De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijkbewonersbijeenkomst 6 november 2014 Bewonersoverleg Villawijk/Koekoekbos Best.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijkbewonersbijeenkomst 6 november 2014 Bewonersoverleg Villawijk/Koekoekbos Best."— Transcript van de presentatie:

1 Wijkbewonersbijeenkomst 6 november 2014 Bewonersoverleg Villawijk/Koekoekbos Best

2 Vergaderagenda Het bestuur presenteert zich en heet de aanwezigen welkom Voordracht Klaas Kopinga - Belangenvereniging Omwonenden Welschap Evaluatie 1e fase groei Eindhoven Airport De voortgang van het Slowlane project Ontwerp Structuurvisie Groene Mantel met rode knopen Plannen voor (zorg)appartementen in de wijk Bestemmingsplan - Kapvergunning in Koekoekbos - Enquête Status van de actie tegen vliegen na 23.00 Planschade door luchthavenbesluit, WOZ Evaluatie wijkbarbecue Wat kunnen we doen voor het imago van de wijk? Vragen aan bewoners Rondvraag. Bewonersoverleg Villawijk/Koekoekbos Best

3 Bestuur Stichting Bewonersoverleg Villawijk/ Koekoekbos – Voorzitter, vacant – Hans Leibbrandt, secretaris en webmaster – Gerard Kloppenburg, penningmeester – Wim Scheffers – Els van Hapert – Gortemuller – 2 kandidaatleden Bewonersoverleg Villawijk/Koekoekbos Best

4 1e fase groei Eindhoven Airport Toelichting door Klaas Kopinga Voorzitter BOW Belangenvereniging Omwonenden Welschap Evaluatie 2015 1e fase groei Eindhoven Airport Bewonersoverleg Villawijk/Koekoekbos Best

5 Actie GEENVLUCHTENNAELVEN Resultaat lobby 2 e Kamer: – Luchtvaartbesluit gaat door incl. 8 mogelijke vluchten na 23.00 – Maar nut en noodzaak van reguliere vluchten na elven wordt nadrukkelijk onderdeel van de evaluatie 1 e fase in 2015. Bewoners en omliggende gemeenten moeten hierbij worden betrokken. – Extra vluchten na elven worden niet vergund voordat resultaat van deze evaluatie in de 2 e kamer is besproken GVNE heeft Alderstafel verzocht tot deelname aan de werkgroep “Hinderbeperking”, waar onderzoek nut en noodzaak van reguliere vluchten na elven moet plaatsvinden. Bewonersoverleg Villawijk/Koekoekbos Best

6 Slowlane De voortgang van het Slowlane project De geplande voordracht door Johan Vos, Projectmanager gemeente Best, gaat niet door. De Gemeenteraad meer fietspad-alternatieven wil zien,vooral alternatief noordzijde kanaal. Het laatste voorstel was: De Maas niet doortrekken naar de Eindhovense weg met een viaduct over het spoor. Het fietspad langs de Dieze verbreden en onder Eindhovense weg door richting Son voortzetten De Dieze blijft zoals die nu is. Bewonersoverleg Villawijk/Koekoekbos Best

7 Herziening Stuctuurvisie Best-Zuid Bewonersoverleg Villawijk/Koekoekbos Best

8 Appartementenplannen in de wijk Plannen voor (zorg)appartementen – Meeslaan (4 appartementen) Op dit moment is de gemeente bezig met het opstellen van de notitie ‘Verzorgd Wonen’. Het streven is om deze notitie dit jaar door het college van B&W vast te laten stellen. Daarna zal meer duidelijkheid komen wat betreft de Meeslaan 4. – Op Golfbaanterrein (4x6 appartementen) Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de benodigde onderzoeken. Na de jaarwisseling zal de wijk geïnformeerd worden over de plannen. Vervolgens zal het bestemmingsplan worden ingediend en in procedure worden gebracht. Bewonersoverleg Villawijk/Koekoekbos Best

9 Bestemmingsplan Koekoekbos Aanpassing van het nieuwe bestemmingsplan – De Raad van State heeft bepaald dat het bestemmingsplan voor het Koekoekbos inconsistent is. – De gemeente zou rekening willen houden met de voorkeur van de bewoners t.a.v. een kapvergunning in het Koekoekbos. Daarbij is afgesproken om de voorkeur van de bewoners te peilen met een enquête waarbij zij kunnen kiezen uit drie opties: 1. Uitgebreide kapvergunningsplicht 2. Beperkte kapvergunningsplicht 3. Geen kapvergunningsplicht Bewonersoverleg Villawijk/Koekoekbos Best

10 Enquête bestemmingsplan Koekoekbos Bewonersoverleg Villawijk/Koekoekbos Best Enquête-uitslag bewoners Koekoekbos + Villawijk 1.Koekoekbos 35 76% van de 46 perceeleigenaren 2.Villawijk 16 38% van de 42 perceeleigenaren 3.Koekoekbos + Villawijk 51 60% van de 88 perceeleigenaren.

11 Enquête bestemmingsplan Koekoekbos Bewonersoverleg Villawijk/Koekoekbos Best Enquête-resultaat bewoners Koekoekbos 1.Uitgebreide kapvergunningsplicht 5 = 14% 2.Beperkte kapvergunningsplicht14 = 40% 3.Geen kapvergunningsplicht 15 = 43% 4.Geen mening 1 = 3% Enquête-resultaat bewoners Villawijk 1.Uitgebreide kapvergunningsplicht 0 = 0% 2.Beperkte kapvergunningsplicht 5 = 31% 3.Geen kapvergunningsplicht 10 = 63% 4.Geen mening 1 = 6%

12 Planschade en WOZ Planschade door vliegverkeer – We vragen 3 of 4 bewoners met een rechtsbijstandverzekering of die gezamenlijk ervaring willen opdoen met een planschadeprocedure, en die ervaring daarna willen delen met de wijk. WOZ – Vraag: wel of niet aan de Gemeente vragen hoe ze willen omgaan met een extra waardedaling door toenemend vliegverkeer? Bewonersoverleg Villawijk/Koekoekbos Best

13 Afgelopen jaar Evaluatie wijkbarbecue Wat kunnen we doen voor het imago van de wijk? – Website is uitgebreid met promotiepagina’s en foto’s – Voorstel J. Linssen: Optuigen van de ingangen van de wijk – Voorstel Els: crocusbollen Vragen aan bewoners – Een attentie bij nieuwe bewoners en ook bij overlijden van bewoners. Bestuur inseinen Rondvraag, wat kan er beter ? Bewonersoverleg Villawijk/Koekoekbos Best


Download ppt "Wijkbewonersbijeenkomst 6 november 2014 Bewonersoverleg Villawijk/Koekoekbos Best."

Verwante presentaties


Ads door Google