De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Moet ik er naast zitten? Huiswerk- en huiswerkbegeleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Moet ik er naast zitten? Huiswerk- en huiswerkbegeleiding."— Transcript van de presentatie:

1 Moet ik er naast zitten? Huiswerk- en huiswerkbegeleiding

2 VCOV: voor een oudervriendelijke school Ouderparticipatie Ouders een krachtige stem geven Kant-en-klare pakketten Begeleiding op maat Vorming en info www.vcov.be

3 VCOV-avonden met bekende sprekers voor een groot publiek o Als ze maar gelukkig zijn! met Prof. De Wachter Op 24 oktober 2012 in Sint-Niklaas o Ondergesneeuwde gevoelens met Lut Celie Op 26 februari 2013 in Zottegem

4 Wat doen we vanavond? Zeg je gedacht: akkoord of niet? 4 sleutels - huiswerkenquete in deze school Waarom huiswerk Wat verwachten leerkrachten van ouders Differentiatie Zelfstandig leren werken Groepsdiscussies hoe motiveer ik mijn kind om te starten? ‘moet ik er naast zitten?’

5 Wat is huiswerk? Taken Lezen, tafels, woordpakket inoefenen… Leren voor toets Opzoekwerk (internet, foto’s, bos,...) Tekening afwerken…..

6 Akkoord of niet? Een goede school is een school die veel huiswerk geeft

7 20% van de ouders wil meer huiswerk Vlaanderen

8 Akkoord of niet? Schoolprestaties zijn slechts voor 50% afhankelijk van intelligentie

9 Schoolprestaties zijn afhankelijk van: Intelligentie (50%) Andere factoren (50%) = plannen, studiemethode, motivatie, discipline, doorzettingsvermogen...

10 Huiswerk zorgt soms voor spanningen thuis

11 Welke knelpunten ervaren jullie bij het begeleiden van huiswerk?

12 Waarom vinden jullie huiswerk belangrijk ?

13 VCOV 1. Waarom huiswerk? Herhalen, automatiseren, inoefenen (lezen, tafels…) Zelfstandig leren werken (plannen, toetsen…) Werkhouding, attitude Controle Ouders betrekken bij klasgebeuren Enquête leerkrachten

14 de eerste keer onthoud je nog 40 % de twee keer onthoud je 65 % de derde keer onthoud je 85 % …………… Beter 3 keer 10 min dan 1 keer 30 min! Herhalen is de sleutel tot succes! ‘Ons brein is als een savanne met hoog gras’

15 VCOV 1. Hoeveel huiswerk? 1 e leerjaar: 3x week op ma, di, do 2 e leerjaar: 3x week op ma, di, do 3 e leerjaar: 3x week op ma, di, do 4 e leerjaar: 3x week op ma, di, do 5 e leerjaar: elke dag 6 e leerjaar: elke dag Enquete leerkrachten

16 Hoeveel tijd? 1 e leerjaar: 10-30 min. 2 e leerjaar: 20-30 min. 3 e leerjaar: 10-30 min. 4° leerjaar: 20-50 min. 5 e leerjaar: 40-60 min. 6 e leerjaar: 30-40 min. Enquete leerkrachten

17 2. Wat verwachten de leerkrachten van de ouders? Huiswerkbegeleiding

18 Akkoord of niet? Ik kijk het huiswerk van mijn kind na, want er mogen geen fouten in staan

19 Zeker niet… OUDERS DENKEN FOUTIEF DAT LEERKRACHTEN HEEL VEEL VAN HEN VERWACHTEN! Huiswerk verbeteren (gebeurt in de klas) o “Laat het kind zelf verbeteren” o “Zorg ervoor dat lkr weet wat kind nog niet kan” Huiswerk niet in hun plaats maken o 26% ouders geeft onmiddellijk zelf het antwoord als kind iets vraagt o “zo zelfstandig mogelijk laten werken” o “kinderen alleen laten proberen” Verantwoordelijkheid voor huiswerk niet overnemen Oppassen met zelf uitleg geven “zo kort mogelijk” Enquête leerkrachten

20 Huiswerkbegeleiding Het ABC voor huiswerkbegeleiding Afsprekenvoor Bemoedigentijdens Controlerenna

21 WAT VERWACHTEN LEERKRACHTEN VAN OUDERS ? Positieve ingesteldheid Zelfstandig leren werken = doelstelling A. Afspraken - voor Goede omstandigheden aanbieden Zorgen voor structuur en regelmaat Aansporen om te beginnen Opdrachten in SCHOOLAGENDA overlopen, helpen met plannen B. Bemoedigen - tijdens In de buurt zijn als kind een vraag heeft Interesse tonen: meeluisteren, “wat heb je geleerd?” Begeleiden van het denkproces : vragen stellen, zelf laten opzoeken C. Controleren - na Controleren of huiswerk gemaakt is, aanzetten tot zelfcontrole, aanvinken in agenda Signaleren van problemen aan de leerkracht (boodschap in agenda) Enquête leerkrachten

22 VCOV Vaste structuur en regelmaat uitstelgedrag niet tolereren! Voorbeeld dagplanning – 7.00 opstaan + aankleden – 7.30 ontbijt – 8.00 naar school – 16.00 naar huis – 16.30 huiswerk – 17.30 eten – 18.00 muziekschool – 19.00 tv – 20.00 wassen + slapen

23 Huiswerkroutine ! Gunstige Uitstelgedrag niet toleren!

24 http://www.klasse.be/ouders/klikprint

25 Rustpauzes inlassen: 50/10 regel kordate start - afsluiten met korte herhaling Bron: S.O.S. Brein, Bernard Lernout en Inge Provost

26 Een gezonde geest in een gezond lichaam! Voldoende rust en goede voeding – 3-5 jaar: 12 uur slaap – 6-12 jaar: 10 -12 uur – 13-24 jaar: 8-10 uur slaap – 25-45 jaar: 8 uur slaap Kinderen slapen gemiddeld 1u minder dan 30j geleden! Een gezond ontbijt! Slim tussendoortje Voldoende beweging

27 Mama getuigt “Het kost verschrikkelijk veel moeite om mijn 8-jarige zoon aan zijn huiswerk te zetten. Hoe ik ook zeur, hij wacht altijd tot het laatste moment ‘s avonds en dan is hij te moe om zich goed te kunnen concentreren. Volgens de leerkracht presteert hij onder zijn kunnen.” (bron: supernanny, Jo Frost ) Herken je dit uitstelgedrag? Hoe stimuleer jij je kind om met zijn huiswerk te starten en door te werken?

28 ABC: Bemoedigen (tijdens) MOTIVEREN Goede voorbeeld – zelf leergierig en gemotiveerd Toon interesse Hou rekening met wat je kind wil – keuzes Voorspelbare structuur Schouderklopje, compliment Huiswerk opsplitsen in kleine stukjes Belonen – maar niet te veel Realistische verwachtingen - “niet te veel eisen van je kind” Vergelijken met zijn eigen prestaties, niet met anderen Leren is meer dan ‘een goed rapport’ Uitstelgedrag niet tolereren! “Kinderen leren om motivatie gedurende langere periodes van uitgestelde bevrediging, vast te houden” (Prof. Depreeuw)

29 ABC: Bemoedigen (tijdens) BELONEN ‘Puntensysteem’: - Agenda uit boekentas halen = 1 punt - Om 17u zonder zeuren starten = 2 punten - 15 min. aandachtig werken= 5 punten Punten inruilen (bijv. 30 punten = beloning: samen iets leuk doen, …) Taak niet uitgevoerd = geen punten voor die taak Geen punten afnemen Beloning afbouwen Intrinsieke motivatie Oppassen met materiële beloningen

30 ABC: Bemoedigen (tijdens) COMPLIMENTEN GEVEN Beter een compliment over inspanning dan over talent Specifiek “flink dat je op het afgesproken uur met je huiswerk begon” Oprecht Niet overdadig applausgeneratie Bespreek ook de slechte prestaties wat kan je daaruit leren?

31 ABC: Bemoedigen (tijdens) Motiveren – zelfwaardering Samen met kind naar juiste oorzaken zoeken voor lukken of mislukken mislukkingintern (gebrek aan bekwaamheid) successen extern (geluk) leidt tot negatieve zelfwaardering en demotivatie

32 ABC: Bemoedigen (tijdens) Niet in de plaats van je kind denken Vraagstuk: “Mama is jarig. Julie en Jasper willen een geschenk kopen. Julie heeft € 3 gespaard. Jasper heeft € 5 in zijn spaarpot. Hoeveel mag het geschenk voor mama kosten?”  NIET: “Hoeveel is 3 plus 5?”  WEL: “Waarover gaat het? Wat weet je? Wat is de vraag?” 26% ouders zegt wat er moet staan Enquête ouders

33 ABC: Controleren (achteraf) Is het huiswerk gemaakt? Is het ‘goed’ gemaakt? – Aanzetten tot zelfcontrole – Al eens overhoren, op vraag “steekproef doen” – Problemen: melden aan leerkracht

34 3. Differentiatie: moet elk kind hetzelfde huiswerk krijgen?

35 Hoe differentiëren? Huiswerk op maat van het kind Differentiëren – qua niveau, moeilijkheidsgraad: moeilijkere opdracht, AVI niveau… – qua hoeveelheid: minder oefeningen, extra taak, maximum te werken tijd, magjes… Enquête leerkrachten

36 4. Kinderen moeten leren zelfstandig werken

37 Hoe werk je in de klas aan het zelfstandig leren werken? Stappenkaarten voor het huiswerk Leren plannen: beertjes van Meichenbaum, toetsenplanning Stappenwijzer voor zelfstandig lezen Groepswerk Contractwerk, werkblaadjes,… Bakje per kind met differentiatiemateriaal (differentiatieslakjes) Zelfcorrectie met verbetersleutel Computer: ambrosoft, bingel (1° lj) Tutoring Enquête leerkrachten

38 Het 5 stappenplan 1. Schoolagenda nakijken: kind laten verwoorden: opdracht goed gelezen? - wat ? tegen wanneer? hoeveel tijd nodig? - wat eerst? wat later? 2. Huiswerk maken: begin met doe-werk (bv. woordjes schrijven) 3. Lessen leren en controleren: ken ik mijn les? 4. Werk voor later maken: volgende week grote toets W.O., wat kan ik vandaag al leren? 5. Afsluiten: - schoolagenda controleren en afpunten - boekentas maken - werktafel opruimen TIJD VOOR ONTSPANNING

39 Groepsdiscussie Moet ik er naast zitten? Hoe zorg jij ervoor dat je kind zelfstandig leert werken?

40 Moet ik er naast zitten? Evenwicht tussen sturen en loslaten Over schouder meekijken “in de gaten houden, maar er niet gaan naast zitten” Goede hulp is erop gericht zichzelf overbodig te maken! – voordoen, samen doen, alleen doen..... Vooral emotionele ondersteuning

41 Boomschema - Geraamte, hoofdtitel, ondertitels, kernwoorden - De rest met eigen woorden er bij vertellen of Mindmap... www.leerhof.be (ga naar EDU) www.emindmaps.com www.leerhof.be www.emindmaps.com Werken met schema’s helpt !

42

43 Nog enkele tips op een rijtje Samen met broer/zus/vriend huiswerk maken? (overhoren, controleren, schooltje spelen) Huiswerk opsplitsen in kleine stukjes Niet discussiëren met kinderen, wel inspraak geven Tafels op de trap plakken Tafels oefenen op het internet: www.openleerhuis.be www.onlineklas.nl www.openleerhuis.be www.onlineklas.nl Voor de structuurkaarten en boekentasplanner: www.klasse.be/ouders/klikprint Leuke leerspelletjes – leerboekjes voor thuis: www.thuisbasis.be www.thuisbasis.be Cursussen studiemethode: www.leerhof.be

44 Ook mijn kinderen (7 en 9 jaar) oefenen niet graag hun sommen en tafels, maar spelen wel graag op de computer. Sinds we de website www.onlineklas.nl hebben ontdekt, oefenen ze elke dag zonder morren 10 minuten op een leuke manier, vaak zelfs langer om zo hoog mogelijk in de top 100 van de tafelen sommenkampioen te komen. (Claudia V.) Mama getuigt

45 Privé bijlessen zijn big business geworden !!! Uit de Standaard 02/11/2010 325 euro voor tien uur Standpunt ouderkoepels (Jan Stevens, KOOGO) ‘Zij spelen in op de angst van ouders. De oplossing moet op school worden aangereikt: in overleg met de zorgcoördinator en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Intussen moeten ouders leren te aanvaarden dat hun kinderen soms minder presteren.'

46 Interessante literatuur Tekst ‘uitstelgedrag als verslaving’ van Professor Depreeuw: Lerarendirect Hoger Onderwijs, 3 december 2003 http://www.lerarendirect.be/nieuws/hoger- onderwijs/uitstelgedrag-als-verslaving S.O.S. Brein ‘Help je tiener slimmer studeren’ van Bernard Lernout en Inge Provost (Standaard uitg.) ‘Help, mijn kind moet studeren’ van Stef Desodt (Roularta books) ‘Studiemotivatie en faalangst nader bekeken’ van Willy Lens en Eric Depreeuw (Universitaire pers Leuven) ‘Leerbeest’, leren leren 12+ van Marcella Deneve (uitg. Averbode)

47

48 VCOV

49 Jouw kind heeft de laatste tijd altijd maar slechte punten op school. Volgens de leerkracht is dat omdat hij/zij te weinig tijd steekt in zijn/haar huiswerk. Je kind leert volgens de leerkracht niet genoeg voor de toetsen. Wat doe je? A.Je beslist om vanaf nu altijd bij je kind aan tafel te zitten en samen huiswerk te maken. Je wil je kind zoveel mogelijk helpen en controleren hoe hij/zij huiswerk maakt en leert voor de toetsen. (groen) B.Je zegt tegen je kind dat hij/zij beter zijn of haar best moet doen op school. Je vindt dat hij/zij het beste zal leren door alles zelf te doen. Je kan zijn/haar handje toch niet altijd blijven vasthouden. (geel) C.Je vindt dat die leerkracht zich teveel bemoeit. Het is niet de schuld van jouw kind en ook niet van jou dat die punten achteruit gegaan zijn. Het is de school die ervoor moet zorgen dat je kind bij leert. (rood) D.Je doet iets anders.


Download ppt "Moet ik er naast zitten? Huiswerk- en huiswerkbegeleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google