De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oriëntatie op de sector Inleiding. 2 grote sectoren: – De landbouw/visserijsector – En een sector huisdieren/hobbydieren Verschil: – De landbouw/visserijsector:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oriëntatie op de sector Inleiding. 2 grote sectoren: – De landbouw/visserijsector – En een sector huisdieren/hobbydieren Verschil: – De landbouw/visserijsector:"— Transcript van de presentatie:

1 Oriëntatie op de sector Inleiding

2 2 grote sectoren: – De landbouw/visserijsector – En een sector huisdieren/hobbydieren Verschil: – De landbouw/visserijsector: doel = produren – En een sector huisdieren/hobbydieren: doel = andere doelen: vb. gezelschap

3 Inleiding Wat is er zoal veranderd binnen dit deel van de sector? De landbouw staat ook in voor natuurontwikkeling; moet duurzaam zijn en er is een immense schaalvergroting aan de gang. Kleinere boeren gaan ook aan agrotoerisme doen, of de verkoop van hoeveproducten is nodig om rond te komen.

4 Inleiding Maatschappelijk belang van huisdieren – Therapiehonden – Blindengeleide honden. Enkele andere voorbeelden? Honden bij drugscontrole, bereden politie (politie te paard), valkeniers die luchthavens vogelvrij houden.

5 EUROPA Inleiding

6 Europa Europese Unie E-nummers op het etiket In elk land (van de EU) het zelfde

7 Europa Export van land- en tuinbouw producten Landbouwbeleid – Dierenwelzijn – Voedselveiligheid – Milieuzorg – Duurzame energie – natuurbescherming

8 Oriëntatie op de sector Bedrijfstypen en uitbatingsvormen

9 PRODUCTIEDIEREN Bedrijfstypen en uitbatingsvormen

10 Productiedieren Rundvee – Melkvee  Melk – Vleesvee  Vlees Varkens  Vlees Paarden  Melk, vlees Schapen  Vlees, wol Geiten  Melk Pluimvee  Eieren, vlees konijnen  Vlees

11 Productiedieren Welke productiedieren worden er hoofdzakelijk gehouden in de streek rond onze school? – Runderen – Varkens – Kippen – Schapen/ geiten – Konijnen

12 Productiedieren Geef het juiste bedrijfstype: – Runderen Melk  melkveebedrijf Vlees  vleesveebedrijf Enkel kalfjes  kalverhouderij – Varkens Enkel zeugen en biggen  vermeerderingsbedrijf Enkel vleesvarkens  vleesvarkensbedrijf Zeugen, biggen, vleesvarkens  gesloten varkensbedrijf – Kippen Eieren  leghennenbedrijf Vlees  vleeskippenbedrijf

13 Productiedieren Zijn er nog andere bedrijven of personen die te maken hebben of in contact komen met productiedieren? Dierenartsen Slachthuizen Veeshops Voederfabrieken Stallenbouw ….

14 HOBBYDIEREN/ GEZELSCHAPSDIEREN Bedrijfstypen en uitbatingsvormen

15 Hobbydieren/ gezelschapsdieren Welke bedrijfstypen kunnen we onderscheiden? – Kwekers – Asielen en pensions – Dierentuinen – Circussen – Loaboratoria – verkopers

16 Hobbydieren/ gezelschapsdieren Dieren gehouden en verzorgd met oog op: – Ons plezier – Mooi en lief – Nuttig

17 Oriëntatie op de sector Evolutie bij het houden van dieren

18 Nomaden Voedselverzamelaars Geen huisdieren

19 Evolutie bij het houden van dieren Waarvan leefden onze voorouders? Van planten, zaden en vruchten.

20 Evolutie bij het houden van dieren Vestigen op open plekken in bossen Dieren houden  dieren temmen

21 Domesticatie van dieren Wat betekent domesticatie? Dieren zo tam maken dat ze samen met mensen kunnen leven. Verschil tussen de jager en de boer wat betreft voedselvoorziening? De jager gaat dieren die in het wild leven, doden om op te eten. De boer gaat dieren houden, tam maken en zo de producten die zij leverden opeten. Hij is zekerder van zijn voedsel.

22 Domesticatie van dieren Waarom domesticeren? Gezelschap Bewaking Jacht Plaagbestrijding Proefdieren Zekerheid voedsel Vrije tijd/ ontspanning/ hobby

23 Domesticatie van dieren Waarom is een hoender wel gedomesticeerd en andere vogelsoorten niet? Hoenderen zijn zwaarder  niet wegvliegen. Eieren zijn groter Meer vlees  bruikbaar voor conumptie Voorbeelden: kip, fazant, kalkoen, gans,….

24 Domesticatie van dieren Waarom zijn planteneters makkelijker tam te maken dn alleseters of vleeseters? Planteneters aanzien ons als prooidieren. Ze laten zich dus lijden uit angst voor opgegeten te worden.

25 Domesticatie van dieren Waarom is het makkelijker om kuddedieren te houden? Ze laten zich makkelijker leiden omdat het prooidieren zijn. Roofdieren of vleeseters zouden een gevecht aangaan.

26 Domesticatie van dieren Verklaar waarom er bij runderen, rassen zijn die eerder mager zijn en veel melk geven en rassen die dik zijn en weinig melk geven. Toevallige keuze: koe met veel melk  kweekt hier mee verder  meer melkproductie op bedrijf. Toevallige keuze; koe met veel spieren  kweekt hier mee verder  meer vleesproductie

27 Domesticatie van dieren Welk onnatuurlijk gedrag vertonen de meeste kippen die voor de productie van eieren gedomesticeerd werden? Leggen bijna elke dag een ei. Vroeger enkel eieren leggen in het voorjaar zoals alle wilde vogels.

28 Domesticatie van dieren Waarom zijn het vooral vleeseters die voor de jacht en bewaker gedomesticeerd werden? Deze dieren zijn oorspronkelijke jagers en zien andere dieren als hun prooi. Ze zijn zeer territoriaal en dus goede bewakers.

29 Domesticatie van dieren Niet alle diersoorten zijn geschikt om als proefdier te dienen. Geef vier voorwaarden waaraan proefdieren best voldoen? ze moeten zich snel kunnen voortplanten ze moeten gemakkelijk te verzorgen zijn ze moeten makkelijk te hanteren zijn ze moeten zo dicht mogelijk verwant zijn met de mens

30 Domesticatie van dieren Som de redenen op waarom mensen vandaag een gezelschapsdieren houden? Bewaking, hulp, sport, wedstrijden, ontspanning, als luxeproduct of sierwaarde, tegen eenzaamheid, jacht, om aanzien te hebben, onderscheiden van anderen,….

31 Het nut van dieren Type SoortNuttige eigenschappen en producten ZoogdierrundVlees, melk, kweek,… schaapHobby/gezelschapsdier, melk, vlees kweek geitHobby/gezelschapsdier, melk, kweek paardHobby/sport/gezelschapsdier, vlees, melk varkenVlees, kweek, huid & haren,…

32 Het nut van dieren Type SoortNuttige eigenschappen en producten VogelkipEieren, vlees, sierwaarde gansEieren, voedsel, sierwaarde duifVoedsel, sierwaarde, kweek, sport vinkGezelschap, sierwaarde, sport papegaaiGezelschap

33 Het nut van dieren Type SoortNuttige eigenschappen en producten InsectenbijHoning, bestuiving zijderupsZijde krekelVoedseldier

34 Het nut van dieren Type SoortNuttige eigenschappen en producten VissengoudvisGezelschap, sierwaarde zalmVoedsel Reptiele n schildpad gezelschap, vlees slangGezelschap, sierwaarde, serum voor slangenbeten

35 Het nut van dieren 2 grote groepen huisdieren: – Grote huisdieren: Paard, Koe, ….. – Kleine huisdieren: Hond, Kat, …..

36 Het nut van dieren

37 TRENDS EN EVOLUTIES BIJ PRODUCTIEDIEREN Evolutie in de sector

38 Trends en evoluties bij productiedieren Hoe is het verschil tussen het melktype en het vleestype bij runderen zo merkbaar geworden? Door fokprogramma’s waarbij de veehouder specifiek kiest voor vleesproductie of melkproductie.

39 Trends en evoluties bij productiedieren Hoe komt het dat er vroeger meer landbouwers waren dan nu? Vroeger: iedereen zelf voedsel voorzien Niet iedereen kan grote bedrijven betalen. (grote bedrijven nodig om rendabel te zijn) gaan werken = vast loon; landbouwer = geen vast loon

40 TRENDS EN EVOLUTIES BIJ GEZELSCHAPSDIEREN Evolutie in de sector

41 Trends en evoluties bij gezelschapsdieren Hoe komt het dat gezelschapsdieren een plotse stijging kennen? Bekende mensen kopen zich een exclusief ras. Hiermee komen ze in de media en plots wil iedereen dat ras of dier ook. Aanzien is dus zeer belangrijk. Gezelschap is ook belangrijk voor de mens, daarom kopen ze een gezelschapsdier.

42 Oriëntatie op de sector Werken in de dierensector

43 Jobs bij productiedierenJobs bij gezelschapsdieren VeeartsDierenarts VeetelerWinkelbediende dierenshop Werknemer onderlinge bedrijfshulpDierenverzorger dierenasiel Winkelbediende veeshopDierverzorger dierentuin VeevoederhandelaarGrooming honden

44 Werken in de dierensector Mag je zomaar elke job uitvoeren? Je mag geen zelfstandige veeteler worden zonder een erkend diploma van landbouw.

45 Oriëntatie op de sector Markteconomisch denken en handelen

46 Opdracht/onderzoek Noteer voor een ganse week de kosten die je moet maken bij een melkkoe. Maak eerst een schatting en daarna bereken je de prijs. Schatting? Werkelijke kost? Wat is de grootste kost? Waarop kan je besparen?


Download ppt "Oriëntatie op de sector Inleiding. 2 grote sectoren: – De landbouw/visserijsector – En een sector huisdieren/hobbydieren Verschil: – De landbouw/visserijsector:"

Verwante presentaties


Ads door Google