De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

School- en gezinsgerichte preventie: Literatuuronderzoek Orthopedagogiek van gedragsstoornissen en deontologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "School- en gezinsgerichte preventie: Literatuuronderzoek Orthopedagogiek van gedragsstoornissen en deontologie."— Transcript van de presentatie:

1 School- en gezinsgerichte preventie: Literatuuronderzoek Orthopedagogiek van gedragsstoornissen en deontologie

2 Klassieke indeling van preventie Primaire preventie voorkómen ontstaan ziekten Secundaire preventie vroegtijdige onderkenning en behandeling Behandeling Curatieve zorg Tertiaire preventie voorkómen terugval Bevorderen (promotion) positieve geestelijke gezondheid © C. Hosman KUN/UM

3 Schoolgerichte preventie Sofie Dewettinck Kerstin Röper

4 Schoolgerichte preventie l Risico en beschermende factoren Leeftijd Geslacht en etniciteit Sociaal-economische status ouders Sociale vaardigheden Conflicthantering Academische vaardigheden

5 Schoolgerichte preventie l De school Algemeen non-drugbeleid l Andere levensdomeinen Familie, gemeenschap, jeugdwerk,...

6 Schoolgerichte preventie l Preventieboodschappen Manier waarop is belangrijk: Interactief, groepswerk, projecten, … beter dan passieve one-way communicatie De omgeving is belangrijk: Een positief (klas)klimaat, open communicatie,...

7 Schoolgerichte preventie l Regelmatige controles en boosterprogramma`s l Gebaseerd op wetenschap in plaats van intuïtie

8 Onderzoek naar preventie l Perspectief Invalshoek is belangrijk Effect impact doelgroep, … l Termijn Effecten op korte termijn onjuist

9 Definitie (Eisen, 2002 ) l Doel: het gebruik van ‘gateway’drugs te voorkomen of aanzienlijk te vertragen de hoeveelheid of de frequentie van het gebruik van middelen te verminderen bij degene die aangeven dat ze gebruiken de overstap van de ‘gateway’drug naar harddrugs te voorkomen of te vertragen

10 Gezinsgerichte preventie Debbie Claus Inne Devos

11 Inleiding l Druggebruik bij jongeren Stijging van aantal gebruikers in 1990 3.8 % van de 17-18 jarige meisjes en 12.3 % van de 17-18 jongens ooit drugs gebruikt In 2002 is dit respectievelijk gestegen naar 28% van de meisjes en 37% van de jongens 50% van de pubers experimenteert, hiervan wordt 5 á 10% een regelmatige gebruiker Jongere aanvangsleeftijd.

12 Gezinsgerichte preventie l Het gezin is de primaire instantie om kinderen op te voeden l opvoedingsvaardigheden staan centraal in de ontwikkeling van problematisch druggebruik bij kinderen en jongeren l Gezinsgerichte interventies zijn effectief in het reduceren van risicofactoren l Gezinsgerichte interventies kunnen geïntegreerd worden binnen andere interventies l economisch haalbaar

13 Gezinsgerichte programma’s l The Strenghtening Families program (SFP) l Multi Dimensional Family Therapy (MDFT)

14 Focus op broers en zussen l Studies hebben hebben uitgewezen dat: oudere broers en zussen het druggebruik van hun jongere siblings sterk beïnvloeden meer aandacht besteed moet worden aan specifieke preventieprogramma’s

15 Invloed van siblings l Oudere broers en zussen fungeren als rolmodel in het al dan niet gebruiken van drugs l Houding ten opzichte van druggebruik van oudere broers en zussen zijn bepalend

16 Preventieprogramma’s l Strofi-model therapeutisch programma voor adolescente druggebruikers en hun gezin broers en zussen beschouwd als hoge risicogroep l Sib group therapy drugpreventie faciliteren van open communicatie l Hastings regional center

17 Besluit l Secundaire preventie kwetsbare gezinnen gevaar: focus op jongeren reeds in contact met middelen l Meer aandacht voor siblings in primaire preventie

18 Koppeling tussen school- en gezinsgerichte preventie l Beide programma’s hebben voor- en nadelen primair versus secundair/tertiair bereikbaarheid (doelgroep) l Beide programma’s vullen elkaar aan


Download ppt "School- en gezinsgerichte preventie: Literatuuronderzoek Orthopedagogiek van gedragsstoornissen en deontologie."

Verwante presentaties


Ads door Google