De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

A N T W E R P E N - V R I J D A G 1 1 M E I 2 0 0 7 CENTRUM WAERBEKE een portaal van de stilte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "A N T W E R P E N - V R I J D A G 1 1 M E I 2 0 0 7 CENTRUM WAERBEKE een portaal van de stilte."— Transcript van de presentatie:

1 A N T W E R P E N - V R I J D A G 1 1 M E I 2 0 0 7 CENTRUM WAERBEKE een portaal van de stilte

2 ● Handel lokaal – denk globaal ●Stilte is ideologisch vrij ● Stilte is ideologisch vrij ● Stilte omvat innerlijke ruimte & buitenruimte ●Stilte heeft een verbindend vermogen ● Stilte heeft een verbindend vermogen INTUÏTIES ●Sensibiliseren schept draagvlak ● Sensibiliseren schept draagvlak ●Stilte wekt aandacht voor leefkwaliteit ● Stilte wekt aandacht voor leefkwaliteit

3 STILTE

4

5 ONTSTAAN IN DENDER-MARK  een huis  publicaties  klankbordbijeenkomsten  Centrum Waerbeke vzw  erfgoedgemeenschap  info, advies & coaching

6

7 COMMUNITY OF PRACTICE  kennis- en ervaringsuitwisseling bevorderen tussen tal van competenties bevorderen tussen tal van competenties  mensen samenbrengen die verbindend leren werken leren werken  methodiek van transdisciplinaire samenwerking ontwikkelen samenwerking ontwikkelen

8 - KRO Stiltedag 13/02/2005 - Klara - Pilootproject ‘Stilte en bemiddeling’ - Pilootproject ‘Stilte en bemiddeling’ - Doctoraat Recht en spiritualiteit (UA) - Doctoraat Recht en spiritualiteit (UA) - Proefproject Stiltegebied Dender-Mark (permanente werkgroep + acties) - Ontwikkeling stiltegebieden Vlaanderen (contacten provincies) - Ontwikkeling stiltegebieden Vlaanderen (contacten provincies) - Tentoonstelling ‘In de ban van de decibel’ (vanaf 05/2005) - Tentoonstelling ‘In de ban van de decibel’ (vanaf 05/2005) - Milieu-educatie ‘Op muziek van de natuur’ (vanaf 05/2005) - Milieu-educatie ‘Op muziek van de natuur’ (vanaf 05/2005) - Stiltepaden (Dender-Mark, Stekene, Zutendaal, …) - Stiltepaden (Dender-Mark, Stekene, Zutendaal, …) - Overleg Stilteverblijven Dender-Mark - Overleg Stilteverblijven Dender-Mark - verspreiding publicatie ‘Stilte werkt’ - Fotografiewedstrijd ‘Fotografie van de stilte’ (09/2005) + Publicatie ‘Monumenten van stilte’ + Reizende tentoonstelling (Prijs Cultureel Erfgoed Vlaamse Gemeenschap 2005?) - Collegagroep Stiltegebieden Vlaanderen (15 gemeenten/steden) - Stiltevrienden - Open kerken - Writers in silent residence (Vollezele) – Het Beschrijf - Stiltegebied Dender-Mark i.s.m. Festival van Vlaanderen - Tentoonstellingsproject Hospitaalmuseum Brugge - Landschapsbeheertraject Congoberg (2004- 2012) - Samenwerking Regionale Landschappen in Vlaanderen rond landschappelijk bewustzijn - Advies Gezondheidsraad Nederland n.a.v. vraag Staatssecretaris VROM over impact stille gebieden op volksgezondheid (2-daagse conferentie) - Mindfulness-based Cognitive Therapy (onderzoek UZ Gent m.b.t. relatie stiltebeleving en geestelijke gezondheid) - Netwerk Verbondenheid (KULeuven) - Proefproject Basisschool Zedelgem ‘Met kinderen stilte ontdekken’ (2005-2006) - Samenwerking Volkshogescholen Halle-Vilvoorde en Vlaamse Ardennen: leerpakket m.b.t. stiltebeleving -Erasmus Hogeschool (Lerarenopleiding) - Vlaams Partnership voor Interlevensbeschouwelijke dialoog -Studie i.f.v. integrale structuur-en beleidsvisie voor pilootproject Stiltegebied Dender-Mark -Samenwerking Innovatienetwerk Agro & Groen - Doctoraal onderzoek aan de Faculteit Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de KULeuven met als onderwerp: De poëtica van de leegte (Dender-Mark als inspiratiebron) Projectontwikkeling en –realisaties 2002-2007

9 PROJECT 1 MOnuMENTEN VAN STILTE ● Open Monumentendag 2004 Thema : landschap als erfgoed Thema : landschap als erfgoed ● Collegagroep Stilte&rust als collectieve waarde EEN TRAJECT ● Verbreding : stilte als cultuurwaarde ● Wedstrijd Fotografie van de stilte met 955 !

10 JOKE FLOREAL 1 ste laureaat

11 FILIP CLAUS 3 de laureaat

12 JORIS PRIKKEN 8 ste laureaat

13 ● Reizende tentoonstelling tentoonstelling

14 ● Publicatie

15 ● Nominatie Vlaamse Cultuurprijzen 2005 (cultureel erfgoed)

16 PROJECT 2 CONGOBERG Landschapsbeheer (2004-2011) Foto: Patrick De Spiegelaere

17 BEHEERPLAN CONGOBERG (2004-2012) Duurzame landbouw als hoofdgebruiker 1. Duurzame landbouw als hoofdgebruiker met bijzondere aandacht voor het landschap Natuurbeheer 2. Natuurbeheer als partner van de landbouw Waterhuishouding 5. Waterhuishouding verbeteren maatschappelijke druk 3. Landschappelijke kwaliteit van het gebied laten respecteren door maatschappelijke druk te beperken wegeniswerken 4. Selectieve wegeniswerken Integratie van alle geplande beheerinitiatieven 8. Integratie van alle geplande beheerinitiatieven Erfgoed 6. Erfgoed bewaren en ontsluiten overleg en communicatie 7. Bevorderen van overleg en communicatie tussen de verschillende belangengroepen

18 Koning Boudewijn Stichting: “BuitenGewone Buurt” sensibiliseren in de praktijk belevenVwaarderenVkoesteren

19 PROJECT 3 Portaal van de stilte

20 www.portaalvandestilte.be Donderdag 25 januari 2007 GEDICHTENDAG

21 meer info : www.portaalvandestilte.be


Download ppt "A N T W E R P E N - V R I J D A G 1 1 M E I 2 0 0 7 CENTRUM WAERBEKE een portaal van de stilte."

Verwante presentaties


Ads door Google