De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Engelen en de binnenkamer …. Engelen Paar zaken om te onthouden: Assigned to us, not by us … Ps. 103:20 Looft de HERE, gij zijn engelen, gij krachtige.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Engelen en de binnenkamer …. Engelen Paar zaken om te onthouden: Assigned to us, not by us … Ps. 103:20 Looft de HERE, gij zijn engelen, gij krachtige."— Transcript van de presentatie:

1 Engelen en de binnenkamer …

2 Engelen Paar zaken om te onthouden: Assigned to us, not by us … Ps. 103:20 Looft de HERE, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord.

3 Jehu (God tot Elia tijdens zijn ontmoeting met God in het suizen van een zachte koelte) ‘Voorts zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël; en Elisa, de zoon van Safat, uit Abel- Mechola, zult gij zalven tot profeet in uw plaats.’ 1 Kon.19:13

4 Jehu Vervuld door Elisa, stuurt jonge profeet met de opdracht: Ga bij hem (Jehu) binnen, doe hem opstaan uit midden van zijn wapenbroeders breng hem in de binnenkamer. Neem dan kruik met olie, giet ze uit over zijn hoofd en zeg: Zo spreekt de HERE: Ik zalf u tot koning over Israël. 2 Kon. 9:1-3

5 Geroepen of uitverkoren Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Mat.22:10 Jezus zegt meermalen ‘kom tot mij…’ Alle bruiloftsgasten hadden een excuus Twee dingen nodig: – Opstaan en komen – Een bruiloftsmantel (bekleed met de klederen des Heils) – Parallel met Jehu

6 Binnenkamer Maar jij, wanneer je bidt, ga in je binnenkamer, sluit uw deur en bid tot jouw Vader in het verborgene … Bidt dan zo: Onze Vader die in de hemel is, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel zo ook op de aarde … Math. 6:6-10

7 Engelen Toewijzing en samenwerken met engelen is gekoppeld aan zalving: Opstaan vanuit midden van je wapenbroeders In de binnenkamer komen Daar ontvang je de zicht & zalving Bij zalving horen engelen Vanuit je opdracht spreken (Ps. 103:20)


Download ppt "Engelen en de binnenkamer …. Engelen Paar zaken om te onthouden: Assigned to us, not by us … Ps. 103:20 Looft de HERE, gij zijn engelen, gij krachtige."

Verwante presentaties


Ads door Google