De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toolboxmeeting Versie 1, februari 2005

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toolboxmeeting Versie 1, februari 2005"— Transcript van de presentatie:

1 Toolboxmeeting Versie 1, februari 2005
Veiligheid in de werkplaats

2 Inhoud Aandachtsgebieden voor de veiligheid Gevaren Wetgeving
2 Inhoud Aandachtsgebieden voor de veiligheid Gevaren Wetgeving Verantwoordelijkheden Knelpunten bij de inrichting en het gebruik Gevaarlijke machines Veilige inrichting en gebruik Veilig gebruik machines

3 Aandachtsgebieden voor de veiligheid
3 Aandachtsgebieden voor de veiligheid Grote en kleine werkplaatsen bij loonbedrijven. Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden. Specialistisch personeel of een machinist en een bestuurder.

4 Gevaren Bekneld raken tussen verschillende onderdelen.
4 Gevaren Bekneld raken tussen verschillende onderdelen. In contact komen met draaiende onderdelen. Geëlektrocuteerd worden. Inademen van gevaarlijke dampen.

5 5 Wetgeving Arbowet: - schrijft voor dat de werknemer in een veilige en gezonde werkplek moet kunnen werken. Beleidsregels en AI bladen: - Geven concrete voorschriften over de inrichting en het gebruik van werkplaatsen. Arbobesluit: - Geeft wettelijke eisen voor machines (CE) en het gebruik daarvan (keuringen).

6 Verantwoordelijkheden
6 Verantwoordelijkheden Werkgever: - Zorgt voor een veilige inrichting en toezicht op veilig gebruik. Werknemer: - Mag geen onnodige risico’s nemen (roekeloos gedrag). - Moet zich aan de veiligheidsvoorschriften houden.

7 Knelpunten bij de inrichting en gebruik
7 Knelpunten bij de inrichting en gebruik Slechte klimaatbeheersing. Bij schadelijke dampen (lasrook, verflucht, brandstofdampen) onvoldoende afzuiging. Te weinig licht.

8 Knelpunten bij de inrichting en gebruik
8 Knelpunten bij de inrichting en gebruik Geen goede vluchtmogelijkheid. Geen aangepaste acculaadplaats.

9 Knelpunten bij de inrichting en gebruik
9 Knelpunten bij de inrichting en gebruik Rondslingerende voorwerpen. Slechte sanitaire voorzieningen en hygiëne.

10 Gevaar van machines In aanraking komen met ronddraaiende delen.
10 Gevaar van machines In aanraking komen met ronddraaiende delen. Beschadiging van elektrische onderdelen. Verkeerde slijpschijf. Het ontbreken van beschermkappen.

11 Gevaar van machines Brandgevaar. Ondeugdelijk hijs- en steunmateriaal.
11 Gevaar van machines Brandgevaar. Ondeugdelijk hijs- en steunmateriaal. Slechte ergonomische werkhouding. Lawaai.

12 Veilige inrichting en gebruik
12 Veilige inrichting en gebruik Goed klimaatbeheersingssysteem. Bronafzuiging bij laswerkzaamheden en uitlaatgassen. Voldoende verlichting.

13 Veilige inrichting en gebruik
13 Veilige inrichting en gebruik Aparte acculaadruimte. Opgeruimde werkplaats. Bereikbare vluchtroute. Goede hygiëne.

14 Veilig gebruik machines
14 Veilig gebruik machines Inspecteer de elektrische isolatie. Gebruik de juiste slijpschijven en beschermkappen.

15 Veilig gebruik machines
15 Veilig gebruik machines Gebruik de juiste hijs- en hefhulpmiddelen. Blijf uit de omgeving van draaiende onderdelen en draag sluitende kleding.

16 Veilig gebruik machines
16 Veilig gebruik machines Houd voldoende afstand t.o.v. brandbare materialen. Neem een goede lichaamshouding aan.

17 Veilig gebruik machines
17 Veilig gebruik machines Draag bij een geluidsniveau >80 db(A) altijd gehoorbescherming. Draag oogbescherming bij metaalbewerking- werkzaamheden.

18 Voordelen van veilig werken
18 Voordelen van veilig werken De kans op het ontstaan van een ongeval met letsel is kleiner. Op termijn zal er minder gezondheidsschade bij de medewerkers zijn. De werkomgeving is beter waardoor er prettiger en effectiever gewerkt wordt.

19 Belangrijke aandachtspunten
19 Belangrijke aandachtspunten Zorg voor een opgeruimde werkplaats. Zorg altijd voor voldoende afzuiging van schadelijke dampen. Heb voldoende kennis en vaardigheden bij werkzaamheden met bepaalde machines. Pas op als je in de omgeving van draaiende en bewegende onderdelen bevindt.


Download ppt "Toolboxmeeting Versie 1, februari 2005"

Verwante presentaties


Ads door Google