De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 1 Arme en rijke Nederlanders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 1 Arme en rijke Nederlanders."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 1 Arme en rijke Nederlanders

2 Paragraaf 1 Arm en rijk in je eigen woonplaats
Arme en rijke wijken Nederland: relatief kleine verschillen in welvaart Wel: armere en rijkere wijken - inkomen - huizenprijzen - breedte van straten - hoeveelheid groen Verschillen in welzijn

3 Hoe zien arme en rijke wijken eruit? Kenmerken van wijken: Wonen
- huur/koop, kwaliteit - bebouwingsdichtheid Werken - aanwezigheid kantoren of fabrieken Verkeer - soort verkeer, parkeergelegenheid Recreatie - parken, speelplaatsen • Voorzieningen - winkels, scholen, bibliotheek, musea

4 Wie wonen in armere of rijkere wijken?
Bewonerskenmerken: Economie - inkomen - opleiding - werk Samenstelling van de bevolking - leeftijd - allochtonen of autochtonen - soort huishouden

5 Paragraaf 2 Veranderingen in de wijk
Ontwikkeling van de bevolking in wijken Samenstelling is veranderd: Geboortecijfers sterk gedaald (ontgroening, nu gestopt) - aandeel ouderen neemt nu toe (vergrijzing) - toekomst: toename sterftecijfers Vroeger grote gezinnen, nu meer alleenstaanden (gezinsverdunning) - gemiddelde woningbezetting daalt Aandeel allochtonen is toegenomen

6 Sommige wijken worden armer
Bevolkingssamenstelling erg veranderd in oudere wijken: Wijken werden minder aantrekkelijk Rijken trokken weg Eenzijdigere bevolkingssamenstelling - lagere opleiding - weinig inkomen - vaak allochtone afkomst - (werkloze) alleenstaanden - eenoudergezinnen Voorzieningen verdwenen uit de wijk • Leefbaarheid nam af Verpaupering

7 Sommige wijken worden rijker Woonomgeving voor rijkere bewoners:
Stadscentrum - appartementen voor welgestelde ouderen - voorzieningen • Opgeknapte arbeiderswijken - hippe woonomgeving - jonge paren zonder kinderen - allochtonen: rijk aanbod eetgelegenheden en winkels - toenemende welvaart Nieuwbouwwijken - gezinnen met jonge kinderen

8 Paragraaf 3 Herinrichting van de wijk
Probleemwijken Verschillende soorten probleemwijken: Negentiende-eeuwse arbeiderswijken - rond het stadscentrum - slechte kwaliteit - na 1980: stadsvernieuwing - Toch: in veel arbeiderswijken is verpaupering Woongebieden - bevolkingsgroei: stadsuitbreiding - flatwijken van na 1950 - onveiligheid als gevolg van de inrichting

9 Verschillende gemeenten, verschillende oplossingen
• Saneren: delen van wijken worden gesloopt (kaalslag) om plaats te maken voor nieuwe woningen • Renoveren: oude gebouwen worden opgeknapt en krijgen soms een andere bestemming • Restaureren: gebouwen worden weer in hun oude staat teruggebracht

10 De wijkenaanpak Probleemwijken: Meestal armere wijken Grote problemen rond leefbaarheid en veiligheid Overheid: wijkenaanpak door middel van een bestemmingsplan - Gevarieerd woningaanbod - Doel: gemengde wijken


Download ppt "Hoofdstuk 1 Arme en rijke Nederlanders."

Verwante presentaties


Ads door Google