De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VCOV Huiswerk en huiswerkbegeleiding Sinte Mariaschool – Bonheiden 17/02/2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VCOV Huiswerk en huiswerkbegeleiding Sinte Mariaschool – Bonheiden 17/02/2009."— Transcript van de presentatie:

1 VCOV Huiswerk en huiswerkbegeleiding Sinte Mariaschool – Bonheiden 17/02/2009

2 VCOV Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen Ouderkoepel voor het vrij onderwijs Ondersteunt ouderraden in participatie Infoavonden: Pesten, 18/02 in Wilrijk Ouderplatform, 9/03 in Jezus- Eik Informeren, bijv. VCOV-mededeling over huiswerk www.vcov.be www.vcov.be

3 VCOV Vanavond? Stellingen 4 'sleutels' Waarom huiswerk, hoeveel tijd Wat verwachten leerkrachten van ouders - Hoe begeleiden bij het huiswerk? Differentiatie Zelfstandig leren werken Situaties

4 Wat is huiswerk? Taken (rekenen, woordjes,...) Toetsen instuderen Opzoekingswerk (prentjes, bos, internet,...) Knutselen Lezen

5 VCOV Akkoord of niet? Een goede school is een school die veel huiswerk geeft

6 VCOV Akkoord of niet? De meeste ouders hebben geen tijd om hun kind(eren) te helpen bij het huiswerk

7 VCOV Akkoord of niet? Slechts 20% van wat onze kinderen leren, leren ze op school

8 VCOV Akkoord of niet? Schoolprestaties zijn slechts voor 50% afhankelijk van intelligentie

9 VCOV Schoolprestaties zijn afhankelijk van: Intelligentie (50%) Meta-cognitie (50%) = plannen, studiemethode, motivatie, discipline...

10 VCOV Huiswerk en spanningen Leerkracht Ouder Leerling HUIS- WERK

11 VCOV Wat heb je altijd al aan de ouders willen zeggen Maak het huiswerk niet zelf! Kinderen aansporen tot zelfstandigheid (wel interesse en controle) Geef je kind regelmatig een pluim! Enquête leerkrachten

12 VCOV Geef ons heden ons dagelijks … “Huiswerk legt bijna dagelijks beslag op vrije tijd” Huiswerkpraktijk = doordachte aanpak Zinvol en kwaliteitsvol

13 VCOV Vier sleutels

14 VCOV Vier sleutels 1. Waarom huiswerk + wanneer/hoeveel? 2. Wat verwachten de leerkrachten van de ouders?  Huiswerkbegeleiding: het ABC 3. Differentiatie 4. Zelfstandig leren werken

15 VCOV Waarom huiswerk? Verworven leerstof inoefenen en vastzetten, automatisatie leerstof (technisch lezen, tafels, toetsen voorbereiden, frans, spelling) Ouders betrekken bij schoolgebeuren ouders krijgen beeld van wat kind doet op school Zelfstandig leren opdrachten uitvoeren – leren plannen – info opzoeken Werkhouding en inzet verstevigen ter voorbereiding op secundair onderwijs Enquête leerkrachten

16 VCOV Hoeveel huiswerk? Enquête leerkrachten 1° leerjaar: elke dag 2° leerjaar: Ma, di, do en vr 3° leerjaar: Ma, di, do en vr 4° leerjaar: Ma, di, do en vr 5° leerjaar: Ma, di, do en vr 6° leerjaar: 1 keer op ma, weekcontract

17 VCOV Richttijden Enquête leerkrachten 1° leerjaar: 10 à 20 min 2° leerjaar: 10 à 20 min 3° leerjaar: 20 à 30 min 4° leerjaar: 30 à 40 min 5° leerjaar: 30 à 40 min 6° leerjaar: 50 à 60 min

18 VCOV Hoeveel tijd? Ter illustratie: Gentse stadsonderwijs + Franse Gemeenschap 1 - 2e leerjaar: geen 3 - 4e leerjaar: 20 min. 5 - 6e leerjaar: 30 min. 1u in het weekend

19 VCOV Indien huiswerk niet gemaakt? Enquête leerkrachten Tegen de volgende dag afmaken Aanduiden op klaslijst Puntensysteem stiptheid taken 4°-5°-6° Naar ouders: agenda, rapport

20 VCOV Sleutel 2: wat verwachten de leerkrachten van de ouders? Huiswerkbegeleiding

21 VCOV Huiswerkbegeleiding Het ABC voor huiswerkbegeleiding Afsprekenvoor Bemoedigentijdens Controlerenna

22 VCOV ABC: Afspreken (vooraf) Gunstige omstandigheden bieden Vaste structuur en regelmaat maakt het gemakkelijker Een vast moment = huiswerktijd Een vaste plaats = huiswerkplaats Nodige rust in functie van concentratie Kind en ouder: afspraken maken en opvolgen!

23 VCOV Een goede plaats vinden l Wat leidt af? Waar help je mee? Muziek Tv Computer Keukengeluiden Broers/zussen GSM Huisdier Rustgevende muziek of geen Tv-uren afspreken Tv pas na een bepaald uur Elders werkplek inrichten

24 VCOV Een goede werkplek Soms eigen kamer of ruimte met weinig afleiders Plekje in de gang Bureau van mama of papa Tafel en stoel zijn voldoende Soms ruimte met controle nodig Prettige temperatuur en voldoende licht

25 VCOV Waar wordt het huiswerk gemaakt? Enquête ouders VBS Herselt

26 VCOV Vaste structuur en regelmaat Voorbeeld dagplanning 7.00 opstaan + aankleden 7.30 ontbijt 8.00 naar school 16.00 naar huis 16.30 huiswerk 17.30 eten 18.00 muziekschool 19.00 tv 20.00 wassen + slapen

27

28

29

30 VCOV Een gezonde geest in een gezond lichaam! Voldoende rust en goede voeding 4 jaar: gemiddeld 11u slaap 12 jaar: gemiddeld 9u slaap  elk jaar gemiddeld een kwartier minder Een gezond ontbijt! Gezonde tussendoortjes

31 VCOV ABC: Bemoedigen (tijdens) Aanmoedigen en interesse tonen om met huiswerk te beginnen (let op uitstelgedrag=slechte gewoonte) zelfstandig werken vol te houden Emotioneel – affectieve steun Interesse voor schoolwerk Belang hechten aan schoolwerk Waardering uiten

32 VCOV ABC: Bemoedigen (tijdens) Ondersteunen van het huiswerkproces Schoolagenda overlopen (heel belangrijk!) Helpen organiseren, door vragen: wat is de opdracht? wat ga je eerst doen? wat heb je nodig? Luisteren bij hardop lezen Op vraag overhoren Aanmoedigen om te herhalen Stimuleren tot zelf nadenken Autonomie waar het kan! Verantwoordelijkheid blijft bij kind!

33 Verwachtingen tav ouders Kwartier exclusieve aandacht voor kind Reactie noteren indien te lang aan gewerkt of indien iets niet begrepen Zelf uitleg geven, kan verwarrend zijn Aandacht besteden aan orde 6°lj: samen plannen indien nodig, controle op donderdag mag/moet Enquete Leerkrachten

34 VCOV Moedig je kind aan om eerst aandacht op belangrijkste te richten Eerst overzicht krijgen: titels, inhoudsopgave, foto’s en tekeningen Kernwoorden leren herkennen: vet, kader, samenvatting Aantekeningen maken: schema, markeren, mindmap… Repeteren en controleren !

35 Herhalen is de sleutel tot succes * Herhaal de titels * Herhaal de kernen en de kernwoorden * Vertel de rest met je eigen woorden de eerste keer onthoud je nog 40 % de twee keer onthoud je 65 % de derde keer onthoud je 85 %

36 VCOV ABC: Bemoedigen (tijdens) Voorbeeld bij ‘niet in de plaats van je kind denken’ Vraagstuk: “De totale omtrek van een piste voor drafwedstrijden is 1250 meter. De paarden moeten 5 km afleggen. Hoeveel rondjes moeten ze lopen?  NIET: “Hoeveel is 5000 gedeeld door 1250?”  WEL: “Waarover gaat het? Wat weet je? Wat is de vraag?” Hoe moet ik ‘spaghetti’ schrijven?  NIET: “S P A G H E T T I”  WEL: “Hoe moet het volgens jou? Schrijf het eens op een blad, dan kom ik dadelijk even kijken. Dat is bijna helemaal juist! Enkel op het einde …” Niet overdrijven

37 VCOV “Ik kan dat niet” Ik wil niet Ik durf niet Ik kan dat nog niet, maar zal het leren Ik kan dat niet, maar misschien wel iets anders -> wat dan Ik kan dat niet omdat ik er de capaciteiten niet voor heb

38 VCOV Motiveren? Karen komt thuis, zet zich voor de tv en is haar huiswerk al lang vergeten. Moeder komt achter haar aan, zet het tv-toestel uit en maant haar aan om met het huiswerk te beginnen. Karen begint met veel tegenzin en het loopt moeizaam. Het minste geluid is genoeg om haar af te leiden en er lijkt maar geen eind aan de oefeningen te komen.

39 VCOV Motiveren Interesse voor schoolleven Straffen leidt vaak tot demotivatie Belonen: Extrinsiek: “flink huiswerk maken -> snoep” gevaar voor schijnmotivatie Intrinsiek: goed gevoel 'Token': groene kaartjes, stipjes,... die recht geven op iets leuks

40 ‘To do – lijstje’: - Agenda uit boekentas halen = 1 punt - Om 16.15u zonder zeuren aan huiswerk beginnen = 2 punten - 20 min. aandachtig aan het huiswerk werken = 5 punten Punten inruilen, dagelijks of wekelijks: bijv. 30 punten = speelgoedje kiezen, ijsje gaan eten, … Taak niet uitvoeren = geen punten voor die taak Geen punten afnemen Geleidelijk moeilijker maken Complimentjes geven!

41 VCOV Belonen Jan moet nog leren zijn huistaakjes zelf te maken. Zijn moeder moedigt hem aan om één sommetje per keer te maken. Bij elke inspanning gaat het papieren autootje op het racecircuit dat ze samen gemaakt hebben op een groot stuk papier, één hokje vooruit. Elke keer kan vader 's avonds zien hoezeer Jan al zijn best heeft gedaan, waarop hij zijn zoon feliciteert. Jan krijgt de smaak te pakken en wil de auto zo snel mogelijk tot het tussenstation laten komen, want daar wacht al een extraatje op hem. Meestal is dit een uitstapje of een gezelschapsspelletje spelen. Op den duur is het circuit niet meer nodig: de aanmoedigingen en het plezier van de inspanning zijn veel belangrijker geworden.

42 VCOV ABC: Controleren (achteraf) Is het huiswerk gemaakt? Is het ‘goed’ gemaakt? Niet verbeteren Aanzetten tot zelfcontrole Aanzetten tot evalueren Les overhoren op vraag (kind niet afhankelijk maken  zelfstandig leren) Controleren is ook … Het huiswerk: een haalbare kaart? Moet ik met de leerkracht praten? Inspanningen belonen

43 Wat loopt er fout met huiswerk? Orde mag meer gecontroleerd worden Sommige ouders laten hun kinderen te veel maken: lessen die nog niet gezien zijn Enquete Leerkrachten

44 VCOV Sleutel 3 Differentiatie: moet elk kind hetzelfde huiswerk krijgen?

45 VCOV Sleutel 3: differentiatie Gelijkwaardige inspanning Differentiëren qua niveau qua hoeveelheid Voor zwakkere leerlingen, maar ook voor meer begaafde leerlingen

46 VCOV Heb je aandacht voor differentiatie en hoe organiseer je dat? • Moetjes en magjes (vanaf 1°lj) • ‘te maken’ oef. aanduiden • Leestekst, rekenoefeningen aangepast aan niveau, tempo en hoeveelheid Enquete Leerkrachten

47 VCOV Sleutel 4 Kinderen moeten leren zelfstandig werken

48 VCOV Sleutel 4: zelfstandig leren werken Aandacht voor werkgedrag/leerhouding Er invliegen structuur en planning Zelfstandigheid = opvoedingsdoel Kennisoverdracht leren problemen oplossen Begint in de klas Contractwerk (vanaf 1°lj), Werkwinkel Leren leren Leren plannen Inoefenen door ‘post-its’, zelfcontrole Lln coachen elkaar

49 VCOV

50 Discussievragen Hoe motiveren jullie de kinderen om het huiswerk te maken? Hebben jullie concrete tips? Hebben jullie het al eens moeilijk gehad om de kinderen aan het huiswerk te krijgen? 1 verslagnemer per groepje van 6!

51 NOG ENKELE TIPS OP EEN RIJTJE • Afspraken maken en opvolgen • Tafels op de trap schrijven • Tafels oefenen op het internet • Samen met broer/zus/vriendje/vriendinnetje huiswerk maken? (structuur, overhoren, controleren, schooltje spelen) • Huiswerk opsplitsen in kleine stukjes (wissel leerwerk en maakwerk, minder leuke eerst) • Veel structuur bieden

52 NOG ENKELE TIPS OP EEN RIJTJE • Niet discussiëren met kinderen (positief benoemen) • Wel inspraak geven om te bepalen wanneer huiswerk gemaakt moet worden • Pauze nemen (beter alle dagen 10 minuten dan één keer 2uur) • Toon begrip en belangstelling (laten vertellen over school) • Bij het leren van talen  werken met post-its op voorwerpen

53 VCOV Tot slot Wat vond je goed? Wat kan beter? BEDANKT EN WEL THUIS! ?

54 VCOV Situaties 1. Het huiswerk van Maarten is altijd slordig en staat vol fouten. Wordt er dan nooit naar gekeken, vraagt de leerkracht zich af. Deze ouders geven echt geen begeleiding aan hun kind! Waarom geef ik eigenlijk nog huiswerk? 2. Het rapport van Eve staat vol lage cijfers. Dit kan zo niet meer. Ik vraag aan de meester om dubbel huiswerk voor jou, reageert vader. Tot je betere cijfers haalt, kijk je in de week geen tv meer.


Download ppt "VCOV Huiswerk en huiswerkbegeleiding Sinte Mariaschool – Bonheiden 17/02/2009."

Verwante presentaties


Ads door Google