De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huiswerkbegeleiding Het ABC voor huiswerkbegeleiding  Afsprekenvoor  Bemoedigentijdens  Controlerenna.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huiswerkbegeleiding Het ABC voor huiswerkbegeleiding  Afsprekenvoor  Bemoedigentijdens  Controlerenna."— Transcript van de presentatie:

1 Huiswerkbegeleiding Het ABC voor huiswerkbegeleiding  Afsprekenvoor  Bemoedigentijdens  Controlerenna

2 WAT VERWACHTEN LEERKRACHTEN VAN OUDERS ? • Positieve ingesteldheid • Zelfstandig leren werken = doelstelling A. Afspraken - voor • Goede omstandigheden aanbieden • Zorgen voor structuur en regelmaat: afspraken maken en nakomen • Aansporen om te beginnen • Opdrachten in SCHOOLAGENDA overlopen B. Bemoedigen - tijdens • Interesse tonen: meeluisteren, wat heb je geleerd? (niet focussen op punten) • Begeleiden van het denkproces : vragen stellen, zelf laten opzoeken C. Controleren - na • Controleren of huiswerk gemaakt is, aanzetten tot zelfcontrole • Signaleren van problemen Enquête leerkrachten

3 VCOV Vaste structuur en regelmaat uitstelgedrag niet tolereren! • Voorbeeld dagplanning – 7.00 opstaan + aankleden – 7.30 ontbijt – 8.00 naar school – 16.00 naar huis – 16.30 huiswerk – 17.30 eten – 18.00 muziekschool – 19.00 tv – 20.00 wassen + slapen

4 Huiswerkroutine ! • Gunstige Uitstelgedrag niet toleren!

5 http://www.klasse.be/ouders/klikprint

6 Rustpauzes inlassen: 50/10 regel kordate start - afsluiten met korte herhaling Bron: S.O.S. Brein, Bernard Lernout en Inge Provost

7 Een gezonde geest in een gezond lichaam! • Voldoende rust en goede voeding – 3-5 jaar: 12 uur slaap – 6-12 jaar: 10 -12 uur – 13-24 jaar: 8-10 uur slaap – 25-45 jaar: 8 uur slaap • Een gezond ontbijt! • Voldoende beweging

8 ABC: Bemoedigen (tijdens) MOTIVEREN • Goede voorbeeld – zelf leergierig en gemotiveerd • Toon interesse • Hou rekening met wat je kind wil – keuzes • Voorspelbare structuur • Schouderklopje, compliment • Belonen – maar niet te veel • Realistische verwachtingen • Vergelijken met zijn eigen prestaties, niet van anderen • Leren is meer dan ‘een goed rapport’

9 ABC: Bemoedigen (tijdens) BELONEN • ‘Puntensysteem’: - Agenda uit boekentas halen = 1 punt - Om 17u zonder zeuren starten = 2 punten - 15 min. aandachtig werken= 5 punten • Punten inruilen (bijv. 30 punten = beloning: samen iets leuk doen, …) • Taak niet uitgevoerd = geen punten voor die taak • Geen punten afnemen • Beloning afbouwen Intrinsieke motivatie • Oppassen met materiële beloningen

10 ABC: Bemoedigen (tijdens) Motiveren – zelfwaardering • Samen met kind naar juiste oorzaken zoeken voor lukken of mislukken • mislukkingintern (gebrek aan bekwaamheid) successen extern (geluk) leidt tot negatieve zelfwaardering en demotivatie

11 ABC: Bemoedigen (tijdens) Niet in de plaats van je kind denken Vraagstuk: “Mama is jarig. Julie en Jasper willen een geschenk kopen. Julie heeft € 3 gespaard. Jasper heeft € 5 in zijn spaarpot. Hoeveel mag het geschenk voor mama kosten?”  NIET: “Hoeveel is 3 plus 5?”  WEL: “Waarover gaat het? Wat weet je? Wat is de vraag?” 26% ouders zegt wat er moet staan Enquête ouders

12 ABC: Controleren (achteraf) • Is het huiswerk gemaakt? • Is het ‘goed’ gemaakt? – Aanzetten tot zelfcontrole – Al eens overhoren, op vraag – Problemen: melden aan leerkracht

13 OUDERS DENKEN FOUTIEF DAT LEERKRACHTEN HEEL VEEL VAN HEN VERWACHTEN! Zeker niet… • Zelf uitleg geven • Huiswerk verbeteren (gebeurt in de klas) • Huiswerk in hun plaats maken 26% ouders geeft onmiddellijk zelf het antwoord als kind iets vraagt • Verantwoordelijkheid voor huiswerk overnemen

14 Moet ik er naast zitten? • Evenwicht tussen sturen en loslaten • Over schouder meekijken • Goede hulp is erop gericht zichzelf overbodig te maken! – voordoen, samen doen, alleen doen..... • Vooral emotionele ondersteuning

15 Het 5 stappenplan 1. Schoolagenda nakijken: kind laten verwoorden: opdracht goed gelezen? - wat ? tegen wanneer? - wat eerst? wat later? 2. Huiswerk maken: begin met doe-werk (bv. woordjes schrijven) 3. Lessen leren en controleren: ken ik mijn les? 4. Werk voor later maken: volgende week grote toets W.O., wat kan ik vandaag al leren? 5. Afsluiten: - schoolagenda controleren en afpunten - boekentas maken - werktafel opruimen TIJD VOOR ONTSPANNING

16 Boomschema - Geraamte, hoofdtitel, ondertitels, kernwoorden - De rest met eigen woorden er bij vertellen of Mindmap... www.leerhof.be (ga naar EDU) www.emindmaps.com www.leerhof.be www.emindmaps.com Werken met schema’s helpt !

17 Nog enkele tips op een rijtje • Samen met broer/zus/vriend huiswerk maken? (overhoren, controleren, schooltje spelen) • Huiswerk opsplitsen in kleine stukjes • Niet discussiëren met kinderen, wel inspraak geven • Tafels op de trap plakken • Tafels oefenen op het internet: www.openleerhuis.be www.onlineklas.nl www.openleerhuis.be www.onlineklas.nl • Voor de structuurkaarten en boekentasplanner: www.klasse.be/ouders/klikprint • Leuke leerspelletjes – leerboekjes voor thuis: www.thuisbasis.be www.thuisbasis.be • Cursussen studiemethode: www.leerhof.be

18 Privé bijlessen zijn big business geworden !!! Uit de Standaard 02/11/2010 • 325 euro voor tien uur • Standpunt ouderkoepels (Jan Stevens, KOOGO) ‘Zij spelen in op de angst van ouders. De oplossing moet op school worden aangereikt: in overleg met de zorgcoördinator en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Intussen moeten ouders leren te aanvaarden dat hun kinderen soms minder presteren.'

19 Interessante literatuur • Tekst ‘uitstelgedrag als verslaving’ van Professor Depreeuw: Lerarendirect Hoger Onderwijs, 3 december 2003 http://www.lerarendirect.be/nieuws/hoger- onderwijs/uitstelgedrag-als-verslaving • S.O.S. Brein ‘Help je tiener slimmer studeren’ van Bernard Lernout en Inge Provost (Standaard uitg.) • ‘Help, mijn kind moet studeren’ van Stef Desodt (Roularta books) • ‘Studiemotivatie en faalangst nader bekeken’ van Willy Lens en Eric Depreeuw (Universitaire pers Leuven) • ‘Leerbeest’, leren leren 12+ van Marcella Deneve (uitg. Averbode)

20 VCOV


Download ppt "Huiswerkbegeleiding Het ABC voor huiswerkbegeleiding  Afsprekenvoor  Bemoedigentijdens  Controlerenna."

Verwante presentaties


Ads door Google