De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MBR6 2002 AtT1 College 6 : covering-theorie (Deel 1) Literatuur: Plausability of diagnostic hypothese The nature of simplicity Y.Peng & J. Reggia Abductive.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MBR6 2002 AtT1 College 6 : covering-theorie (Deel 1) Literatuur: Plausability of diagnostic hypothese The nature of simplicity Y.Peng & J. Reggia Abductive."— Transcript van de presentatie:

1 MBR6 2002 AtT1 College 6 : covering-theorie (Deel 1) Literatuur: Plausability of diagnostic hypothese The nature of simplicity Y.Peng & J. Reggia Abductive inference models for diagnostic problem solving Y.Peng, J. Reggia reader boek

2 MBR6 2002 AtT2 College 6 : covering-theorie (Deel 1) MAB diagnose model: Formalisatie van MAB: gebruik van logica gebruik van verzamelingenleer  covering theorie real world model abnormal behaviour observed findings predicted findings match observation predication

3 MBR6 2002 AtT3 Covering-theory Model van het systeem 4 soorten kennis: disorders ("hart-falen") manifestations ("bewusteloos") intermediate states (pathologische toestand "shock") causal relations (=diagnostische kennis) infereerbaar: disorders + intermediate states observeerbaar: manifestations

4 MBR6 2002 AtT4 Eenvoudig model Causale relaties tussen entiteiten 2 type entiteiten (2-laags netwerk): –disorders –manifestations Voorbeelden van uitbreidingen: –intermediate states –kansen op disorders / causale relaties ¸

5 MBR6 2002 AtT5 Onderwerpen “covering theory” Deel 1: Diagnostisch probleem + oplossing eigenschappen van diagnose probleem & oplossing minimaliteiten (parsimony) Deel 2: algebra voor generatoren algorithme Dit college Volgend college

6 MBR6 2002 AtT6 Definities D: {d1,d2,....,dn} bekende ziekten M: {m1,m2,..,mn} meetbare symptomen NB: d i is niet direct observeerbaar: D  M = leeg M + : M +  M: aanwezige manifestaties M + wordt typisch gradueel verkregen Op het eind: M \ M + zijn niet-aanwezige manifestaties

7 MBR6 2002 AtT7 Causale relaties C: causale relaties van D  M d i veroorzaakt mogelijk m j : in C causale associatie, NIET logische implicatie! Beperkingen causale relaties: –m i kan m j niet verklaren –d i kan d j niet verklaren –m i kan d j niet verklaren

8 MBR6 2002 AtT8 Voorbeeld d1d3d2d5d4 m1m3m2m5m4 Manifestations Disorders

9 MBR6 2002 AtT9 Diagnose probleem Definitie: DP is een tuple D: verzameling objecten (disorders) M: verzameling objecten (manifestaties) C: relatie C  D x M M +  M: geobserveerd gedrag

10 MBR6 2002 AtT10 Effects en causes verzameling effecten mogelijk veroorzaakt door d i effects(d i ): {m j |  C} verzameling mogelijke oorzaken van m i causes(m i ): {d j |  C}

11 MBR6 2002 AtT11 Voorbeeld causes(m j ) mjmj effects(d i ) didi disorders manifestations

12 MBR6 2002 AtT12 Effects & causes effects(D):  d i  D effects(d i ) verzameling effecten mogelijk veroorzaakt door D (uit vorige college: dus een OAP!) causes(M):  m i  M causes(d i ) verzameling mogelijke oorzaken van M

13 MBR6 2002 AtT13 Voorbeeld effects(d1) = {m1,m2} causes(m2) = {d1,d3} effects({d1,d4}) = {m1,m2,m3,m5} causes({m4,m5}) = {d2,d3,d4,d5} d1d3d2d5d4 m1m3m2m5m4

14 MBR6 2002 AtT14 Oplossing van diagnoseprobleem Vier aspecten van "parsimonious covering theory": (1) "cover" van de manifestatie (2) keuze voor minimaliteit (parsimonious) (3) definitie van een verklaring voor de manifestaties (4) definitie van oplossing

15 MBR6 2002 AtT15 Oplossing van diagnoseprobleem (1) "cover" van de manifestatie D i  D is een cover voor M j  M indien: M j  effects(D i )

16 MBR6 2002 AtT16 Oplossing van diagnoseprobleem (3) definitie van een verklaring voor de manifestaties: E  D is een verklaring voor M + indien: E "covers" M + en E voldoet aan gekozen minimaliteitsprincipe (parsimonious)

17 MBR6 2002 AtT17 Oplossing van diagnoseprobleem (2) keuze van een notie van minimaliteit : Voorbeelden: –single fault diagnose –minimale kardinaliteit (aantallen) –irredundant (subset minimaal) –relevant

18 MBR6 2002 AtT18 Voorbeeld irredundante cover mjmj effects(d1) d1 disorders manifestations d4 effects(d4) M+M+

19 MBR6 2002 AtT19 Oplossing van diagnoseprobleem (4) definitie van de oplossing van DP: Gegeven diagnoseprobleem, De oplossing is de verzameling "verklaringen” voor M +

20 MBR6 2002 AtT20 Voorbeeld Van dp + oplossingen

21 MBR6 2002 AtT21 Eigenschappen Verwachte/gewenste eigenschappen: –effects(d i ) <>  –causes(m j ) <>  –d i  causes(effects(d i )) –m j  effects(causes(m j )) –D i  causes(effects(D i )) –M j  effects(causes(M j )) –d i  causes(m j ) iff m j  effects(d i ) –effects(D 1 )  effects (D 2 )  effects(D 1  D 2 )

22 MBR6 2002 AtT22 Eigenschappen D 1  causes(M 1 ) =  IFF M 1  effects(D 1 ) =  Als D k een cover is voor M j dan is er een D i  D k waarbij D i een irredundante cover is van M j Voor iedere diagnostisch problem M + bestaat minimaal een oplossing Een cover D I voor M J is irredundant IFF voor alle d i  D I bestaat een m j  M J die uniek gecovered wordt door d i Dus: m j  effects(d i ) maar m j  effects(D I - d i )

23 MBR6 2002 AtT23 Eigenschappen E={} is de enige verklaring voor M + = {} Competing disorders: Als M +  effects(d 1 )  M +  effects(d 2 ) dan –d 1 en d 2 niet beide in E –Als d 1  E dan is er een andere E’, d 2  E’ zonder d 1 met kleiner of gelijke cardinaliteit

24 MBR6 2002 AtT24 Eigenschappen minimaliteit S mc : verzameling cardinaliteitsminimale covers S ic : verzameling irredundante covers S rc : verzameling relevante covers S c : verzameling covers {}  S mc  S ic  S rc  S c  2 D

25 MBR6 2002 AtT25 Eigenschappen minimaliteit S c : alle covers S rc : alle relevante covers S ic : alle irredundante covers S mc : alle aantal-min. S n : alle non-covers 2D2D

26 MBR6 2002 AtT26 Eigenschappen minimaliteit verzameling subset-minimale diagnoses is de representatie van "alle" covers NB: –theoretisch interessant –algorithmisch interessant

27 MBR6 2002 AtT27 Minimaliteitsdiscussie Enkele oorzaak: "single fault diagnose" probleem: vaak bestaat er geen "single fault diagnose" relevant: intuïtief te los aantal-minimaal: probleem: zeldzame d1, en vaak voorkomende d2+d3 Vaak gekozen: subset-minimale (irredundant)

28 MBR6 2002 AtT28 Alternatieve benadering Idee: Meetbaar criterium bekijken voor de meest waarschijnlijke hypothese. Meetbaar = objectieve maat Gebruik van kanstheorie

29 MBR6 2002 AtT29 Alternatieve benadering gebruik van probability theory Uitbreiding: sterkte van causale relatie Sterkte is 0 < c ij < 1 d i veroorzaakt m j met een frequentie c ij c ij = P(d i veroorzaakt m j | d j ) ≠ P(m j | d j ) Uitbreiding: a priori kansen voor disorders d i 0 < p i < 1

30 MBR6 2002 AtT30 Aannames Oorzaken zijn onafhankelijk (OAP!) Causale sterktes zijn invariant Geen manifestatie m j kan voorkomen zonder veroorzaakt te worden door een disorder d i

31 MBR6 2002 AtT31 Notatie & resultaten P(D I |M + ) D I : alle aanwezige disorders, rest afwezig M + : alle aanwezige manifestaties, rest afwezig standaard kansrekening: P(m j |D I ) = 1 -  (1-c ij ) resultaat m.b.v. de regel van Bayes: P(D I |M + ) = (  (1-p i ) / P(M + )) x L(D I,M + ) di  DIdi  DI di  DIdi  DI Constant voor alle D I gegeven M + relatieve waarschijnlijkheid van D I gegeven M +

32 MBR6 2002 AtT32 Relatieve waarschijnlijkheid (L(D I,M + )) 3 componenten: L 1 : gewicht dat D I de veroorzaker is van de aanwezigheid van M + L 2 : gewicht van de manifestaties die te verwachten zijn bij D I,, maar die afwezig zijn L 3 : gewicht op basis van a priori kans van D I L(D I,M + ) = L 1 (D I,M + ) x L 2 (D I,M + ) x L 3 (D I,M + ) NB: alleen info over D I en M + (=deel van de KB)

33 MBR6 2002 AtT33 Componenten relatieve waarschijnlijkheid L 1 : gewicht dat D I de veroorzaker is van de aanwezigheid van M + L 1 (D I,M + ) =  P(m j |D I ) P(m j |D I ) = 1 -  (1-c ij ) (zie eerdere slide) L 2 : gewicht van de manifestaties die te verwachten zijn bij D I,, maar die afwezig zijn L 2 (D I,M + ) =  P(m j |D I ) =   (1-c ij ) mj  M+mj  M+ di  DIdi  DI _ m j  M \ M + di  DIdi  DI m j  effects(d i ) \ M +

34 MBR6 2002 AtT34 Componenten relatieve waarschijnlijkheid L 3 : gewicht op basis van a priori kans van D I L 3 (D I,M + ) =  p i / (1 - p i ) di  DIdi  DI

35 MBR6 2002 AtT35 Voorbeeld L1({d1},{m1,m3})=0.02 L2({d1},{m1,m3})=0.2 L3({d1},{m1,m3})=0.01 L({d1},{m1,m3})=0.00004 L({d2,d3},{m1,m3})=0.013 L({d1,d2,d3},{m1,m3})=0.000026 d1d3d2d4 m1m3m2m4 0.01 0.10.2 0.8 0.1 0.9 0.3 0.9 0.2 0.8 0.5 M + = {m 1,m 2 } Covers: {d 1 }, {d 2,d 3 }, {d 1,d 2,d 3 } relatieve waarschijnlijkheid

36 MBR6 2002 AtT36 Vraag Bevat de verzameling “parsimonious covers” de meest waarschijnlijke cover? Antwoord in termen van relatieve waarschijnlijkheid (L) Twee aspecten: cover minimaliteitscriterium

37 MBR6 2002 AtT37 Cover D is geen cover: Relatieve waarschijnlijkheid 0 Eén van de componenten L 1, L 2, L 3 0 D is geen cover, dus min. een c ij is 0. c ij =0 ---> P(m j |D I )=0 --> L 1 =0 --> L=0 Resultaat: meest waarschijnlijke D’s in ieder geval covers van M + ?=?= ?=?=

38 MBR6 2002 AtT38 Minimaliteit relevant covers irredundant covers aantal-minimale covers

39 MBR6 2002 AtT39 Relevante covers D I relevante cover d k is irrelevant voor M + L(D I  {d k },M + ) / L(D I,M + ) = (  (1-c kl )) x p k /(1-p k )) p k is meestal klein p k /(1-p k ) << 1 product van (1-c kl ) < 1 ==> L(D I  {d k },M + ) << L(D I,M + ) conclusie: irrelevante cover minder waarschijnlijk dan de inliggende relevante cover m l  effects(d k )

40 MBR6 2002 AtT40 Relevante covers alleen nodig genereren van relevante covers Uitzondering: –p k is groot –d k heeft weinig en zwakke causale relaties precieser: L(D I,M + ) < L(D I  {d k },M + ) als p k > 1 / (1 +  (1-c kl )) > 0.5 (  (1-c kl )) x p k /(1-p k )) m l  effects(d k )

41 MBR6 2002 AtT41 Irredundante covers D I is irredundant cover d k  D I, d k  causes(M + ) D I  {d k } is redundante, maar relevante cover L 1 (D I  {d k },M + ) / L 1 (D I,M + ) >= 1 L 2 (D I  {d k },M + ) / L 2 (D I,M + ) <= 1 if p k << 1 dan L3(D I  {d k },M + ) / L 3 (D I,M + ) = p k / (1 - p k ) << 1 Normaliter: afname van L 2 en L 3 wordt gecompenseerd door toename L 1

42 MBR6 2002 AtT42 irredundante covers Heuristiek: Als de priori kans voor alle d i klein zijn (p i << 1) dan zijn de meest waarschijnlijke covers van M + waarschijnlijk irredundante covers. Let op: als d k vaak voorkomt en c kj >> P(m j | D I ), m j  M + dan zou een redundante, maar relevante cover waarschijnlijker kunnen zijn

43 MBR6 2002 AtT43 Aantal-minimaliteit Heuristiek: als alle d i a priori kansen klein zijn (<<1) als alle d i a priori kansen ongeveer gelijk zijn als alle c ij redelijk groot zijn Meest waarschijnlijke covers van M + zijn minimale covers. L wordt gedomineerd door L 3 kleinere D levert grotere L 3

44 MBR6 2002 AtT44 Voorbeeld L({d 1,d 3 },{m 1,m 3 }) redundante cover L({d 1 },{m 1,m 3 }) L({d 2,d 3 },{m 1,m 3 }) irredundante cover redundante cover is waarschijnlijker dan irredundante: L({d 1,d 3 },{m 1,m 3 }) > L({d 1 },{m 1,m 3 }) redundante cover is minder waarschijnlijk dan meest waarschijnlijke irredundante: L({d 1,d 3 },{m 1,m 3 }) < L({d 2,d 3 },{m 1,m 3 })

45 MBR6 2002 AtT45 Lessen covering theorie d i veroorzaamt mogelijk m j objectieve maat gebruikt voor analyse van “plausibele hypothese”

46 MBR6 2002 AtT46 Case studie: toepassen van minimaliteiten Medische toepassing (hersen beschadiging) 100 patienten 4 criteria voor minimaliteit weinig experimenteel werk in literatuur Artikel : An ecperimental study of criteria for hypothesis plausibility S. Tuhrim, J. Reggia, S. Goodall

47 MBR6 2002 AtT47 Volgende keer Parsimonious covering theory MAB-model Daarna correct modellen.

48 MBR6 2002 AtT48 Gebruikte criteria Single fault Naïve minimale cardinaliteit irredundantie (subset minimaliteit) relevant meest waarschijnlijke (Bysiaans) minimale cardinaliteit rekening houdend met kennis mbt. aangrensende delen

49 MBR6 2002 AtT49 Meest waarschijnlijke (Bysiaans) Definitie : D i is een verklaring IFF P(D i |M + )  P(D j |M + ) voor iedere cover D j van M +. Gebaseerd op causale sterkte c ij van een link c ij : frequentie dat d i als effect m j heeft, als m j geobserveerd is. c ij =0 betekent geen causale relatie

50 MBR6 2002 AtT50 Subset minimaliteit + extra kennis (Collapsed cover) Uitgangspunt: subset minimale verklaringen Aangrensende d_i's worden als 1 oorzaak beschouwd (gebruikt extra kennis van domein!) Selecteer dan de aantal minimale oplossingen Merk op: –cardinaliteit van de afzonderlijke diangoses daalt

51 MBR6 2002 AtT51 Extra kennis over hersenen Hersen regio's fig. 2 met daarin de orders

52 MBR6 2002 AtT52 Voorbeeld Collapsed cover

53 MBR6 2002 AtT53 Collapsed cover D' 1 is een verklaring IFF D' 1 is een cardinaliteit minimale "collapsed cover" van een irredundante cover D 1

54 MBR6 2002 AtT54 Resultaat Tabel 3

55 MBR6 2002 AtT55 Match exact  A=B close match  A  B partial match  A  B <>  diagree  A  B =  A B A B A B A B

56 MBR6 2002 AtT56 Resultaat Tabel 4


Download ppt "MBR6 2002 AtT1 College 6 : covering-theorie (Deel 1) Literatuur: Plausability of diagnostic hypothese The nature of simplicity Y.Peng & J. Reggia Abductive."

Verwante presentaties


Ads door Google