vijandige legers doen afdeinzen. lett. vluchten monden van zwaard zoals b.v.: David aan Saul Elia aan Izebel

10 10 Hebreeën 11 34 de kracht van het vuur gedoofd hebben. Zij zijn aan scherpe zwaarden ontkomen, in zwakheid hebben zij kracht ontvangen, zij zijn in de oorlog sterk geworden en hebben vijandige legers doen afdeinzen. lett. vermogend gemaakt vanaf zwakheid > Simson, Jonathan, Hizkia

11 11 Hebreeën 11 34 de kracht van het vuur gedoofd hebben. Zij zijn aan scherpe zwaarden ontkomen, in zwakheid hebben zij kracht ontvangen, zij zijn in de oorlog sterk geworden en hebben vijandige legers doen afdeinzen.

12 12 Hebreeën 11 34 de kracht van het vuur gedoofd hebben. Zij zijn aan scherpe zwaarden ontkomen, in zwakheid hebben zij kracht ontvangen, zij zijn in de oorlog sterk geworden en hebben vijandige legers doen afdeinzen. Lett. legerplaatsen van uitheemsen doen zij wijken

13 13 Hebreeën 11 35 Vrouwen hebben haar doden uit de opstanding terugontvangen, anderen hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten, opdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben. > weduwe van Sarfath (Elia) en de Sunamietische (Elisa)

14 14 Hebreeën 11 35 Vrouwen hebben haar doden uit de opstanding terugontvangen, anderen hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten, opdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben. lett. anderen echter...

15 15 Hebreeën 11 35 Vrouwen hebben haar doden uit de opstanding terugontvangen, anderen hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten, opdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben.

16 16 Hebreeën 11 35 Vrouwen hebben haar doden uit de opstanding terugontvangen, anderen hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten, opdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben. > Makkabeeën "opstanding ten leven"

17 17 Hebreeën 11 36 Anderen weder hebben hoon en geselslagen verduurd, daarenboven nog boeien en gevangenschap. lett. andersoortigen echter... i.t.t. vers 33 en 34 (= overwinningen)

18 18 Hebreeën 11 36 Anderen weder hebben hoon en geselslagen verduurd, daarenboven nog boeien en gevangenschap. = geen uitzitten van straf maar voorspel van de executie

19 19 Hebreeën 11 37 Zij zijn gestenigd, op zware proef gesteld, doormidden gezaagd, met het zwaard vermoord; zij hebben rondgezworven in schapevachten en geitevellen, onder ontbering, verdrukking en mishandeling

20 20 Hebreeën 11 37 Zij zijn gestenigd, op zware proef gesteld, doormidden gezaagd, met het zwaard vermoord; zij hebben rondgezworven in schapevachten en geitevellen, onder ontbering, verdrukking en mishandeling

21 21 Hebreeën 11 37 Zij zijn gestenigd, op zware proef gesteld, doormidden gezaagd, met het zwaard vermoord; zij hebben rondgezworven in schapevachten en geitevellen, onder ontbering, verdrukking en mishandeling

22 22 Hebreeën 11 37 Zij zijn gestenigd, op zware proef gesteld, doormidden gezaagd, met het zwaard vermoord; zij hebben rondgezworven in schapevachten en geitevellen, onder ontbering, verdrukking en mishandeling

23 23 Hebreeën 11 37 Zij zijn gestenigd, op zware proef gesteld, doormidden gezaagd, met het zwaard vermoord; zij hebben rondgezworven in schapevachten en geitevellen, onder ontbering, verdrukking en mishandeling Elia; 2Kon.1:8 (LXX)

24 24 Hebreeën 11 37 Zij zijn gestenigd, op zware proef gesteld, doormidden gezaagd, met het zwaard vermoord; zij hebben rondgezworven in schapevachten en geitevellen, onder ontbering, verdrukking en mishandeling

25 25 Hebreeën 11 38 (de wereld was hunner niet waardig) zij hebben rondgedoold door woestijnen, en gebergten, in spelonken en de holen der aarde.

26 26 Hebreeën 11 38 (de wereld was hunner niet waardig) zij hebben rondgedoold door woestijnen, en gebergten, in spelonken en de holen der aarde.

27 27 Hebreeën 11 39 Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen, lett. getuigenis gegeven-wordende

28 28 Hebreeën 11 39 Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen, = de belofte (enkelv.) > de zegen in Christus

29 29 Hebreeën 11 39 Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen, = zij wachten nog in het graf

30 30 Hebreeën 11 40 daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen. lett. omtrent ons  als gelovig overblijfsel van Israël onder het nieuwe verbond

31 31 Hebreeën 11 40 daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen. > eerst moest de Messias komen en een "ekklesia van eerstgeborenen" vormen

32 32 Hebreeën 11 40 daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen. = de opstanding voorafgaand aan het vrederijk

33 33 Hebreeën 12 1 Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt.

34 34 Hebreeën 12 1 Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt. = wolkenmassa

35 35 Hebreeën 12 1 Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt. niet: toeschouwers

36 36 Hebreeën 12 1 Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt. = belemmering

37 37 Hebreeën 12 1 Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt.

38 38 Hebreeën 12 1 Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt. lett. verduring

39 39 Hebreeën 12 1 Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt. = rennen

40 40 Hebreeën 12 2 Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.

41 41 Hebreeën 12 2 Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. = initiatienemer zoals Mozes

42 42 Hebreeën 12 2 Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. > zoals Jozua

43 43 Hebreeën 12 2 Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Gr. anti = in plaats van

44 44 Hebreeën 12 2 Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. lett. verduurt

45 45 Hebreeën 12 2 Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. lett. het kruis van schande

46 46 Hebreeën 12 2 Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. 5x: 1:3,13; 8:1, 10:12; 12:2

47 47 Hebreeën 12 3 Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. > analogie = overwegen door vergelijking

48 48 Hebreeën 12 3 Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt.

49 49 Hebreeën 12 3 Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. lett. uitputting van jullie *zielen bezwijken


Download ppt "1 19 juni 2014 Rijnsburg 19 juni 2014 Rijnsburg. 2 terugblik Vanaf Hebr. 11: 8 voorbeelden van geloof van o Abraham (4x) o Izaak o Jakob o Jozef o Mozes."

Verwante presentaties


Ads door Google