De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huiswerkbeleid Iedereen “haat” huiswerk, niemand wil het weg…

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huiswerkbeleid Iedereen “haat” huiswerk, niemand wil het weg…"— Transcript van de presentatie:

1 Huiswerkbeleid Iedereen “haat” huiswerk, niemand wil het weg…
De Muze

2 Kader -Huiswerk = is het totaal aan activiteiten die de school vraagt te doen van het kind, na schooltijd. -Huiswerk met mate. Kinderen dienen nog ruim de tijd te hebben voor een hobby. -Huiswerk handelt enkel over gekende leerstof, tenzij de leerling zelf kiest voor uitbreiding. -Leerlingen dienen de kans te krijgen hun huiswerk te maken op dagen die ze zelf kiezen, zo leren ze plannen. -Leerlingen die huiswerk willen maken op vrijwillige basis, krijgen hiervoor de kans en kunnen kiezen uit een aanbod. Deze vorm van aanbod kan op een speelse wijze aangeboden worden, kruiswoordraadsels, wo-opdrachten, muzische vorming…

3 Vervolg kader -Huiswerk is geen contractwerk of afwerken van eerder klaar taken, tenzij de leerling dat zelf wenst. -De ouders hebben een stimulerende functie, van ouders kan niet verwacht worden dat ze permanent naast hun kinderen zitten. -Onze school biedt 2x/week huiswerkbegeleiding aan, op dinsdag en donderdag. -Niet de kwantiteit, maar de kwaliteit is belangrijk. -Huiswerk is meer dan alleen oefeningen Nederlands/wiskunde. Ook wo, Frans, muzische vorming kunnen er bij horen. -Huiswerk speelt in op de zelfstandigheid van het kind. -Huiswerk speelt in op de interesses van het kind of op klasprojecten. -Er volgt steeds een terugkoppeling in de klas.(Verbetering/feedback) -Huiswerk hoeft niet voor iedereen hetzelfde te zijn, liefst niet. -Principe : geen gelijke taak, wel gelijke inspanning.

4 Resultaten ouder - en kinderenquête
Na de bevraging van alle ouders en kinderen uit de lagere school, hebben wij de resultaten verwerkt in een volledig overzicht van L1 tot en met L6. Dit delen we al graag met jullie. Opgelet, het is nog geen eindproduct, maar de start van het uitschrijven van ons nieuw huiswerkbeleid. Veel leesplezier! Het Muzeteam.

5 Enquête ouders Grote interesse van de ouders want de enquêtes werden massaal ingevuld. Er kwamen talrijke positieve reacties over het feit dat we de kinderen en hen bij ons huiswerkbeleid betrekken. L1 : 18/25 L2 : 21/22 L3 : 17/25 L4 : 24/26 L5 : 20/23 L6 : 18/22 In totaal hebben 125 ouders deelgenomen aan de enquête!

6 Waarom krijgt uw kind huiswerk?
om te controleren of uw kind de leerstof begrijpt 55,2% omdat herhaling belangrijk is 46,4% als voorbereiding op het middelbaar 38,4% omdat jullie zo zicht hebben op wat jullie kind doet/kan 27,2% om zelfstandig te leren werken 6,4% NIET : om onafgewerkte klasopdrachten af te werken zoals contractwerk!

7 Hoe verloopt het huiswerk? Waar?

8 Hoe verloopt het huiswerk? Wanneer?

9 Hoe verloopt het huiswerk? Hoelang/dag?

10 Wat denkt U dat de lk i.v.m. ondersteuning van uw kind van U verwacht?
Meest gekozen antwoorden : dat u dagelijks de schoolagenda nakijkt dat u goede omstandigheden aanbiedt ( rust, stilte, …) dat u een positieve houding toont t.o.v. huiswerk dat u uw kind hulp biedt, uitleg geeft indien nodig dat u in de agenda vragen of belangrijke mededelingen noteert voor de lk. dat u meeluistert tijdens een leesoefening

11 Vervolg verwachtingen lk
Minder gekozen antwoorden : dat u het huiswerk nakijkt dat u uw kind aanspoort om te beginnen dat u een les overhoort dat u ervoor zorgt dat het huiswerk goed gemaakt wordt

12 Vervolg verwachtingen lk
Minst gekozen antwoorden : dat u 's anderendaags de lk. aanspreekt als er problemen zijn met huiswerk dat u zich niet teveel bemoeit met huiswerk dat u fouten zoveel mogelijk verbetert dat u goed oplet terwijl uw kind huiswerk maakt dat u uw kind straft als het zijn huiswerk niet wil maken

13 Gebruik van de agenda

14 Gebruik van de agenda

15 Differentiatie van de huiswerktaken

16 Voor wie is deze taak?

17 Voor wie is deze taak?

18 Voor wie is deze taak?

19 Opmerkingen van de ouders
Gelijke onderwijskansen Let op als je een spreekbeurt als huiswerk geeft; controleer of elk kind alle kansen heeft om thuis toegang tot internet te krijgen, een powerpoint te maken, zijn geschreven tekst kan laten verbeteren.

20 Opmerkingen van de ouders
Tijd : Voor ons is huiswerk alles wat thuis na half 4 moet gebeuren! 3 uur / dag huiswerk in het lager KAN NIET ! Graag een weekplanning vanaf het 3de/4de leerjaar. Regelmatig huiswerk geven in het 4de lj. ( verschil met 5de lj. is heel groot).

21 Opmerkingen van de ouders
Huiswerkbegeleiding Leerkracht moet nakijken of de kinderen alles meehebben om hun huiswerk te kunnen maken. Er is een groot verschil in ondersteuning tijdens de studie i.v. met vorig schooljaar. Huiswerk maken hoort niet thuis in de refter de lk. moet uitleg kunnen geven indien nodig. Bij elk huiswerk moet de lk. eerst nagaan of alle lln. Het huiswerk begrijpen.

22 Opmerkingen van de ouders
Inhoud huiswerk Er is een groot verschil in de hoeveelheid huiswerk per klas : samen een opbouw maken en meedelen aan de ouders. Het contractwerk is vaak niet aangepast aan bep. lln. Huiswerk is niet hetzelfde als contractwerk of oef. afwerken! Heel positief dat de 1ste graad maar beperkt huiswerk geeft. Er is veel te weinig differentiatie in het huiswerk.

23 Opmerkingen van de ouders
Andere Tijdig verwittigen bij problemen met de leerstof zodat de ouders kunnen ingrijpen. Een groeps-of klassikale straf als 1 of enkele kinderen iets mispeuteren KAN NIET! Jammer dat de kinderenquête door de lk. zelf wordt afgenomen want zo durven ze niet alles eerlijk in te vullen. Zorg voor duidelijke communicatie tussen ouders en alle leerkrachten.

24 Enquête kinderen 1ste leerjaar 2de leerjaar 3de leerjaar 4de leerjaar
1ste leerjaar 2de leerjaar 3de leerjaar 4de leerjaar 5de leerjaar 6de leerjaar Ik maak graag huiswerk. Nee 14 Soms 15 Soms 16 Soms 20 Soms 13 Ik stel huiswerk en studeren altijd uit. Nee 15 Soms/nee 10 Ja/soms 10 Nee 13 Nee 19 Nee 10 Ik ben snel afgeleid. Nee 16 Nee 9 Soms 12 Ik heb een goede werkplek. Ja 16 Ja 17 Ja 14 Ik beloon mezelf als ik goed gewerkt heb. Soms 11 Nee 11 Ik maak werk en lessen op een tijdstip dat het mij uitkomt. Soms 9 Ja 12 Ik begin met het belangrijkste werk. Ja 10 Ja 18 Ja 13 Ik kan thuis altijd aan iemand hulp vragen voor mijn huiswerk. Ja 15

25 Enquête kinderen ( vervolg)
Ik verlies tijd met het zoeken naar boeken, schriften, pen, … Nee 22 Nee 11 Nee 15 Nee 14 Soms 12 Nee 13 Ik schrijf mijn huiswerk, lessen, data in mijn agenda. Ja 18 Ja 21 Ja 19 Ja 22 Ik gebruik verschillende ‘trucjes’ om iets te onthouden. Soms 10 Ja 11 Soms 13 Soms 11 Ik gebruik mijn agenda voor het maken van mijn huiswerk. Nee 12 Ja 13 Nee 19 Ja 15 Ik leer iets uit de verbetering van mijn huiswerk. Soms 8 Ja 10 Soms 16 Soms 17 Ik heb geen tijd voor huiswerk, omdat ik veel hobby's heb. Nee 21 Nee 16 Soms/nee 11 Wie zou graag de kans hebben om huiswerk vrijwillig te maken/mee te krijgen? Aantal kinderen in de klas 25 21 26 22 23


Download ppt "Huiswerkbeleid Iedereen “haat” huiswerk, niemand wil het weg…"

Verwante presentaties


Ads door Google