De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HR-netwerk - 6 juni 20031 BUE- werkgroep Ontwerp beleidsaanbevelingen 2003.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HR-netwerk - 6 juni 20031 BUE- werkgroep Ontwerp beleidsaanbevelingen 2003."— Transcript van de presentatie:

1 HR-netwerk - 6 juni 20031 BUE- werkgroep Ontwerp beleidsaanbevelingen 2003

2 HR-netwerk - 6 juni 20032 Vooraf: Indruk BUE bevraging middenkader 2003: Intern binnen de Vlaamse overheid wordt BUE doorgaans goed tot zeer goed geaccepteerd. Er is al een hele vooruitgang geboekt in de algemene bereidheid om hier verder mee aan de slag te gaan en het instrument op een procesmatige manier te gebruiken binnen de loopbaanontwikkeling Toch blijft men kritisch, zowel intern als t.o.v. externe partners. T.a.v. andere Overheden en heel wat bedrijven in de privé- sector profileert de Vlaamse Overheid zich als voortrekker.

3 HR-netwerk - 6 juni 20033 Ontwerp beleidsaanbevelingen: Organisatorisch (1) Verder werken naar een beperkt standaardaanbod toe, gekoppeld aan een brede waaier van mogelijkheden tot maatwerk Uitbreiding naar 360°-aanpak! Bevraging van collega’s - leidinggevenden en/ of klanten technisch en inhoudelijk mogelijk maken, maar niet verplichten Uitbreiding naar alle leidinggevenden A2 en andere niveaus dan A2 gewenst (evt. via BUA…)

4 HR-netwerk - 6 juni 20034 Ontwerp beleidsaanbevelingen: Organisatorisch (2) Basis: jaarlijks aanbod van minimale standaard BUE-bevraging middenkader (eventueel maatwerk, desgewenst), als onderdeel van PLOEG- cyclus Uitgangsstelling: BUE als traject kan best 2-jaarlijks ingericht worden. – 1e jaar: evaluatiefase – 2e jaar: ontwikkelfase

5 HR-netwerk - 6 juni 20035 Ontwerp beleidsaanbevelingen: Organisatorisch (3) Voorstel omtrent ‘regelmaat’ van afname: –Uitwerking van regelmaat/ timing is een vrije keuze in het grotere geheel van het HR- planningsproces decentraal/ lokaal. –Impliceert dat de concrete afspraken (Wanneer? Wat? Hoe? Op wie van toepassing?…) steeds een soms pragmatische keuze zal zijn

6 HR-netwerk - 6 juni 20036 Ontwerp beleidsaanbevelingen: Organisatorisch (4) Nog grotere en betere afstemming BUE middenkader en BUE topkader Vroeger en efficiënter aanmaak en aanleveren van bevragingslijnen Deadline aanbod rapport aan evaluatoren/ leidinggevenden zo vroeg mogelijk (idealiter: BUE in december / aanbod rapport tegen midden januari)

7 HR-netwerk - 6 juni 20037 Ontwerp beleidsaanbevelingen: Inhoudelijk (1) Standaardaanbod nog meer uit te werken als ondersteuning bij de organisatie van een integraal BUE-traject. De basisprincipes blijven gehandhaafd: –niet-selectiviteit –bevraging kerncompetenties van leidinggeven –BUE op te vatten als een traject Basisprincipe van (semi)-anonimiteit valt wellicht te bekijken per entiteit (cfr. uitbreiding leidinggevenden)

8 HR-netwerk - 6 juni 20038 Ontwerp beleidsaanbevelingen: Inhoudelijk (2) Open velden in vragenlijst blijven behouden, mits feedbackgevers deze ook benutten om suggesties, opbouwende commentaar aan te reiken ter bevordering van kwaliteitsvol leidinggeven bij hun chef Niet te veel tijd besteden aan het “kuisen” van de commentaren. De feedbackgevers zelf meer verantwoordelijk maken (mits duidelijk geïnstrueerd en audit door interne begeleider op “probleem”-commentaar) Meer instrumenten ontwikkelen, gericht op specifieke doelgroepen (voorbeeld: lagere niveaus leidinggevenden / feedbackgevers,….)

9 HR-netwerk - 6 juni 20039 Ontwerp beleidsaanbevelingen: Uitwerking (1) Zo veel mogelijk elektronisch, indien nodig mits “pen & papier”-versie Standaard verspreiding rapporten via e- mail, inclusief ontvangstbewijs. Uitzonderingen enkel op aanvraag Mogelijkheden voor BUA (buiten de evaluatieperiode) terug voorzien

10 HR-netwerk - 6 juni 200310 Ontwerp beleidsaanbevelingen: Uitwerking (2) Briefing feedbackgevers (o.m. in verband met invullen commentaarruimte) uitbreiden Terugkoppeling resultaten en ontwikkelacties naar feedbackgevers intensifiëren De vertaling naar en de koppeling van de BUE- resultaten aan zichtbare, concrete acties op korte termijn die effect ressorteren, sterker in de hand werken Stimuleren dat de effecten van dergelijke acties “gemeten” en “opgevolgd” worden (o.m. in evaluatieverslagen en IOP’s)

11 HR-netwerk - 6 juni 200311 Ontwerp beleidsaanbevelingen: Externe ondersteuning Het inschakelen van externen moet op een vlotte en vooral eenvoudige wijze kunnen gebeuren Principes: –Steeds dezelfde consultant voor één departement/ VOI –BUE-ondersteuning dient te gebeuren door senior consultants –Eens een consultant ingeschakeld, moet deze kunnen zorgen voor een degelijke opvang van alle vragen naar verdere ondersteuning (De afspraak “tot hier deze consultant, en vanaf hier een andere”, werkt niet!)

12 HR-netwerk - 6 juni 200312 Ontwerp beleidsaanbevelingen: Kwaliteitszorg (1) In een BUE-project dient er alleszins één spilfiguur te zijn! Deze ‘spilfiguur’ (idealiter de interne begeleider) draagt zorg voor de kwaliteit van het gehele traject De ervaring van de voorbije 2 BUE-jaren leert dat hoe groter de interne betrokkenheid bij een BUE- traject binnen een departement/ VOI, hoe meer kans op opvolging van de resultaten, hoe meer ‘voeling’ met het traject,…..

13 HR-netwerk - 6 juni 200313 Ontwerp beleidsaanbevelingen: Kwaliteitszorg (2) Het BUE-traject uitwerken als ‘kwaliteitstraject’ met duidelijke kwaliteitscriteria per onderdeel/ fase Voordelen: Er kan per entiteit of VOI duidelijker: – omschreven worden wie verantwoordelijk is voor welke kwaliteit, op welk moment

14 HR-netwerk - 6 juni 200314 Ontwerp beleidsaanbevelingen: Kwaliteitszorg (3) Voordelen: Er kan per entiteit of VOI duidelijker: –bepaald worden wat intern opgevolgd wordt en welke onderdelen uitbesteed kunnen worden aan een externe consultant (cfr. supra) De rol van spilfiguur wordt gemakkelijker, want het is duidelijker wat, aan wie of welke organisatie, met welke kwaliteitseisen, kan uitbesteed worden.

15 HR-netwerk - 6 juni 200315 Taak van werkgroep Voorbereiding, opvolging, bijsturing, kwaliteitsborging, evaluatie, beleidsaanbevelingen,….van BUE’s Prioriteiten o.a. –Nieuwe instrumenten (o.a. naar lagere niveaus) –uitbreiding naar 360° voorbereiden –Uittekenen van “traject” –…….

16 HR-netwerk - 6 juni 200316 Nog meer suggesties, aanvullingen, verfijningen,…?


Download ppt "HR-netwerk - 6 juni 20031 BUE- werkgroep Ontwerp beleidsaanbevelingen 2003."

Verwante presentaties


Ads door Google