De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gevaarzetting Groter gevaar in het leven roepen dan waarop normaal mens bedachtzaam hoeft te zijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gevaarzetting Groter gevaar in het leven roepen dan waarop normaal mens bedachtzaam hoeft te zijn."— Transcript van de presentatie:

1 Gevaarzetting Groter gevaar in het leven roepen dan waarop normaal mens bedachtzaam hoeft te zijn

2 Gevaarzetting Kelderluik-arrest –Voorzienbare ernst gevolgen –Waarschijnlijkheid van ongeval –Bezwaarlijkheid veiligheidsmaatregelen Waarschuwing Slipgevaararrest 1996 –Rechtseconomen: Kp < Os x Ws Kp = kosten preventie Os = omvang schade Ws = waarschijnlijkheid schade

3 Waarschuwen: exonereren Afdoende maatregelen –Jetblast-arrest 2005

4

5

6 Exoneratie?

7 Toerekening aan dader 1. Schuld –Criterium oud BW Probleem –Jaguar-arrest HR 1965 2. Voor rekening van dader –Ouders van kind tot 14 jaar –Eigenaar voor dier –Werkgever voor werknemer 3. Verkeersopvattingen

8 Schuld Verwijtbaarheid –Vandalen Moedwillig –Achterom pratende chauffeur Schuld

9 Voor rekening van... Risicoaansprakelijkheid –Kwaliteit van –Ouders/voogden voor kind onder 14 »Art. 6:169 BW –Werkgever voor ondergeschikte » Fout »In diensttijd »Art. 6:170 BW

10 Risicoaansprakelijkheid –Eigenaar voor dier Art. 6:171 BW Voor rekening van...

11 Koeien dood door trein Grijpskerk - Het treinverkeer tussen Zuidhorn en Grijpskerk heeft maandag ruim anderhalf uur stilgelegen. De oorzaak was een aanrijding met een viertal koeien Voor rekening van...

12 Voor rekening dader Tekortkoming geen beletsel –Geestelijk noch –Lichamelijk Alleen bij een doen! –Art. 6:165 BW Trouw 26 mei 2012 Zwakbegaafde teistert tachtigers Een hoogbejaard echtpaar en hun zwakbegaafde zoon worden telkens mishandeld door een verstandelijk gehandicapte.

13 Risicoaansprakelijkheid overheid Weg Dijk Trendbreuk –HR 2010 Wilnisarrest

14 Verkeer geldende opvattingen Meppelse ree HR 1983 –Rechtens een verwijt

15 Rechtvaardigingsgronden Strafrechtelijke rechtvaardigingsgronden –Vb ambtelijk bevel politiebevel door rood licht –Vb noodtoestand ambulance door rood licht Risicoaanvaarding geen rechtvaardiging –HR Sportletsel 1991

16 Causaal verband schade en daad Welke schade? –‘dientengevolge’ Art. 6:98 BW Beperkende theorieën –Adequatieleer –Haagse Post-arrest HR 1927 –Toerekening naar redelijkheid –Waterwingebied HR 1970

17 Welke schade 1. Vermogensschade 2. Ander nadeel –Smartengeld

18 Vermogensschade 1. Geleden verlies 2. Gederfde winst –Art. 6:96 BW

19 Schade: ander nadeel Immateriële schade –Art. 6: 106 BW –Eer en goede naam –Lichamelijk letsel Moordenaar Fortuyn vindt dat goede naam is aangetast

20 Schade: ander nadeel Immateriële schade –Art. 6: 106 BW –Psychisch letsel Shockschade HR 2002 –Post Traumatisch Stresssyndroom –Beperking genot grondrecht

21 Toekomstige schade Immanente dreiging

22 Niet verhaalbaar ex art. 6:162 Schade door eigen schuld Maar 6:101 BW –Rb Zwolle 2008 »Aftandse boot »Dronken »Zwemkunst onmachtig –Schadebeperkingsplicht Niet dragen autogordel »Art. 6:101 BW

23 Vormen van schadevergoeding Financiële compensatie Andere vormen –Herstel –Rectificatie –art. 6:167 BW NosJournaal 2007 –Metterwoon »Crimineel feest Monaco

24 Vormen van schadevergoeding –Straatverbod Ex-partner –Gebod/verbod voor toekomst Staking –Dwangsom: art. 611a Rv

25 Verbintenis tot schadevergoeding? Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Brouwer Den Schaden und Kostenvoranschlag habe ich meiner Versicherung gemeldet. Ich gehe davon aus, dass die GVV-Versicherung sich in Kürze wegen der Regulierung bei Ihnen melden wird und der Schaden dann behoben werden kann.


Download ppt "Gevaarzetting Groter gevaar in het leven roepen dan waarop normaal mens bedachtzaam hoeft te zijn."

Verwante presentaties


Ads door Google