De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijkbewonersbijeenkomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijkbewonersbijeenkomst"— Transcript van de presentatie:

1 Wijkbewonersbijeenkomst
6 november 2014 Bewonersoverleg Villawijk/Koekoekbos Best

2 Bewonersoverleg Villawijk/Koekoekbos Best
Vergaderagenda • Het bestuur presenteert zich en heet de aanwezigen welkom • Voordracht Klaas Kopinga - Belangenvereniging Omwonenden Welschap Evaluatie 1e fase groei Eindhoven Airport • De voortgang van het Slowlane project • Ontwerp Structuurvisie Groene Mantel met rode knopen • Plannen voor (zorg)appartementen in de wijk • Bestemmingsplan - Kapvergunning in Koekoekbos - Enquête • Status van de actie tegen vliegen na • Planschade door luchthavenbesluit, WOZ • Evaluatie wijkbarbecue • Wat kunnen we doen voor het imago van de wijk? • Vragen aan bewoners • Rondvraag.

3 Bestuur Stichting Bewonersoverleg Villawijk/ Koekoekbos
Bewonersoverleg Villawijk/Koekoekbos Best Bestuur Stichting Bewonersoverleg Villawijk/ Koekoekbos Voorzitter, vacant Hans Leibbrandt, secretaris en webmaster Gerard Kloppenburg, penningmeester Wim Scheffers Els van Hapert – Gortemuller 2 kandidaatleden

4 1e fase groei Eindhoven Airport
Bewonersoverleg Villawijk/Koekoekbos Best 1e fase groei Eindhoven Airport Toelichting door Klaas Kopinga Voorzitter BOW Belangenvereniging Omwonenden Welschap Evaluatie e fase groei Eindhoven Airport

5 Actie GEENVLUCHTENNAELVEN
Bewonersoverleg Villawijk/Koekoekbos Best Actie GEENVLUCHTENNAELVEN Resultaat lobby 2e Kamer: Luchtvaartbesluit gaat door incl. 8 mogelijke vluchten na 23.00 Maar nut en noodzaak van reguliere vluchten na elven wordt nadrukkelijk onderdeel van de evaluatie 1e fase in Bewoners en omliggende gemeenten moeten hierbij worden betrokken. Extra vluchten na elven worden niet vergund voordat resultaat van deze evaluatie in de 2e kamer is besproken GVNE heeft Alderstafel verzocht tot deelname aan de werkgroep “Hinderbeperking”, waar onderzoek nut en noodzaak van reguliere vluchten na elven moet plaatsvinden.

6 Slowlane De voortgang van het Slowlane project
Bewonersoverleg Villawijk/Koekoekbos Best Slowlane De voortgang van het Slowlane project De geplande voordracht door Johan Vos, Projectmanager gemeente Best, gaat niet door. De Gemeenteraad meer fietspad-alternatieven wil zien,vooral alternatief noordzijde kanaal. Het laatste voorstel was: De Maas niet doortrekken naar de Eindhovense weg met een viaduct over het spoor. Het fietspad langs de Dieze verbreden en onder Eindhovense weg door richting Son voortzetten De Dieze blijft zoals die nu is.

7 Herziening Stuctuurvisie Best-Zuid
Bewonersoverleg Villawijk/Koekoekbos Best Herziening Stuctuurvisie Best-Zuid

8 Appartementenplannen in de wijk
Bewonersoverleg Villawijk/Koekoekbos Best Appartementenplannen in de wijk Plannen voor (zorg)appartementen Meeslaan (4 appartementen) Op dit moment is de gemeente bezig met het opstellen van de notitie ‘Verzorgd Wonen’. Het streven is om deze notitie dit jaar door het college van B&W vast te laten stellen. Daarna zal meer duidelijkheid komen wat betreft de Meeslaan 4. Op Golfbaanterrein (4x6 appartementen) Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de benodigde onderzoeken. Na de jaarwisseling zal de wijk geïnformeerd worden over de plannen. Vervolgens zal het bestemmingsplan worden ingediend en in procedure worden gebracht.

9 Bestemmingsplan Koekoekbos
Bewonersoverleg Villawijk/Koekoekbos Best Bestemmingsplan Koekoekbos Aanpassing van het nieuwe bestemmingsplan De Raad van State heeft bepaald dat het bestemmingsplan voor het Koekoekbos inconsistent is. De gemeente zou rekening willen houden met de voorkeur van de bewoners t.a.v. een kapvergunning in het Koekoekbos.  Daarbij is afgesproken om de voorkeur van de bewoners te peilen met een enquête waarbij zij kunnen kiezen uit drie opties: 1. Uitgebreide kapvergunningsplicht 2. Beperkte kapvergunningsplicht 3. Geen kapvergunningsplicht

10 Enquête bestemmingsplan Koekoekbos
Bewonersoverleg Villawijk/Koekoekbos Best Enquête bestemmingsplan Koekoekbos Enquête-uitslag bewoners Koekoekbos + Villawijk Koekoekbos  35    76% van de 46 perceeleigenaren Villawijk       16    38% van de 42 perceeleigenaren Koekoekbos + Villawijk    51    60%  van de 88 perceeleigenaren.

11 Enquête bestemmingsplan Koekoekbos
Bewonersoverleg Villawijk/Koekoekbos Best Enquête bestemmingsplan Koekoekbos Enquête-resultaat bewoners Koekoekbos Uitgebreide kapvergunningsplicht = 14% Beperkte kapvergunningsplicht 14 = 40% Geen kapvergunningsplicht = 43% Geen mening = 3% Enquête-resultaat bewoners Villawijk Uitgebreide kapvergunningsplicht = 0% Beperkte kapvergunningsplicht 5 = 31% Geen kapvergunningsplicht = 63% Geen mening = 6%

12 Planschade en WOZ Planschade door vliegverkeer
Bewonersoverleg Villawijk/Koekoekbos Best Planschade en WOZ Planschade door vliegverkeer We vragen 3 of 4 bewoners met een rechtsbijstandverzekering of die gezamenlijk ervaring willen opdoen met een planschadeprocedure, en die ervaring daarna willen delen met de wijk. WOZ Vraag: wel of niet aan de Gemeente vragen hoe ze willen omgaan met een extra waardedaling door toenemend vliegverkeer?

13 Afgelopen jaar Evaluatie wijkbarbecue
Bewonersoverleg Villawijk/Koekoekbos Best Afgelopen jaar Evaluatie wijkbarbecue Wat kunnen we doen voor het imago van de wijk? Website is uitgebreid met promotiepagina’s en foto’s Voorstel J. Linssen: Optuigen van de ingangen van de wijk Voorstel Els: crocusbollen Vragen aan bewoners Een attentie bij nieuwe bewoners en ook bij overlijden van bewoners. Bestuur inseinen Rondvraag, wat kan er beter ?


Download ppt "Wijkbewonersbijeenkomst"

Verwante presentaties


Ads door Google