De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groningen 19-4-2012 Dr. Leo AM Elders Voorzitter 06-55741585

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groningen 19-4-2012 Dr. Leo AM Elders Voorzitter 06-55741585"— Transcript van de presentatie:

1 Groningen 19-4-2012 Dr. Leo AM Elders Voorzitter 06-55741585 info@nvka.nl www.nvka.nl

2 BA2020, de toekomst van ons vak Ontwikkeling Klinische Arbeidsgeneeskunde in Nederland - Veel initiatieven: topklinische centra voor arbeidsrelevante zorg diverse ziekenhuizen/revalidatiecentra met arbo-poli - Geringe infrastructuur organisatorisch / inhoudelijk Lacune in de zorg NVKA wil Klinische Arbeidsgeneeskunde als vakgebied ontwikkelen en positioneren

3 Klinische Arbeidsgeneeskunde begripsbepaling Domein binnen de geneeskunde waarin structureel gebruik wordt gemaakt van specifieke arbeids- en bedrijfsgeneeskundige kennis in een reguliere klinische of transmurale setting voor patiënten waarbij de factor arbeid relevant is voor diagnostiek, behandeling en/of prognose Complexe arbeidsgeneeskundige problematiek –Arbeidsgeneeskundig georiënteerde clinicus –Klinisch arbeidsgeneeskundige –Arbeidsgeneeskundig consulent

4 Doel NVKA Wetenschappelijke vereniging -Bevorderen diagnostiek en behandeling arbeidsgerelateerde aandoeningen -Stimuleren wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, zorgvernieuwing -Multidisciplinaire richtlijnontwikkeling -Ontwikkeling eigen identiteit / opleiding -Bevordering samenwerking met andere beroepsverenigingen

5 Positionering NVKA Platformfunctie: –Congres, bijeenkomsten, netwerk Ontwikkeling vakgebied –bijdragen aan opleidingen –aantekening KAG Brugfunctie Arbeidsgeneeskunde en Kliniek –bijdragen aan multidisciplinaire richtlijnen

6 Lidmaatschap NVKA Ieder die beroepshalve affiniteit heeft met klinische arbeidsgeneeskunde –Medisch specialisten –Bedrijfsartsen –Arbeidshygiënisten –Psychologen –Ergonomen –Audiologen

7 Bestuur NVKA Dr. Leo Elders, bedrijfsarts-klinisch arbeidsgeneeskundige Voorzitter Prof. dr. Roy Gerth van Wijk, hoogleraar allergologie Penningmeester Drs. Harma Stenveld, arbeidsdermatoloog secretaris Dr. David Bruinvels, bedrijfsarts-klinisch arbeidsgeneeskundige Bestuurslid onderwijs en accreditatie

8 Klinische arbeidsgeneeskunde 3B’s Klinische arbeidsgeneeskunde en de 3 B’s Beoordelen – Etiologische diagnostiek: Beroepsziekte diagnostiek – Vaststellen functionele belastbaarheid Behandelen – Bedrijfsgeneeskundige interventies – Arbeidsrevalidatie Begeleiden – Follow-up na interventies – Empowerment

9 Beroepsziektediagnostiek Bedrijfsgeneeskundige invalshoek – Patiëntenzorg:astma, eczeem, CTE NB:vaak met werkplekbezoek/onderzoek – Counseling: risicobeoordeling zwangerschap en werk – Clusteranalyse Verzekeringsgeneeskundige invalshoek – expertise Juridische invalshoek – expertise

10 Behandeling chronisch handeczeem Long-en hartrevalidatie Revalidatie bij chronische aandoeningen tr. Locomot. Cognitieve revalidatie (CTE, CVA, hersentrauma) Ergotherapie bij arbeidsgerelateerde depressie Empowerment bij chronische ziekte Begeleiding en reïntegratie kankerpatiënten Therapie, revalidatie, reïntegratie

11 Beoordelen functionele geschiktheid - Bedrijfsgeneeskundige invalshoek – Beoordeling belastbaarheid COPD, astma, interstitiële longafw. CVA: Cognitief functioneren Aandoeningen HBA – Bijzondere functies: spoorwegveiligheid,musici – Prognostiek - Verzekeringsgeneeskundige invalshoek – Beoordeling belastbaarheid

12 Therapie, revalidatie, reïntegratie Behandeling chronisch handeczeem Long-en hartrevalidatie Revalidatie bij chronische aandoeningen tr. Locomot. Cognitieve revalidatie (CTE, CVA, hersentrauma) Ergotherapie bij arbeidsgerelateerde depressie Empowerment bij chronische ziekte Begeleiding en reïntegratie kankerpatiënten

13 Waarom en wanneer klinische arbeidsgeneeskunde Bedrijfsarts kan zelf de “diagnose” niet stellen – Gebrek aan kennis en vaardigheid – Gebrek aan faciliteiten Bedrijfsarts kan zelf niet behandelen – Gebrek aan kennis en vaardigheid – Gebrek aan faciliteiten Patiënt/werkgever/verzekeraar willen oordeel gespecialiseerd centrum Ondersteuning bij: – Niet alledaagse risicobeoordeling ( bijv: reproductietox) – Specifiek PMO ( bijv: neurotox) – clusteranalyse

14 Klinische arbeidsgeneeskunde in een academisch ziekenhuis Complexe arbeidsgeneeskundige problematiek – Afbakening t.o.v. reguliere tweede lijns arbozorg – Expertise concentreren in beperkt aantal centra Inbedding in onderwijs Wetenschappelijk onderzoek – Etiologisch – Belastbaarheid – Zorg-evaluatie

15 Financiering klinische arbeidsgeneeskunde Ziektekostenverzekering: reguliere deel Werkgever: extrareguliere deel Aanvrager expertise T.z.t. in aanvullende verzekering?

16 Conclusies Klinische arbeidsgeneeskunde moet lacunes in de zorg opvullen. Klinische arbeidsgeneeskunde heeft niet de pretentie het antwoord te hebben op alle vragen rond belastbaarheid en prognostiek. Klinische arbeidsgeneeskunde kent nog geen structurele financiering. Klinische arbeidsgeneeskunde moet geconcentreerd worden in een beperkt aantal centra.

17 Vragen

18 NVKA lustrum congres vrijdag 28-9-2012 > Klachten van arm, nek en schouders Aluminium centrum, Houten

19 Interactief debat


Download ppt "Groningen 19-4-2012 Dr. Leo AM Elders Voorzitter 06-55741585"

Verwante presentaties


Ads door Google