De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landelijke intervisie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landelijke intervisie"— Transcript van de presentatie:

1 Landelijke intervisie
WORKSHOP 2B VERSNELLEN JEUGDSTRAFRECHTKETEN IN AMSTERDAM ANITA SPIEKERMAN, LEONORE BRIËT, IVARNA RANGEL, DIRK VAN VLIET, CLENDA PECHT EN RON GOUDSMIT LEAN SIX SIGMA TEAM REGIO AMSTERDAM

2 Jeugdcriminaliteit?

3 Amsterdamse Belts Champion BB: 3 regioparket 1 ressortsparket
2 rechtbank 2 Hof GB: 3 regioparket 1 ressortsparket 2 rechtbank 1 Hof Plv HOvJ

4 Volumes jeugdzaken Amsterdam
Instroom OM = 2087 Transacties = 767 Eindvonnissen KR = 984 Eindvonnissen MK = 303

5 Deelprojecten Deelprojecten:
Niet-voorgeleidingen -> KR Voorgeleidingen -> MK Jeugd Getuige verhoren Rapporten RvdK: verwerking, actualisaties Aanlevering zaken eerste naar tweede lijn Versnellen executie 2e lijn Per deelproject: analyse van de situatie en aanpak

6 Deelproject niet-voorgeleidingen -> KR
Analyse van de situatie Aanpak Nulmeting en Analyse (N=697) 3 deelprocessen: Veiligheidshuis TOM-zitting ZM-zitting 51% < 180 dagen na 1e verhoor afgedaan, 61% < 1 jaar 39% > 1jaar Gem. 90 dgn van beoordeling tot afdoening (-/- uitschieters, aanhouding), o.a. PV politie 37% langer dan 1 jaar zijn mislukte TST 40% langer dan 1 jaar is minimaal één keer aangehouden op zitting Afstemming en doorlooptijd Veiligheidshuizen TST: herkansingen terugbrengen, mislukt eerder terug, vlot zitting Sturen op beoordelingen secretaris VHH Aanhouden voor BEPAALDE tijd Meer verdachten in 1 zaak afsplitsen Afloop transacties met verschillende verdachten niet gelijk behandelen Appointement door rechter sneller (=quick-win)

7 Deelproject voorgeleidingen -> MK jeugd
Analyse van de situatie Aanpak Analyse (N=212) 76 zaken > 1 jaar vanaf eerste verhoor Beoordeling - afdoening = gemiddeld 200 dagen (-/- uitschieters, aanhouden) Gem 43% schorsing - 1e zitting < 180 dgn Oorzaken (nav onderzoek extremen) Medeverdachten Meerdere zaken per verdachte Aanvullende stukken (eind pv) Dossier meerdere keren op zelfde plek (admi, secr) Niet doorplannen op zitting Aanhoudingen Inzicht , sturing zittingsvoorraad Zittingsdatum bij heenzenden/ schorsen/opheffen VH Vlot zittingsdatum koppelen MK-zaken Inzicht in voorraad terug naar KR Visualiseren voortgang MK-zaken Beter registreren dossierbewegingen Oude zaken centreren in 1 team (PGA)

8 Deelproject getuigenverhoren
Analyse van de situatie Aanpak 30% getuigenverhoren < 60 dagen (wet) Tijdwinst met name te realiseren tussen: Ontvangst Verzoek en oproepen Getuigen Oproepen getuigen en datum eerste verhoor 30% van de beschikbare tijd om getuigen te verhoren wordt niet benut 12% van de opgeroepen getuigen verschijnt niet Pilot (1/9/2013 – 30/11/2013 Planning instructie, griffie zitting admi Direct getuigenverhoor Compas Controle medeverdachte(n) Direct schoonkopie dossier vragen OM Verhoor in dagdelen met Outlook agenda Strikt bewaken 60 dagen door whiteboard en datacollectie Excel Instructie KR en jur ondersteuning t.a.v. werkwijze terugverwijzing ter zitting

9 Deelproject rapporten RvdK
Analyse van de situatie Aanpak, resultaat Aanhoudingen zonder raadsrapport Aanlevering rapporten is tijdig, 2012: 1639 rapporten -> 93,2% < 28 dgn , 642 aanvullend -> 89% < 115 dgn Werkwijze verwerking admi OM niet eenduidig ‘Dubbel’ in check aanwezigheid rapport Postbussen OM worden niet of slecht gebruikt Opnieuw beschrijven helder en gedeeld proces: beschreven voor RC en KR Presentatie intake en ZV 6 Zittingen gevolgd op aanwezigheid raadsrapporten Rapporten aanwezig, aanvullende rapporten ontbreken regelmatig Monitoren op casusniveau

10 Deelproject actualisatie LIJ-rapportages
Analyse van de situatie Aanpak, resultaat In 2012 : actualisaties Omgerekend 1fte = €50.000,-- Verspillingen in proces: Dubbel werk Hoge tijdsdruk Veel onnodige stappen Oplossing: Meer flow door minder stappen en minder betrokkenen Samenwerking met ketenpartners aan voorkant

11 Opbrengsten actualisatie LIJ rapporten
Organisatie met hokjes en controle Waarom doen we iets? Wat is waardevol? Wat wil de klant? Ketenpartners beter kennen en begrijpen

12 Deelproject aanleveren 1e naar 2e lijn
Analyse van de situatie Aanpak 46% < 7 weken na HB door Hof ontvangen 40% minimaal 6 weken < zitting Hof aanwezig Lokaliseren dossier griffie duurt lang Uitwerken HB rechter en JM (=39 dgn) Buitengriffier vaak > 7 weken Kopiëren dossier en insturen Hof= 3 dgn Missende stukken verstoort voegen zkn Doorlooptijd MK korten dan KR Ontvangstdatum Hof later dan 1e zitting Dossierbeweging in SAS Appelen filteren uit zitting (executie) Origineel direct verzenden na HB Eerder checken volledigheid dossier Dossiereigenaarschap creëren Monitoren rechters en JM Evalueren werkdruk Geen buitengriffiers op jeugdzitting Rechters gelijk tekenen

13 Deelproject versnellen executie 2e lijn
Analyse van de situatie Aanpak Vrijgeven executie na uitspraak te lang Doel: 50 procent daling van te laat vrijgegeven zaken voor executie per 1 juli (norm 28 dagen) Vlot verwerken (niet gehele zitting afwachten) Zaken met directe uitspraak Ingetrokken zaken Niet ontvankelijke zaken Terugbrengen controlestappen in het proces Terugbrengen overproductie in het proces Opstellen arrest en extract Onderte-kenen arrest Versturen arrest & dossier Controle-ren arrest Kopiëren en scannen dossier Uitspre-ken arrest Vrijge-ven arrest Verwer-ken voor executie Route-ren voor executie Contro-leren extract

14 Vragen?

15 7 deelprojecten in de jeugdprocessen 1e tranche
Projectnaam Ketenpartner Blackbelts Greenbelts Versnellen en verbeteren proces van schorsing tot nieuwe zitting OM, ZM Dick de Boer (OM) Anita Spiekerman (ZM) Versnellen en verbeteren proces niet-voorgeleide jeugdige verdachten tot aan zitting Dirk van Vliet (OM) Anne Kroesen (OM) Esmé Veerman (ZM) Getuigenverhoor door Kinder RC Leonarie van Briët (ZM) José Beck (ZM) Aanlevering dossiers aan tweede lijn ZM, hof Lisa Braaf (ZM) Louise Haeck (hof) Ashley Karsemeijer Standaard ontbreken rapportages JD-online OM Ron Goudsmit (OM) Sandy Eskes (OM) Versnellen intake tot en met executie 2e lijn RP, hof Alexandra Vuijk (RP) Actualisatie rapportages van de RvdK tbv 1e en 2e lijn RvdK, OM, RP Njisk Nauta (RvdK) Ivarna Rangel (RvdK) Clenda Pecht (RP) Sanne Mullens (OM)


Download ppt "Landelijke intervisie"

Verwante presentaties


Ads door Google