De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking gemeente- ocmw Kunnen we van verandering een verbetering maken? Sven Brabants – 28/1/2015 Secretaris gemeente & ocmw Malle.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking gemeente- ocmw Kunnen we van verandering een verbetering maken? Sven Brabants – 28/1/2015 Secretaris gemeente & ocmw Malle."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking gemeente- ocmw Kunnen we van verandering een verbetering maken? Sven Brabants – 28/1/2015 Secretaris gemeente & ocmw Malle

2 inhoud 1.Praktijkgetuigenis 2.Aandachtspunten/stellingen

3 Presentatie Waarom Malle? Situering Malle Kenmerken aanpak Afgelegd traject Meerwaarde? Vragen Stellingen/aandachtspunten

4 Waarom Malle? ??? Uitzonderlijk goed bezig? Uniek? WEL Op eigen kracht, met zwaktes en sterktes een traject afgelegd Project ‘I-scan’; ‘Werken aan Werkgoesting’ Achtergrond managementteam

5 Malle waar rust en bedrijvigheid samengaan Situering  tussen Antwerpen en Turnhout  5.198 ha  14.950 inwoners  2 deelgemeenten: Oostmalle: 2.886 ha en 7.034 inwoners; Westmalle: 2.312 ha en 7.916 inwoners

6 Malle  Gemeente: 118,36 VTE (148 koppen)  OCMW: 81,44 VTE (139 koppen): –Sociaal Huis: 39,54 VTE waarvan 38,99 ingevuld –WZC: 41,90 VTE waarvan 41,33 ingevuld

7 Malle Organogram  1 secretaris  2 financieel beheerders  5 departementen (met hun diensten) Grondzaken Vrije tijd & burgerzaken Welzijn Ouderenvoorzieningen Interne zaken Departementen verspreid over 3 locaties

8 Kenmerken aanpak Voor en na 2012 Voor 2012 Na 2012

9 Kenmerken aanpak Voor en na 2012:  Geen externe begeleiding  Politieke visie (duidelijkheid) en sterke wil  Enorme ambtelijke gedrevenheid (geloof in meerwaarde en kwaliteitsverbetering)  Transparante communicatie en betrokkenheid (geen verborgen agenda)  Veel overleg (betrokkenheid) - (in)formeel  Evenwaardige partners - wederzijds respect (geen overname)

10 Kenmerken aanpak Voor 2012  Geen expliciet projectplan  Geen inventarisatie van processen  Geen stappenplan  Vanuit een noodzaak  Traag traject naar samenwerking, maar rijping van de geesten in de organisatie

11 Kenmerken aanpak Vanaf 2012  Stroomversnelling in samenwerking  Duidelijk doel met grote operationele vrijheid  Aandacht voor processen (werkgroepen) Vb. klachtenbehandeling;  Meer projectmatige aanpak (werkgroepen) Vb. notulenbeheer

12 Afgelegd traject Beleidsmatige samenwerking Beheersmatige samenwerking  Management  Ondersteunende diensten  Welzijnsdiensten

13 Afgelegd traject Onder andere:  Beleidsmatige samenwerking: Overlegcomité tot einde 2006 Oprichting van een sociaal huis eind 2003 Opmaak gemeenschappelijk lokaal sociaal beleidsplan 2005-2007 en 2008-2013 Overheveling van diensten en personeel IBO en sociale zaken van gemeente naar OCMW in 2008- 2009

14 Afgelegd traject Onder andere:  Beleidsmatige samenwerking (vervolg): Opmaak gemeenschappelijke rechtspositieregeling medio 2008 (uitgezonderd WZC) Eerst facultatieve (2007-2012) nadien verplichte 2013-2018) opneming OCMW-voorzitter in het CBS Afsluiten algemene beheersovereenkomst gemeente-OCMW eind 2013

15 afgelegd traject Onder andere:  Beheersmatige samenwerking: Op managementniveau: –Overleg secretarissen (2000) –Overleg leidinggevenden (2004-2011) –Personeelsvergadering 2x/jaar (2010) –Gezamenlijk managementteam: oSporadisch sinds begin 2012 o1 MAT-vergadering 2x per maand sinds 1/1/2014

16 afgelegd traject Onder andere: Op managementniveau (vervolg): –Gezamenlijke werkgroepen (2012) oVertegenwoordiging gemeente – ocmw oRuimte om te discussiëren oAandacht voor processen oPersoneel; ICT; Dienstverlening en communicatie; Vrijwilligers; Senioren –1 secretaris gemeente/ocmw vanaf 1/8/2014 (gemeente- en OCMW-secretaris met 9 maand verschil met pensioen)

17 afgelegd traject Onder andere:  Beheersmatige samenwerking: Ondersteunende diensten: –1 aankoopdienst sinds 2005 ogezamenlijke ondersteuning overheidsopdrachten ojuridisch correctere werking oruimte voor leidinggevenden –1 communicatiedienst sinds medio 2010 ogezamenlijke communicatiestrategie overbetering PR oeenzelfde huisstijl

18 afgelegd traject –1 personeelsdienst sinds mei 2011 oRuimte voor specialisatie oRuimte voor projectwerking –1 ICT-dienst sinds november 2013 ogezamenlijk systeembeheer –1 facilitaire dienst (sinds 2014): oniet WZC –1 technische dienst (voorzien uiterlijk 2016): oNiet eenvoudig oVan maandelijks naar wekelijks werkoverleg gemeente-ocmw oOp weg naar een integratie oVetrekken van de vraag ‘wat is de nood aan ondersteuning’

19 afgelegd traject –1 dienst secretariaat (voorzien uiterlijk 2016): oprojectplan notulenbeer nu in uitvoering odezelfde processen, dezelfde software –Financiën (op langere termijn): osoftware verschillend  oMJP 2014-2019 afzonderlijk opgesteld  oOptimalisatie samenwerking : oGezamenlijke procedure bestelbons oBudgetbesprekingen gezamenlijk (sinds 2014) oAfspraken om gelijktijdig cyclus te doorlopen (2015)

20 afgelegd traject Welzijnsdiensten: –Initiatief buitenschoolse kinderopvang –Sociale zaken –Projectwerking

21 Meerwaarde?

22 Is het zo eenvoudig?

23 Inhoudelijke meerwaarde Kwaliteitsverbetering & kennisdeling Ruimte om bepaalde zaken op te nemen (capaciteitsproblematiek) Verbetering van processen Geïntegreerde aanpak (meer afstemming; niet naast elkaar) Efficiëntere en effectievere inzet van middelen

24 Financiële meerwaarde Onrechtstreeks door de inhoudelijke meerwaarde Rechtstreeks  Wedde secretaris

25 Stellingen/aandachtspunten

26 Stelling 1 Ambtelijk en politiek geloof in de inhoudelijke meerwaarde van samenwerking is essentieel en zorgt voor betrokken medewerkers. Betrokken medewerkers maken een organisatie efficiënt en effectief. Louter en alleen vanuit besparingsoogpunt samenwerken is nefast.

27 Stelling 2 Focus niet op verschillen, maar op gelijkenissen. Cultuurverschillen zijn er meer op dienstniveau dan op organisatieniveau.

28 Stelling 3 Ambtelijke en politieke eenheid van leiding zijn een kritische succesfactor voor een goede samenwerking. Daarom moet er in de toekomstige regelgeving ingezet worden op één ambtelijke organisatie aangestuurd door de gemeenteraad.

29 Tot slot, maar niet in het minst! Samenwerken is ook …

30 Samen genieten van … het beste wat deze aarde te bieden heeft !


Download ppt "Samenwerking gemeente- ocmw Kunnen we van verandering een verbetering maken? Sven Brabants – 28/1/2015 Secretaris gemeente & ocmw Malle."

Verwante presentaties


Ads door Google