De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een gezonde start in de JGZ 0-4: triage en passende begeleiding van zuigelingen Dr. Maartje Niezen 3 april 2013, NCVGZ, Ede.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een gezonde start in de JGZ 0-4: triage en passende begeleiding van zuigelingen Dr. Maartje Niezen 3 april 2013, NCVGZ, Ede."— Transcript van de presentatie:

1 Een gezonde start in de JGZ 0-4: triage en passende begeleiding van zuigelingen Dr. Maartje Niezen 3 april 2013, NCVGZ, Ede

2 Samenwerking

3 Hoewel uniforme triage nog ver weg is, biedt verdere ontwikkeling van triage binnen de JGZ 0-4 ook kansen voor het behouden en verbeteren van een goede start van kinderen in Nederland Take home message

4 Het triage zorgmodel

5 Triage overweging Risicofactoren 0 of 1 = laag 2 of 3 = midden 4 of meer = hoog Risicofactoren 0 of 1 = laag 2 of 3 = midden 4 of meer = hoog eens oneens Additionele overwegingen Dysbalans, pluis – niet-pluis, zorgmijdend, overig Additionele overwegingen Dysbalans, pluis – niet-pluis, zorgmijdend, overig Risicoprofiel Laag Midden Hoog Risicoprofiel Laag Midden Hoog

6 Risicofactoren

7 Kwalitatief Observatie (triage) overleggen, consulten (28) Interviews (N= 18) Focusgroep Methode van dataverzameling Kwantitatief Registraties in DD JGZ Tot aan 1e triage: N= 596 Vanaf 1e triage: N= 460 Vragenlijsten Ervaringen van ouders met zorg Pilot: N= 78 Controle: N=98

8 Risicogroep verdeling

9 Risicogroep verdeling per locatie verschilt Risicogroep Totaal Laag Midden Hoog Locatie I 2 weken N99349142 %70%24%6%24% Locatie II 4 weken N2592761 %41%15%44%10% Locatie III 13 weken N 482633 107 % 45%24%31% 18% Locatie IV 13 weken N56142595 %59%15%26%16% Locatie V 26 weken N1512812191 %79%15%6%32% TotaalN379111106596 %64%19%18%100%

10 Triage overweging I Risicofactoren 0 of 1 = laag 2 of 3 = midden 4 of meer = hoog Risicofactoren 0 of 1 = laag 2 of 3 = midden 4 of meer = hoog eens oneens Additionele overwegingen Dysbalans, pluis – niet-pluis, zorgmijdend, overig Additionele overwegingen Dysbalans, pluis – niet-pluis, zorgmijdend, overig Risicoprofiel Laag Midden Hoog Risicoprofiel Laag Midden Hoog 50%

11 Triage overweging II Triagemoment Indeling conform risicotaxatie Totaal Ja Nee 2 wekenN31111142 %22%78%100% 4 wekenN303161 %49%51%100% 13 wekenN 10597202 % 52 % 48 % 100 % 26 wekenN13358191 %70%30%100% TotaalN299297596 %50% 100% 50% op basis van risicotaxatie Locatie met 1e triage op: Gem. 2 weken4.7 4 weken1.4 13 weken2.5 26 weken 1.1 Totaal2.4

12 Triage overweging en profiel Laag risicoprofielMidden risicoprofielHoog risicoprofiel RF ‘allochtoon’ b RF ‘allochtoon’ a, c RF ‘allochtoon’ a RF ‘GOA-wijk’ b RF ‘zwangerschap- en geboortecomplicaties’ c RF ‘mannelijk geslacht’ a RF ‘lage opleiding’ b, c Triage afweging ‘overig’ b Risicofactor ‘prematuur’ c RF ‘Lage SES’ b RF ‘roken tijdens zwangerschap moeder’ c Triage afweging ‘dysbalans’ b RF ‘zwangerschap- en geboortecomplicaties’ c Gesignaleerd probleem ‘lichamelijke status’ b, c Registratie van medische verwijzingen b, c Triage afweging ‘overig’ b a: indeling conform risicotaxatie (N=299) b: indeling wijkt af van risicotaxatie (N=297) c: gehele onderzoekspopulatie (N=596) a: indeling conform risicotaxatie (N=299) b: indeling wijkt af van risicotaxatie (N=297) c: gehele onderzoekspopulatie (N=596)

13 Gem. 64% na triage begeleid door VS en jeugdverpleegkundige Meer tijd voor complexe zorg? Hoog risicogroep krijgt significant vaker een 7,5 maand consult (gem. 54%, hoog risicoprofiel 70%) Hoog risicoprofiel krijgt vaker een huisbezoek (gem. 6%, hoog risicoprofiel 12%) Flexibelere omgang met consulten Gedifferentieerde begeleiding

14 Geen verschil pilot (N=78) t.o.v. controle groep (N=98) Cijfer CB8,1 vs 7,9 Bejegening Continuïteit in het zorgproces Significant verschil pilot t.o.v. controle groep Samenwerking tussen het CB en andere hulpverleners; 3,6 vs 3,1 (p .05) Ervaringen van ouders

15 Het gedifferentieerd zorgaanbod werkt Risicoproces en complexe zorg krijgt meer aandacht – triage-overleg Maar kan beter Continuïteit in begeleiding Randvoorwaarden voor implementatie Ervaringen van de professionals

16 Uniforme triage is nog ver weg Maar ook… Gedifferentieerde begeleiding vanaf jonge leeftijd lijkt mogelijk Taakherschikking maakt differentiatie mogelijk Meerwaarde interprofessioneel overleg Conclusies

17 Nu is het zorgaanbod na triage voornamelijk gedifferentieerd in type begeleiding, maar wat als differentiatie in aantal en duur van consulten kan worden meegenomen? Sluit het triage zorgmodel werkelijk aan bij de zorgvraag van ouders? Discussie

18 DANK ! voor de aandacht Vragen?? Email: m.g.h.niezen@uvt.nl


Download ppt "Een gezonde start in de JGZ 0-4: triage en passende begeleiding van zuigelingen Dr. Maartje Niezen 3 april 2013, NCVGZ, Ede."

Verwante presentaties


Ads door Google