De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gevaarzetting Groter gevaar in het leven roepen dan waarop normaal mens bedachtzaam hoeft te zijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gevaarzetting Groter gevaar in het leven roepen dan waarop normaal mens bedachtzaam hoeft te zijn."— Transcript van de presentatie:

1 Gevaarzetting Groter gevaar in het leven roepen dan waarop normaal mens bedachtzaam hoeft te zijn

2 Gevaarzetting Kelderluik-arrest Voorzienbare ernst gevolgen
Waarschijnlijkheid van ongeval Bezwaarlijkheid veiligheidsmaatregelen Waarschuwing Slipgevaararrest 1996 Rechtseconomen: Kp < Os x Ws Kp = kosten preventie Os = omvang schade Ws = waarschijnlijkheid schade

3 Waarschuwen: exonereren
Afdoende maatregelen Jetblast-arrest 2005

4

5

6 Exoneratie?

7 Toerekening aan dader 1. Schuld 2. Voor rekening van dader
Criterium oud BW Probleem Jaguar-arrest HR 1965 2. Voor rekening van dader Ouders van kind tot 14 jaar Eigenaar voor dier Werkgever voor werknemer 3. Verkeersopvattingen

8 Schuld Verwijtbaarheid Vandalen Moedwillig Achterom pratende chauffeur

9 Voor rekening van ... Risicoaansprakelijkheid Kwaliteit van
Ouders/voogden voor kind onder 14 Art. 6:169 BW Werkgever voor ondergeschikte Fout In diensttijd Art. 6:170 BW

10 Voor rekening van ... Risicoaansprakelijkheid Eigenaar voor dier
Art. 6:171 BW

11 Voor rekening van ... Koeien dood door trein Grijpskerk - Het treinverkeer tussen Zuidhorn en Grijpskerk heeft maandag ruim anderhalf uur stilgelegen. De oorzaak was een aanrijding met een viertal koeien

12 Voor rekening dader Tekortkoming geen beletsel Geestelijk noch
Lichamelijk Alleen bij een doen! Art. 6:165 BW Trouw 26 mei 2012 Zwakbegaafde teistert tachtigers Een hoogbejaard echtpaar en hun zwakbegaafde zoon worden telkens mishandeld door een verstandelijk gehandicapte.

13 Risicoaansprakelijkheid overheid
Weg Dijk Trendbreuk HR 2010 Wilnisarrest

14 Verkeer geldende opvattingen
Meppelse ree HR 1983 Rechtens een verwijt

15 Rechtvaardigingsgronden
Strafrechtelijke rechtvaardigingsgronden Vb ambtelijk bevel politiebevel door rood licht Vb noodtoestand ambulance door rood licht Risicoaanvaarding geen rechtvaardiging HR Sportletsel 1991

16 Causaal verband schade en daad
Welke schade? ‘dientengevolge’ Art. 6:98 BW Beperkende theorieën Adequatieleer Haagse Post-arrest HR 1927 Toerekening naar redelijkheid Waterwingebied HR 1970

17 Welke schade 1. Vermogensschade 2. Ander nadeel Smartengeld

18 Vermogensschade 1. Geleden verlies 2. Gederfde winst Art. 6:96 BW

19 Schade: ander nadeel Immateriële schade Eer en goede naam
Art. 6: 106 BW Eer en goede naam Lichamelijk letsel Moordenaar Fortuyn vindt dat goede naam is aangetast

20 Schade: ander nadeel Immateriële schade Psychisch letsel
Art. 6: 106 BW Psychisch letsel Shockschade HR 2002 Post Traumatisch Stresssyndroom Beperking genot grondrecht

21 Toekomstige schade Immanente dreiging

22 Niet verhaalbaar ex art. 6:162
Schade door eigen schuld Maar 6:101 BW Rb Zwolle 2008 Aftandse boot Dronken Zwemkunst onmachtig Schadebeperkingsplicht Niet dragen autogordel Art. 6:101 BW

23 Vormen van schadevergoeding
Financiële compensatie Andere vormen Herstel Rectificatie art. 6:167 BW NosJournaal 2007 Metterwoon Crimineel feest Monaco

24 Vormen van schadevergoeding
Straatverbod Ex-partner Gebod/verbod voor toekomst Staking Dwangsom: art. 611a Rv

25 Verbintenis tot schadevergoeding?
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Brouwer Den Schaden und Kostenvoranschlag habe ich meiner Versicherung gemeldet. Ich gehe davon aus, dass die GVV-Versicherung sich in Kürze wegen der Regulierung bei Ihnen melden wird und der Schaden dann behoben werden kann.


Download ppt "Gevaarzetting Groter gevaar in het leven roepen dan waarop normaal mens bedachtzaam hoeft te zijn."

Verwante presentaties


Ads door Google