De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie BUE - IOP - 30 april 20041 (tussentijdse) evaluatie BUE - ondersteuning 2004 30-04-2004 Bea Janssens, senior consultant GITP.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie BUE - IOP - 30 april 20041 (tussentijdse) evaluatie BUE - ondersteuning 2004 30-04-2004 Bea Janssens, senior consultant GITP."— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie BUE - IOP - 30 april 20041 (tussentijdse) evaluatie BUE - ondersteuning 2004 30-04-2004 Bea Janssens, senior consultant GITP

2 Evaluatie BUE - IOP - 30 april 20042 Bron : GITP telefonische bevraging –evaluatoren (5) –leidinggevenden (10) –HR interne begeleiders (7)

3 Evaluatie BUE - IOP - 30 april 20043 BUE

4 Evaluatie BUE - IOP - 30 april 20044 1. Wat loopt goed? BUE proces BUE gebruik voor evaluatie BUE – instrument signaleert ! in sommige entiteiten wordt BUE gedragen door alle niveau’s cultuur is bepalend voor succes BUE BUE

5 Evaluatie BUE - IOP - 30 april 20045 2. Wat loopt niet goed? in 2004 zit er sleet op de BUE BUE is soms bedreigend (slechte cijfers), ook voor de top BUE wordt soms gemanipuleerd –Bij het invullen –Bij de interpretatie BUE kan doofpot operatie worden (bureaucratie)  duur instrument !!! BUE

6 Evaluatie BUE - IOP - 30 april 20046 3. Wat kan beter? Bevragingslijnen beter opstellen Ondersteuning van sommige HR interne begeleiders (actieve communicator) Systematische begeleiding bij interpretatie van BUE, meer ‘samen’ tot conclusie komen Departementaal enthousiasme Info over en wat na de BUE resultaten, van de evaluatoren t.o.v. de leidinggevenden BUE is geen schoolrapport Natraject BUE (breder aanbod) BUE

7 Evaluatie BUE - IOP - 30 april 20047 IOP

8 Evaluatie BUE - IOP - 30 april 20048 1. De naakte cijfers IOP

9 Evaluatie BUE - IOP - 30 april 20049 IOP

10 10 IOP INDIVIDUEEL ONTWIKKELINGSPLAN 1. OPMAAK IOP 2. CONTRACTERING IOP 3. MONITORING 4. COACHING 5. EVALUATIE Actie Invullen werkboek IOP door deelnemer IOP gesprek met GITP Opties Gesprek leidinggevende + GITP ( + HR ) Gesprek GITP ter voorbereiding contract gesprek Gesprek GITP ter voorbereiding PLOEG gesprek Tussentijdse feedback met GITP Gesprek deelnemer Coachingsgesprek(ken) met GITP (ontwikkelingsacties) Knipkaart 0,5 uur 1,5 uur IOP gesprek met HR / 1 uur 4 x 15’ = 1 uur 1,5 uur 1 uur

11 Evaluatie BUE - IOP - 30 april 200411 2. Wat loopt goed? bij de entiteiten waar ‘het ontwikkeltraject’ gedragen wordt door de evaluator en de HR interne begeleider gaat men ook op volwassen wijze om met het instrument links en rechts is de cultuur ernaar om ontwikkelingsgericht te werken IOP

12 Evaluatie BUE - IOP - 30 april 200412 3. Wat loopt niet goed? Perceptie van IOP: IOP is opgelegd (er moeten x aantal IOP’s gebeuren) opgelegd aantal heeft in 80% omgekeerd effect gekend IOP niet voor mij IOP niet gekend Ik & IOP = OK, mijn evaluator & IOP = niet OK IOP is geen doel op zich ontwikkelgebied is niet duidelijk, kadering van IOP binnen BUE niet voor iedereen duidelijk IOP

13 Evaluatie BUE - IOP - 30 april 200413 CONCLUSIE

14 Evaluatie BUE - IOP - 30 april 200414 Conclusie BUE ‘leeft minder ’ BUE instrument is voldoende gekend voor evaluatie, ontwikkeling is nog ver van mijn bed show… BUE is nuttig als feedback instrument algemene tendens = BUE 2 jaarlijks, zeker voor wat betreft ontwikkeling (enkele stevige pleiters voor jaarlijkse BUE) evaluatoren hanteren BUE op diverse wijzen (van schoolrapport tot ontwikkelingsinstrument) briefing van de BUE resultaten is voor velen blijvende noodzaak

15 Evaluatie BUE - IOP - 30 april 200415 Conclusie - vervolg IOP heeft bijklank en als gevolg ‘ver van mijn lijf’ te houden IOP moet gestructureerd binnen ontwikkelbeleid ontwikkelbeleid dient gekoppeld aan algemeen beleid IOP moet niet gekoppeld zijn aan BUE, maar mag wel rol HR professionals is aarzelend, ook moeilijk enkele goede voorbeelden van IOP gebeuren zowel op niveau evaluator, leidinggevende als HR interne begeleider

16 Evaluatie BUE - IOP - 30 april 200416 PRIORITAIR

17 Evaluatie BUE - IOP - 30 april 200417 Prioritair systematische ondersteuning van de evaluatoren bij het interpreteren van de BUE resultaten systematische ondersteuning van de evaluatoren om vorm te geven aan ontwikkelbeleid HR ondersteuning en richting geven opleiden HR interne begeleiders voor jaarlijkse ‘briefing van BUE resultaten’ dpt. LIN ontwikkelbeleid voeren !!! Breder aanbod actief promoten vanuit ‘vorming’

18 Evaluatie BUE - IOP - 30 april 200418 Wie kan hiertoe bijdragen? Evaluator –Stimulans en drijvende kracht –tandem vormen met HR interne begeleider, zodat deze laatste actieve rol kan opnemen HR interne begeleider –Geen aarzelende, zuiver ondersteunende rol, wel strategische rol: Systematische info over ‘Hoe interpreteer ik mijn BUE’ –Uitdagen + bewustwording versterken AZF –Vorming ? breed aanbod –Meer voeling met de vloer –Succesverhalen bekend maken Leidinggevende ? Externe –Terug naar basisondersteuning? –Coaching BUE

19 Evaluatie BUE - IOP - 30 april 200419 SUGGESTIES EN VRIJELIJKE OPMERKINGEN

20 Evaluatie BUE - IOP - 30 april 200420 Suggesties en vrijelijke opmerkingen hoe HR interne begeleiders motiveren om van werklast, werklust te maken? quid MVG academie? kan de top de top bevruchten? BUE jaarlijks aankondigen 2005 richten op ontwikkeling (druk wegnemen) maar extra investeren in informeren & coaching van de top op elk niveau (evaluatoren, leidinggevenden, ondersteuning, enz.) zijn er bezielers! Het is de kunst er gebruik van te maken voor de ontwikkeling van het geheel! « ofwel BUE optimaliseren, ofwel is het een te duur instrument »

21 Evaluatie BUE - IOP - 30 april 200421 einde


Download ppt "Evaluatie BUE - IOP - 30 april 20041 (tussentijdse) evaluatie BUE - ondersteuning 2004 30-04-2004 Bea Janssens, senior consultant GITP."

Verwante presentaties


Ads door Google