De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SociocratischeKkringorganisatieMethode

Verwante presentaties


Presentatie over: "SociocratischeKkringorganisatieMethode"— Transcript van de presentatie:

1 SociocratischeKkringorganisatieMethode
Introductie SKM Beter samenwerken Slagvaardig handelen en zorgvuldig besluiten De Sociocratische Kringorganisatiemethode SKM © SCN - Sociocratisch Centrum

2 SociocratischeKkringorganisatieMethode
Wat levert het op? Betere zorg Gynaecoloog: ‘Zwangeren krijgen betere zorg. Onze onderlinge verstandhouding is goed. Dan gaan dingen beter. De overdracht bijvoorbeeld, een heel belangrijk deel van de samenwerking. Als er ruzie is, gaat die overdracht niet goed.’ © SCN - Sociocratisch Centrum

3 SociocratischeKkringorganisatieMethode
Wat levert het op? Constructiever samenwerken Verloskundige: ‘Vroeger had de meerderheid de macht, nu is dat niet meer zo. Heeft een partij overwegende bezwaren tegen bijvoorbeeld een onderdeel van een behandelprotocol, dan moet daar een oplossing voor worden gezocht. Dat levert besluiten op die goed genoeg zijn. Iedereen kan en wil ze uitvoeren. Zo behouden de twee beroepsgroepen hun autonomie én kunnen ze constructief samenwerken. ’ Coördinator: ‘de spanning die ontstond rond verschillende onderwerpen zetten we om in creativiteit: het samen zoeken naar oplossingen. Het is ons duidelijk geworden dat we allemaal zélf verantwoordelijk zijn voor het vinden van die oplossingen.’  © SCN - Sociocratisch Centrum

4 SociocratischeKkringorganisatieMethode
Wat levert het op? Sneller besluiten Verloskundige: Vroeger werd er eindeloos gepraat. Mensen moesten met hun achterban overleggen, tot die tijd werd een besluit dan uitgesteld. Al met al vlotte het niet. Nu tikken we besluiten af doordat de achterban mee de besluiten neemt.’ De achterban zijn de afgevaardigden, vertegenwoordigers van de praktijken en de gynaecologen die ook volwaardig meedoen bij de besluitvorming in de algemene kring. © SCN - Sociocratisch Centrum

5 SociocratischeKkringorganisatieMethode
Wat levert het op? Slagvaardiger uitvoeren Coördinator: ‘Iedereen is nu goed op de hoogte van de afspraken die we maken, en ik kan mensen daar heel duidelijk op aanspreken. Als ze later zeggen: ik ben het er toch niet mee eens, dan verwijs ik ze naar de Algemene Kring. Daar kunnen ze zaken agenderen, in plaats van via achterdeurtjes dingen te regelen en besluiten terug te draaien. Er is minder ruis. De lijnen zijn helderder. We zijn slagvaardiger en daadkrachtiger.’ Gynaecoloog: ‘De rol van het bestuur veranderd. Dat voert nu uit wat de Algemene Kring heeft besloten. Ik weet nog goed hoe opgelucht ik daarover was. Als bestuurslid hoef ik me nu niet meer constant af te vragen: zijn de gynaecologen wel blij met de besluiten die we als bestuur nemen? Verloskundigen in het bestuur dachten hetzelfde.’ © SCN - Sociocratisch Centrum

6 SociocratischeKkringorganisatieMethode
Wat levert het op? Gestructureerder vergaderen ‘Gynaecoloog: De vergaderingen gaan veel gestructureerder. Je wil ze niet meer missen, want je weet dat er knopen doorgehakt worden. Je kunt ook je mening niet meer voor jezelf houden of je onttrekken aan meningsvorming, door de rondes waarin iedereen het woord krijgt.’  © SCN - Sociocratisch Centrum

7 SociocratischeKkringorganisatieMethode
Wat levert het op? Betere besluiten: benut alle creativiteit en info Hoge betrokkenheid: uitvoerenden besluiten mee Slagvaardiger: duidelijker afspraken en efficiëntere organisatie van de besluitvorming Efficiëntere en effectievere vergaderingen © SCN - Sociocratisch Centrum

8 SociocratischeKkringorganisatieMethode
Beleid en Uitvoering Topkring Afd. 1 Bestuur Directie Afd. 2 Staf LG Afd. 3 Onderst. Algemene Kring Afdelings- kring © SCN - Sociocratisch Centrum

9 Afstemming tussen kring- en lijnstructuur
SociocratischeKkringorganisatieMethode Afstemming tussen kring- en lijnstructuur Topkring Algemene Kring Afdelings- kring Beleid Afd. 1 Bestuur Directie Afd. 2 Staf LG Afd. 3 Onderst. Meetgegevens © SCN - Sociocratisch Centrum

10 Beleidsbepalende structuur In Zwang
SociocratischeKkringorganisatieMethode Beleidsbepalende structuur In Zwang Algemene Kring Topkring P G Ech o- bur eau Proto colle n Sch olin g. Pro cess en. Praktijk Maat- schap © SCN - Sociocratisch Centrum

11 4 Sociocratische constructieregels
SociocratischeKkringorganisatieMethode 4 Sociocratische constructieregels Consentbeginsel Kring Dubbele koppeling Sociocratische verkiezing © SCN - Sociocratisch Centrum

12 SociocratischeKkringorganisatieMethode
1 Consent Consent regeert Geen overwegend bezwaar Beargumenteerd: geen veto In Zwang: ‘Door de gelijkwaardigheid bij de besluitvorming kan niemand de baas over een ander spelen. Het zijn de argumenten die tellen, niet aantallen stemmen. Gevolg: besluiten van In Zwang worden gevoeld als gezamenlijke verantwoordelijkheid.’ © SCN - Sociocratisch Centrum

13 SociocratischeKkringorganisatieMethode
Consent regeert © SCN - Sociocratisch Centrum

14 SociocratischeKkringorganisatieMethode
2 Kring Relatief autonome groep Gemeenschappelijk doel Leiden, uitvoeren en meten Beleid en uitvoering Integrale scholing © SCN - Sociocratisch Centrum

15 SociocratischeKkringorganisatieMethode
3 Dubbele koppeling Kring 1 Afg. Lg. Kring 2 © SCN - Sociocratisch Centrum

16 4 Sociocratische verkiezing
SociocratischeKkringorganisatieMethode 4 Sociocratische verkiezing Open procedure Veranderen van mening Met consent Geen winnaars of verliezers © SCN - Sociocratisch Centrum

17 SociocratischeKkringorganisatieMethode
Implementatie Kennismaking Presentatie Consentoefening Orientatiecursus Invoering/Pilot Plan van aanpak Begeleiding/scholing teams Evaluatie: go/no go Integratie Overige teams Intervisies © SCN - Sociocratisch Centrum

18 SociocratischeKkringorganisatieMethode
Wat vraagt het? Bereidheid om de gemeenschappelijke doelstelling (de klant) voorop te zetten Leidinggeven aan jezelf op een volwassen manier op: gelijkwaardig/assertief/ medeverantwoordelijk Het vraagt om discipline bij de uitvoering Bereidheid inclusief te denken: .. en … en Bereidheid te leren van anderen © SCN - Sociocratisch Centrum

19 Organisaties die SKM gebruiken
SociocratischeKkringorganisatieMethode Organisaties die SKM gebruiken © SCN - Sociocratisch Centrum

20 Ons leven is een samenstel van dynamische processen
SociocratischeKkringorganisatieMethode Ons leven is een samenstel van dynamische processen © SCN - Sociocratisch Centrum

21 Dynamisch proces vereist kringproces
SociocratischeKkringorganisatieMethode Dynamisch proces vereist kringproces Leiden Meten Uitvoeren © SCN - Sociocratisch Centrum

22 Lineaire besluitvorming
SociocratischeKkringorganisatieMethode Lineaire besluitvorming Voordelen? Nadelen? Leiden Uitvoeren © SCN - Sociocratisch Centrum

23 Democratische besluitvormingsstructuur
SociocratischeKkringorganisatieMethode Democratische besluitvormingsstructuur Meerderheid Voordelen? Nadelen? Minderheid © SCN - Sociocratisch Centrum

24 Kringproces borgen d.m.v. gelijkwaardigheid bij de besluitvorming
SociocratischeKkringorganisatieMethode Kringproces borgen d.m.v. gelijkwaardigheid bij de besluitvorming Leiden CONSENT Meten Uitvoeren Geen overwegend beargumenteerd bezwaar © SCN - Sociocratisch Centrum

25 Consentbesluitvorming
SociocratischeKkringorganisatieMethode Consentbesluitvorming Consent = geen overwegend beargumenteerd bezwaar Leiden Meten Uitvoeren CONSENT Voordelen? Nadelen? © SCN - Sociocratisch Centrum

26 Besluitvormingsdilemma
SociocratischeKkringorganisatieMethode Besluitvormingsdilemma Leiden Meten Uitvoeren Leiden Uitvoeren Consent Voordeel: snel Nadeel: passiviteit Voordeel: Kwaliteit, verantwoordelijkheid Nadeel: kost tijd © SCN - Sociocratisch Centrum

27 Onderscheiden beleid en uitvoering
SociocratischeKkringorganisatieMethode Onderscheiden beleid en uitvoering Onderscheiden beleid, uitvoering Fouten maken moet Tolerantie is nodig © SCN - Sociocratisch Centrum

28 SociocratischeKkringorganisatieMethode
Beleid en Uitvoering Topkring Afd. 1 Bestuur Directie Afd. 2 Staf LG Afd. 3 Onderst. Algemene Kring Afdelings- kring © SCN - Sociocratisch Centrum


Download ppt "SociocratischeKkringorganisatieMethode"

Verwante presentaties


Ads door Google