De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Goede voorbereiding is het halve werk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Goede voorbereiding is het halve werk"— Transcript van de presentatie:

1 Goede voorbereiding is het halve werk
Lieneke van den Brink en Judith Leijten Begeleiders: Irene Korstjens en Janneke Leers 10 december 2009

2 Overzicht Onderzoeksvraag Methode Resultaten Beschouwing
Conclusie en aanbevelingen

3 Onderzoeksvraag Welke verwachtingen en ervaringen hebben laag
risico zwangeren van de baring? Welke verwachtingen? Over welke elementen? Welke factoren beïnvloeden verwachtingen? Welke ervaringen na de baring?

4 Methode Literatuurstudie
Zoektocht: PubMed en Cochrane tussen juni - december 2008 Zoektermen: expectations, childbirth, maternal Limieten: Nederlandse of Engelse taal, hoogstens 20 jaar geleden gepubliceerd

5 Methode Selectie 85 hits Gelezen:
25 abstracts van mogelijk relevante artikelen 12 relevante artikelen Geselecteerd: 7 meest geschikte artikelen 1 review, 3 kwalitatieve en 3 kwantitatieve onderzoeken Leg uit welke criteria je gebruikte om te bepalen wat de meest geschikte artikelen waren: b.v. low risk populatie, vergelijkbaarheid met Nederlandse 1e lijn, review , recent, goede kwaliteit onderzoek.

6 Literatuur Onderzoeks-design Populatie Meetmoment Meetinstrument
Fenwick et al, 2004 Kwantitatief, beschrijvend 202 Australische vrouwen Tijdens de zwangerschap of eerste 12 maanden post partum Interview Gibbins et al, 2001 Kwalitatief, explorerend 8 Engelse laag risico zwangeren 3e trimester in zwangerschap en 2 weken post partum Leg hier uit dat je de artikelen systematisch beoordeelde op inhoud en kwaliteit en in een schema samenvatte. Bijvoorbeeld bij de onderzoeken op deze en de volgende slide.

7 Literatuur Onderzoeks-design Populatie Meetmoment Meetinstrument
Rijnders et al, 2008 Kwantitatief, explorerend, beschrijvend 1310 Nederlandse zwangeren 3 jaar post partum Enquête en adjectieven Christiaens et al, 2007 Kwantitatief, dwarsdoor-snede 216 Belgische, 389 Nederlandse vrouwen +/- 30 weken amenorroe en 2 weken post partum Enquête

8 Verscheidenheid aan verwachtingen van de baring
Positieve verwachtingen Natuurlijk proces en probleemloze ervaring Geen pijnstilling Geluk Negatieve verwachtingen Angst Complicaties en medische interventies Pijn

9 Elementen van verwachtingen
31%: veel pijn tijdens de baring, maar te kunnen tolereren 8,9%: medische interventie tijdens de baring Duur van bevalling: maximaal 24 uur Inspraak in het beleid tijdens de baring

10 Invloeden op verwachtingen
Zwangeren <21 jaar en >35 jaar 52% beïnvloed door televisie, boeken, tijdschriften en internet 90% beïnvloed door verhalen van familie, vrienden en kennissen 31% beïnvloed door medisch professionals Prenatale voorbereiding, zoals Zwangerschapsgym Geboorteplan Invloeden op verwachtingen

11 Invloeden op de ervaring
Positieve invloed Thuisbevalling Negatieve invloeden Ontevredenheid over het aankunnen van de pijn Angst voor het leven van haar kind of zichzelf Verwijzing tijdens de bevalling Instrumentele bevalling of secundaire sectio Geen keuze in pijnbestrijding Negatieve beschrijving zorgverlener 16,5% van de vrouwen keek drie jaar post partum negatief terug op de bevalling Invloeden op de ervaring

12 Invloeden op de ervaring
Voorbereiding op de bevalling Leeftijd Invloed op het beleid zorgverlener

13 Invloeden op de tevredenheid
Wijze van bevallen Vaginaal versus kunstverlossing Persoonlijke controle Zelfdoeltreffendheid Land België versus Nederland Duur van bevalling Baringspijn Overeenkomst verwachtingen en ervaringen

14 Conclusie Diversiteit aan verwachtingen
Meerdere beïnvloedende factoren op: Verwachtingen Ervaringen Tevredenheid Meer tevreden bij reële verwachtingen

15 Beschouwing Kwalitatief versus kwantitatief onderzoek
Hoog en laag risico zwangeren Nederlands versus niet-Nederlandse onderzoek Meetmoment Meetinstrument Beschouwing

16 Aanbevelingen Meer onderzoek onder Nederlandse zwangeren
Creëer realistische verwachtingen In individuele voorlichting op maat tijdens zwangerschap In groepsvoorlichting door verloskundige Door advies op maat over zwangerschapseducatie Ga in gesprek Vraag actief vragen naar de individuele verwachtingen Kom tegemoet aan verwachtingen Bespreek als dat niet mogelijk is Dit sluit aan bij KNOV ‘Niet-vorderende ontsluiting’ en ‘Prenatale verloskundige begeleiding’ Format geboorteplan

17 Goede voorbereiding is het halve werk Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Goede voorbereiding is het halve werk"

Verwante presentaties


Ads door Google