De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de Algemene Ledenvergadering VV Nederhorst 6 november 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de Algemene Ledenvergadering VV Nederhorst 6 november 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de Algemene Ledenvergadering VV Nederhorst 6 november 2012

2 Agenda 1. Welkom en mededelingen Welkom en mededelingen 2. De Euro’s De Euro’s  Financieel verslag seizoen 2011/2012  Begroting seizoen 2012/2013 3. Contributie 2013/2014 Contributie 2013/2014  Voorstel tot aanpassing contributie i.v.m. indexatie (€ 5.-)  Wijzigingsvoorstel contributie leden van verdiensten  Afschaffen regeling 3 e jeugdlid uit één gezin per 2012  Ouders van (potentiële) jeugdleden actiever wijzen op Jeugdsportfonds 4. Technische en wedstrijdzaken (2011/2012 en 2012/2013) Technische en wedstrijdzaken (2011/2012 en 2012/2013) 5. Terugloop senioren, vrijwilligers vinden, betrokkenheid leden. Terugloop senioren, vrijwilligers vinden, betrokkenheid leden. Wat is de temperatuur van onze vereniging? Back to Basics, een filmpje en discussie met onze leden! 5. Ons jubileumjaar: extra activiteiten?! Alternatief Fan&Fun? Ideeën?! Ons jubileumjaar 6. Bestuurszaken: gevraagd ondersteuning TC/bestuursfuncties/aftreden en/of wisselingen huidige bestuur Bestuurszaken 7. Rondvraag/Wvttk Rondvraag/Wvttk

3 Waarom een Algemene Ledenvergadering?

4 InkomstenUitgaven Contributies € 18.786,00Bestuurskosten € 385,60 Sponsors € 1.620,00Evenementen € 1.138,79 Oud papier € 1.525,00Publiciteit € 73,66 Vriendenloterij/Grote Club € 2.836,40Bankkosten € 159,54 Diverse Baten € 123,38Ledenwerf akties € - Subsidies € 2.668,42Afdracht Nevobo € 5.410,00 Buurtvolleybal € 9.731,25Accomodatiekosten € 10.955,93 Trainerskosten € 7.374,75 Ondersteuning jeugd € 1.266,50 Wedstrijdkosten € 839,25 Sportartikelen € 601,19 Buurt Volleybal € 5.208,77 Totaal € 37.290,45Totaal € 33.413,98 Saldo€ 3.876,47 Werkelijk 2011 - 2012

5 Balans per 30 juni Actief2011 2012 Passief2011 2012 Vaste activa Eigen Vermogen € 13.423,94 € 13.901,92 Sportmiddelen € 1.443,20 Resultaat € 477,98 € 3.876,47 Afschrijving sportmiddelen € 1.443,20- Som der vaste activa € - Totaal Eigen vermogen € 13.901,92 € 17.778,39 Vlottende activa Kortlopende schulden Debiteuren € 1.214,00 € 2.563,00 Crediteuren € 600,68 € 3.714,25 Overlopende activa € 997,39 € 1.030,00 Kruisposten € - € 2.211,39 € 3.593,00 Borg sportartikelen € 75,00 Kas vereniging € 233,72 € 6,50 Verschillenrek Debiteuren € 842,00 Kas BVB € - Rabobank vereniging € 3.161,76 € 1.181,01 Spaarrekening vereniging € 8.895,73 € 17.554,13 Postbank BVB € 75,00 Liquide middelen € 12.366,21 € 18.816,64 Som der vlottende middelen € 14.577,60 € 22.409,64 Kortlopende schulden € 675,68 € 4.631,25 TOTAAL € 14.577,60 € 22.409,64TOTAAL € 14.577,60 € 22.409,64

6 BEGROTING 2012 - 2013 InkomstenUitgaven Contributies€ 17.000,00 Bestuurskosten € 500,00 Sponsors € 2.510,00 Evenementen€ 2.500,00 Oud papier € 1.500,00 Publiciteit € 500,00 Vriendenloterij/Grote Club € 2.800,00 Bankkosten € 200,00 Diverse Baten € 1.000,00 Ledenwerf akties € - Subsidies € 1.700,00 Afdracht Nevobo € 5.600,00 Buurtvolleybal € 9.750,00 Accomodatiekosten € 12.000,00 Trainerskosten € 5.200,00 Ondersteuning jeugd € 1.500,00 Wedstrijdkosten € 1.200,00 Sportartikelen € 500,00 Buurt Volleybal € 6.000,00 Totaal € 36.260,00Totaal € 35.700,00 Saldo€ 560,00

7 Contributieverhoging met € 5,- per 2013-2014 Reden van verhoging: – Doorbelasten stijging kosten van NEVOBO (teamgelden) – Jaarlijkse verhoging zaalhuur (indexatie) – Inkomsten uit contributie niet te ver uit de pas laten lopen met uitgaven voor zaal, Nevobo en trainers (zie verhouding)zie verhouding – Van overige opbrengsten deel vrij kunnen maken voor extra’s (evenementen/feest/toernooien) Voorstel:

8 Overige voorstellen/bepalingen: Contributie leden van verdienste: 30% (bij competitie spelen) Afschaffen van regeling 3e kind contributievrij Contributie jeugd op basis van teaminschrijving Gezinnen op minimuminkomen kunnen beroep doen op nationaal Jeugsportfonds

9 Hoe financieren we ons nu? Contributie: 57 % Sponsoring: 8 % Overige activiteiten -Buurtvolleybal-toernooi 13 % -Oud papier 5 % -Loterijen 9 % -Overige baten (subsidie/rente) 8 % Streven is om contributie niet onder 60% te laten zakken van de dekking kosten vereniging.

10 TC aan zet: Sportieve hoogte- en dieptepunten van 2011-2012 Senioren Jeugd En…vooruitblik naar 2012-2013

11 Thermometer vereniging Wat zijn we, wat willen we en hoe bereiken we dat?  zie ook Missie (2006)Missie (2006) Een filmpje ter illustratie: Back to BasicsBack to Basics Dus: …binden en verbinden met leden, doen we dat wel/niet of te weinig? Hoe kunnen we dat verbeteren? Ideeën/discussie

12 Missie vereniging VV Nederhorst is een vereniging waarin leden op eigen niveau volleyballen, met nadruk op spelbeleving en gezelligheid

13 Jubileumjaar loopt nog tot 1-7-2013 Extra evenementen: Beachvolley? Fan & Fun Feest voor jeugd ???

14 Samenstelling bestuur 2012-2013 DB: - Voorzitter: Leon ten Barge - Penningmeester: Aranka Besemer - Secretaris: Angelique van Dijk TC:- Senioren: Remko van ‘t Klooster - Jeugd: Sanne van der Linden - Jeugd DEF coördinatie.: Helga Jansen, Monique Stoker Wedstrijdsecretariaat:Remko van ‘t Klooster (interim) PR/Sponsoring/communicatie:Jacqueline van Wattingen Ledenadministratie:Angelique van Dijk Scheidsrechtercoördinatie+zaalwacht:Maarten Gillissen

15 Rondvraag ??? of meteen maar een borrel…


Download ppt "Welkom bij de Algemene Ledenvergadering VV Nederhorst 6 november 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google