De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

THEMA-AVOND WMO SAMEN NAAR EEN TOEKOMSTBESTENDIGE WMO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "THEMA-AVOND WMO SAMEN NAAR EEN TOEKOMSTBESTENDIGE WMO."— Transcript van de presentatie:

1 THEMA-AVOND WMO SAMEN NAAR EEN TOEKOMSTBESTENDIGE WMO

2 AGENDA 20.30 uurWelkom & opening 20.40 uurOntwikkelingen op het gebied van Wmo 20.50 uurVoorgestelde wijzigingen beleids- documenten, processen en organisatie 21.30 uurToelichting op keuzes 21.45 uurVragen, discussie 22.00 uurAfsluiting

3 LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN Wetswijziging Wmo (Wet Bussemaker) Resultaten van het project “De Kanteling” Doorontwikkeling van het compensatiebeginsel Meer samen, minder individueel Pakketmaatregelen AWBZ Jurisprudentie (Centrale Raad v. Beroep & Rechtbank Haarlem)

4 GEMEENTELIJKE ONTWIKKELINGEN Regionaal Indicatie Orgaan ondergebracht bij de gemeente Zaanstad. Uitvoering geven aan het principebesluit van 1 april 2009. Samenvoeging ambtelijke organisatie Oostzaan en Wormerland.

5 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Vraaggerichte indicatiestelling Laagdrempelige & eenvoudige oplossingen Goede kwaliteit en snelle afhandeling Nadruk op verbinden en samenwerking (insluiten i.p.v. uitsluiten) Heldere uitleg over besluit en compensatie

6 PROCES & ORGANISATIE Servicepunt/Welzijnsorganisaties Laagdrempelig, toegankelijk en voorziet in praktische cliëntondersteuning. Neemt burgers letterlijk bij de hand en ondersteunt waar nodig bij het regelen van hulp bij de overheid. Geeft uitvoering aan: Ondersteuning administratie/aanvragen Regelen van hulp Ondersteuning bij klachten en bezwaar- zaken (ook tegen de gemeente) Praktische ondersteuning mantelzorg Praktische vrijwilligersondersteuning Vriendschappelijke en preventieve huisbezoeken Boodschappen- en klussendienst Belbus / Tafeltje-dek-je Gemeente / Wmo-consulent Leidt toe naar algemene (collectieve) voorzieningen en individuele voorzieningen. De consulent indiceert zoveel als mogelijk ‘aan de keukentafel’ van de burger. Geeft uitvoering aan: Diagnosestelling o.b.v. ICF systematiek Afhandeling Wmo-aanvragen Netwerkfunctie richting instellingen die zorg verlenen (zowel vrijwillig als professioneel) Operationele aansturing van inzet zorg- aanbieders. Signalering van trends in het klanten- bestand en afstemming met beleids collega’s Iedereen in staat stellen om deel te nemen aan de samenleving en op een pro-actieve, respectvolle en creatieve manier mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp kunnen bieden verbinden. Samenwerking en wederzijdse toegevoegde waarde essentieel voor succes

7 PROCES & ORGANISATIE Samenwerking met: –Zaanstad –Welzijnsorganisaties –Aanbieders individuele voorzieningen –CIZ/Zorgkantoor

8 WIJZIGINGEN BELEID WMO 2010 1.Wettelijk bepaalde wijzigingen 2.Beleidskeuzes Oostzaan en Wormerland

9 AD1. WETTELIJKE WIJZIGINGEN Doelgroepformulering: “mensen met ziekte of gebrek, incl. chronisch psychisch en psychosociaal probleem” Persoonsgebonden budget / financiële tegemoetkoming in relatie tot alfahulpen Financiële tegemoetkoming (rolstoel)taxi gaat omhoog Digitale overheid (e-dienstverlening)

10 AD2. BELEIDSKEUZES RAAD Verordening: Bevoegdheid vaststellen beleidsregels voor uitvoering (art. 1) Sociaal netwerk meer betrekken bij oplossingen (art. 2, lid g) Controle op besteding Pgb’s (art. 6, lid 5, steekproef of niet?) Niet alleen sportrolstoelen, maar ook andere aangepaste sportvoorzieningen (art. 27, lid c) Besparingsbijdrage mag niet meer (Rechtbank) Uitwerking van samenhangende afstemming (33) Alle individuele voorzieningen: ZIN, financiële tegemoetkoming en Pgb Mogelijk maken uitvoeren van heronderzoeken (art. 35)

11 HOE NU VERDER? In de raadsbehandeling, zal worden verzocht: 1.De Verordening 2010 vast te stellen. 2.Kennis te nemen van de concept beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2010 (verstrekkingenboek). 3.Kennis te nemen het concept financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2010. 4.Kennis te nemen van de adviezen van de Wmo- raad/Commissie OCG over de verordening en in te stemmen met de reactie hierop. 5.In te stemmen met het ambitieniveau van de doorontwikkeling van de Wmo.

12 HOE NU VERDER? Raadsbehandeling Oostzaan Raadsbehandeling Wormerland incl. advies Wmo-raad 14/1208/1210/11 Stukken ter inzage Wormerland 01/01 Start lokale dienstverlening Wmo 01/03 of 01/04 Insourcing RIO, afronding samenwerking Overdrachts- periode Collegebehandeling Wormerland Collegebehandeling Oostzaan en Gezamenlijke thema-avond Wmo Wmo-raad behandeling Wormerland 27/11 17/11 Advies Ccie OCG Oostzaan 13/11

13 VRAGEN Van ons aan u: –Zijn we met de goede onderwerpen aan de slag? –Zijn we op de goede manier aan de slag? –Aan welke zaken (inhoud en/of proces) moeten we voor een succesvolle invoering aandacht besteden? Uw vragen aan ons: …

14 DANK U


Download ppt "THEMA-AVOND WMO SAMEN NAAR EEN TOEKOMSTBESTENDIGE WMO."

Verwante presentaties


Ads door Google