De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

School- en gezinsgerichte preventie: Literatuuronderzoek

Verwante presentaties


Presentatie over: "School- en gezinsgerichte preventie: Literatuuronderzoek"— Transcript van de presentatie:

1 School- en gezinsgerichte preventie: Literatuuronderzoek
Orthopedagogiek van gedragsstoornissen en deontologie

2 Klassieke indeling van preventie
Secundaire preventie vroegtijdige onderkenning en behandeling Behandeling Curatieve zorg Tertiaire preventie voorkómen terugval Primaire preventie voorkómen ontstaan ziekten Bevorderen (promotion) positieve geestelijke gezondheid © C. Hosman KUN/UM

3 Schoolgerichte preventie
Sofie Dewettinck Kerstin Röper

4 Schoolgerichte preventie
Risico en beschermende factoren Leeftijd Geslacht en etniciteit Sociaal-economische status ouders Sociale vaardigheden Conflicthantering Academische vaardigheden

5 Schoolgerichte preventie
De school Algemeen non-drugbeleid Andere levensdomeinen Familie, gemeenschap, jeugdwerk, ...

6 Schoolgerichte preventie
Preventieboodschappen Manier waarop is belangrijk: Interactief, groepswerk, projecten, … beter dan passieve one-way communicatie De omgeving is belangrijk: Een positief (klas)klimaat, open communicatie,...

7 Schoolgerichte preventie
Regelmatige controles en boosterprogramma`s Gebaseerd op wetenschap in plaats van intuïtie

8 Onderzoek naar preventie
Perspectief Invalshoek is belangrijk Effect impact doelgroep, … Termijn Effecten op korte termijn onjuist

9 Definitie (Eisen, 2002 ) Doel:
het gebruik van ‘gateway’drugs te voorkomen of aanzienlijk te vertragen de hoeveelheid of de frequentie van het gebruik van middelen te verminderen bij degene die aangeven dat ze gebruiken de overstap van de ‘gateway’drug naar harddrugs te voorkomen of te vertragen

10 Gezinsgerichte preventie
Debbie Claus Inne Devos

11 Inleiding Druggebruik bij jongeren Stijging van aantal gebruikers
in % van de jarige meisjes en 12.3 % van de jongens ooit drugs gebruikt In 2002 is dit respectievelijk gestegen naar 28% van de meisjes en 37% van de jongens 50% van de pubers experimenteert, hiervan wordt 5 á 10% een regelmatige gebruiker Jongere aanvangsleeftijd.

12 Gezinsgerichte preventie
Het gezin is de primaire instantie om kinderen op te voeden opvoedingsvaardigheden staan centraal in de ontwikkeling van problematisch druggebruik bij kinderen en jongeren Gezinsgerichte interventies zijn effectief in het reduceren van risicofactoren Gezinsgerichte interventies kunnen geïntegreerd worden binnen andere interventies economisch haalbaar

13 Gezinsgerichte programma’s
The Strenghtening Families program (SFP) Multi Dimensional Family Therapy (MDFT)

14 Focus op broers en zussen
Studies hebben hebben uitgewezen dat: oudere broers en zussen het druggebruik van hun jongere siblings sterk beïnvloeden meer aandacht besteed moet worden aan specifieke preventieprogramma’s

15 Invloed van siblings Oudere broers en zussen fungeren als rolmodel in het al dan niet gebruiken van drugs Houding ten opzichte van druggebruik van oudere broers en zussen zijn bepalend

16 Preventieprogramma’s
Strofi-model therapeutisch programma voor adolescente druggebruikers en hun gezin broers en zussen beschouwd als hoge risicogroep Sib group therapy drugpreventie faciliteren van open communicatie Hastings regional center

17 Besluit Secundaire preventie
kwetsbare gezinnen gevaar: focus op jongeren reeds in contact met middelen Meer aandacht voor siblings in primaire preventie

18 Koppeling tussen school- en gezinsgerichte preventie
Beide programma’s hebben voor- en nadelen primair versus secundair/tertiair bereikbaarheid (doelgroep) Beide programma’s vullen elkaar aan


Download ppt "School- en gezinsgerichte preventie: Literatuuronderzoek"

Verwante presentaties


Ads door Google