De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strafuitsluitingsgronden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strafuitsluitingsgronden"— Transcript van de presentatie:

1 Strafuitsluitingsgronden
Art 39 t/m 43 Wetboek van Strafrecht

2 Waar gaan we het over hebben?
Wat is een strafuitsluitingsgrond? Wie heeft de bevoegdheid om niet tot straf over te gaan wegens strafuitsluitingsgronden? Welke strafuitsluitingsgronden zijn er? Aan welke voorwaarden moet er voldaan worden voor het aanvoeren van een strafuitsluitingsgrond?

3 Strafuitsluitingsgronden geschreven Rechtvaardigingsgronden (4)
Schulduitsluitingsgronden (4) ongeschreven Afwezigheid van alle schuld (AVAS) Ontbreken van wederrechtelijkheid

4 Rechtvaardigingsgronden
Overmacht in de zin van noodtoestand (art. 40 Sr) wettelijke voorschrift (art. 42 Sr) Bevoegd gegeven ambtelijk bevel (art. 43 lid 1 Sr) Noodweer (art. 41 lid 1 Sr). Neemt de wederrechtelijkheid weg,

5 Schulduitsluitingsgronden
Noodweerexces (art. 39 Sr) Onbevoegd gegeven ambtelijk bevel (art. 43 lid 2 Sr). Ontoerekeningsvatbaarheid (art. 39 Sr) Psychische overmacht (art. 40 Sr) Neemt de schuld weg, waardoor de dader niet strafbaar is.

6 Overmacht noodtoestand
Twee botsende plichten: wet naleven en maatschappelijk Als de maatschappelijke plicht zwaarder weegt => succesvolberoep op noodsituatie mogelijk.

7 Noodweer Kent drie voorwaarden:
Ogenblikkelijke en wederrechtelijke aanranding Van eigen of andermans lijf, eerbaarheid of goed Geboden door noodzakelijke verdediging Moet voldoen aan twee eisen: Proportionaliteit Subsidiariteit

8 Ontoerekeningsvatbaarheid
Iemand is ontoerekeningsvatbaar als hem een feit wegens gebrekkige ontwikkeling of psychische stoornis niet kan worden toegerekend.

9 Psychische overmacht Lijkt op noodtoestand, maar nu is er in feite geen keuze om iets anders te doen. Feitelijk wordt iemand tot een bepaalde keuze gedwongen. Ook hier moet sprake zijn van proportionaliteit en subsidiariteit.

10 Noodweerexces Er is sprake van noodweersituatie
Er is sprake van noodzakelijke verdediging De verdediging is wel subsidiair maar niet proportioneel Maar wel het directe gevolg van de hevige gemoedstoestand die door de aanranding wordt veroorzaakt


Download ppt "Strafuitsluitingsgronden"

Verwante presentaties


Ads door Google