De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Montessorionderwijs AB Rec BovenAmstel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Montessorionderwijs AB Rec BovenAmstel"— Transcript van de presentatie:

1 Montessorionderwijs AB Rec BovenAmstel 7-4-2008
AB-ers hebben te maken met Montessorischolen. Handig om wat meer van de achtergronden te weten. Kort. Veel meer over te vertellen. AB Rec BovenAmstel

2 (Voor)oordelen Achtergrond Theorie Praktijk Invloeden
Omgeving, leerkrachten, groepen, onderwijs Invloeden Mogelijkheden LGF Filmpje agenda

3 Vooroordelen Chaos Ouderwets Rigide Niet sociaal Laisez faire Elitair
Eigen vooroordelen, indrukken aten noemen. Veel kloppen als Montessorionderwijs niet serieus wordt opgepakt door een school. Montessorionderwijs moeilijk maar niet onmogelijk. Voor AB mogelijkheden om te gebruiken

4 Achtergrond Maria Montessori Wetenschappelijke benadering
Casa dei bambini De methode 1907 Achtergrond MM geboren in 1870, Een van de eerste medicijnen studenten in Italië. Wetenschappelijke ontwikkeling. Wetenschap belangrijk. Door wetenschappelijk onderzoek is de wereld te duiden. Er bestaat een waarheid. Specialisatie psychiatrie. Observatie en uitleg van gedrag. Kinderen stortten zich op broodkruimels. Werd uitgelegd als beestachtig en gulzig. MM zag dat kinderen behoefte hadden aan tactiele prikkels en gebruik lichaam, ontwikkeling. Wist haar boodschap te brengen. lezingen. Succes met kinderen in inrichting. Behoefte aan werken met normale kinderen Casa dei bambini. Methode: Observeren, experimenteren. Ontwikkelen materialen. Boek:“De methode”. Kinderen bouwers van de mens volgens (goddelijk) plan. Leidsters richting geven aan spontane impulsen. Doel:Verwerving van intellectuele en sociale vaardigheden en perfectionering van de menselijke soort. Amerika, Nederland, Spanje, India, Overleden in Nederland.

5 Kosmische visie Hoe zit de wereld in elkaar?
Theoretische benadering in de volgende twee dia’s Kosmische visie. Vraag Hoe zit de wereld in elkaar? Westerse filosofie. Aristoteles, Thomas van Aquino. De wereld heeft een structuur, een ordening, logica. Structuur ontdekken en ontrafelen leidt tot meer zekerheid. Begrip leidt tot verantwoordelijkheid Geheel naar deel. Ontrafelen

6 Lusmodel Lusmodel. Weg waarlangs leerproces , ontwikkeling gaat. Voorbeeld inhoudsmaten. Weg van het kind en rol van de leerkracht daaraan gekoppeld. Binnen de lussen weer kleinere “vertakkingen” Onderwijs volgt signalen van het kind en grijpt daarop in.

7 Help mij het zelf te doen
Voorbereide omgeving Leerkrachtgedrag Heterogene groepen Benadering Materialen Volgende dia’s praktische invulling van de theorie. Help mij het zelf te doen Te maken met omgeving, leerkracht gedrag, heterogene groepen, benadering, materialen.

8 Voorbereide omgeving Activiteit Ontwikkelingsbehoefte
Onafhankelijkheid Voorbereide omgeving. Sturend karakter zodat activiteiten makkelijk ontplooid kunnen worden. Activiteit, Ontwikkeling in wisselwerking met omgeving. Aangepast aan grootte en kracht vna het kind. Uitnodigend tot experimenteren. Ontwikkelingsbehoefte, aansprekende omgeving voor kinderen in die ontwikkelingsfase. Wisselende elementen. Creativiteit ontwikkelen, energie constructief gebruiken, concentratie, zich prettig voelenlijdt tot normalisatie (gewenst gedrag). Peuters en kleuters: handelen (huishoudelijk en zintuiglijk materaal, lezen, tellen) ordenen, werken op de grond. 6-12 jaar leergierig, Kennis vergroten, (bibliotheek, microscopen, computer, rekenmaterialen. Echte dingen, werkelijke wereld ipv modellen. 12-18: maatschappij, werkelijke arbeid, samen werken, buiten ouderlijk huis. Onafhankelijkheid: Logische ordening, toegankelijk, vaste plaats (zelf pakken en opbergen, begrenzing (geen scheiding) in ruimte. (Hoeken, kleedjes, eigen tafel)

9 Leerkrachtgedrag Begeleider Flexibele organisator Passieve rol
Actieve rol Leerkrachtgedrag : Cultuuroverdracht gaat niet op basis van klakkeloos overnemen maar op basis van kennis en kritische beschouwingen bewust positie kiezen. Van leider naar begeleider Flexibele organisator. Geen entertainer. Alleen wat voldoende en nodig is. Eenvoud. Aandacht voor inhoud. Inspelen op wat nodig is. Passieve rol. Leerkracht biedt ruimte voor eigen ontwikkelingskrachten van kinderen Signaleren, observeren, interpreteren, registreren. Actieve rol Zone van de naaste ontwikkeling. feedback geven, inwijden. Begeleider, coach, raadgever, evalueren van werk. Helpen kiezen, plannen. Streven is onafhankelijkheid.

10 Heterogene groepen Ontwikkelingsbehoefte Leren van en met elkaar
3 jaar Heterogene groepen. Ontwikkelingsbehoefte 3 jaar. Kind is in die drie jaar jongste, middelste , oudste. !/# van de groep verandert per jaar. Basis klassenmanagement blijft. 0-6 jaar: gericht op innerlijke opbouw 0-3 jaar “geestelijk embryo” (plaats dit in 1900) 3-6 jaar bouwer van de mens (motoriek, taal, vaardigheden lezen, tellen) 6-12 jaar: gericht op buitenwereld 6-9 jaar verkenner (wereld ontdekken. Excursies, lessen over ontstaan aarde, rekenen 9-12 jaar wetenschapper ( verbanden leggen, ontdekken, stellingen verdedigen,onderzoek doen) 12-18 jaar: gericht op maatschappij 12-15 jaar organisator 15-18 jaar sociale participant

11 Benadering Individuele aanbieding Groepsaanbieding

12 Materiaal Aantrekkingskracht Werkzaamheid Controle van de fout
Isolatie van de eigenschap Beperking Materiaal. Hulpmiddel. Paradigma’s, voorbeelden. Eisen aan het materiaal: Aantrekkingskracht (mooi, aantrekkelijk, compleet), Werkzaamheid (moet zijn doel dienen), Controle van de fout (leerkracht niet nodig om werk te controleren), Isolatie van de eigenschap (Voorbeeld bellen bovenste plaatje: gelijk van vorm, kleur etc. Alleen de klank (toonhoogte )verschilt.) Beperking: beperkt in aantal per klas. Dwingt tot maken andere keuze, sociaal gedrag.

13 Invloeden Invloeden: Inspectie, ouders, eisen, maatschappelijke veranderingen. Kwetsbaar geheel. Samenhang van theorie en praktijk. Als je iets verandert veranderen er vaak onbedoelde zaken mee. Voorbeeld verplichte invoering CITO in Amsterdam. 100 jaar. Niet rigide toepassen. Aanpassingen overdenken. Veel aanpassingen uit gemakzucht. Vanuit Montessorivereniging werkgroepen die vanuit de theorie, verbnieuwde wetenschappelijke en pedagogische inzichten onderwijs vernieuwen. Vorbeeld: Kind volgsysteem, kosmisch onderwijs (zaakvakken), vernieuwd rekenen.

14 Mogelijkheden voor LGF
Flexibiliteit Individuele benadering Rooster Structuur Mogelijkheden voor LGF Flexibiliteit, Individuele benadering, open lesrooster, structuur, observatiecultuur, heterogene groepen, kindgerichtheid, eigen programma inpasbaar.

15 Smngvt Achtergrond Theorie Praktijk Mogelijkheden LGF Filmpje


Download ppt "Montessorionderwijs AB Rec BovenAmstel"

Verwante presentaties


Ads door Google