De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Met “Binnies” naar een mooier Zaventem

Verwante presentaties


Presentatie over: "Met “Binnies” naar een mooier Zaventem"— Transcript van de presentatie:

1 Met “Binnies” naar een mooier Zaventem sofie.cloots@interza.be

2 Kan je communicatiecampagne huisvuil in vuilnisbakjes vermijden?

3 Binnie-project Zaventem  Proefproject probleemvuilnisbakjes Zaventem-centrum  Samenwerking INTERZA – OVAM - gemeente – politie  Aanleiding: huisvuil in en naast de vuilnisbakjes  Geïntegreerde aanpak: infrastructuur + communicatie + participatie + handhaving  Wetenschappelijke opvolging

4 Aanleiding

5

6

7

8 Verloop project  5 maanden (sept.2012 –jan.2013)  Verschillende maatregelen uitproberen + na elke maatregel effect ervan meten:  Vullingsgraad en samenstelling afval  Zwerfvuil in en rond de vuilnisbakjes  Controlefase  Verkleinen openingen (+ reinigen)  Start communicatie  Versterkte communicatie rond knelpunten (oa. betrekken handelaars/horeca, wifi-vuilbak jongeren)  Extra inzet Glutton en manueel vegen  Versterkte handhaving

9 Opzet  Proefgebied (45 vuilnisbakken)  Centrum Zaventem  versch. zwerfvuilindicators handelszaken (werk/winkelgebied), wekelijkse markt, bushalten/treinstation verscheidene scholen uitgaans- en ontspanningsgelegenheid  Analyse afval in en rond vuilbakken: wekelijks  Netheidsbarometer: maandelijks zwerfvuil meten  Controlegebied (12 vuilnisbakken)  Sterrebeek: ongewijzigde situatie  Analyse afval + netheidsbarometer: maandelijks

10 Taken INTERZA  Meten afval in/aan vuilbakjes  Elke maandag wegen afval van voorgaande week  Aantal kg in vuilbak/ kg naast vuilbak  In vuilbak: kg los afval (zwerfvuil) + kg huishoudelijk afval (meestal in zakjes, sluikstort)  Meten zwerfvuil: Netheidsbarometer  1 x per maand / 4 x in totaal, zowel ZA als SK  Loopstroken: vnl. centrum + rond vuilnisbakken  Campagne en communicatie, coördinatie, resultaten

11

12 Gemeente  Vuilbakken leegmaken + Afval afleveren bij INTERZA  Inwerpopening verkleinen (ma.17/9)  Extra inzet Glutton en manueel vegen (november)  Reinigen vuilnisbakken voor aanvang communicatiecampagne Politie / Gemeenschapswacht  Informeren inwoners over actie  Aanspreken op misbruiken/overtredingen  Optimalisatie sluikstortmeldingen aan gemeente  Handhavingsfase politie (oa in burger) - December

13

14 Communicatiecampagne 1 Impact meten van communicatie op:  Zwerfvuil rond de vuilnisbakjes  Ontwijkgedrag van inwoners 2 Verhogen collectieve verantwoordelijkheid vuilnisbakjes  Stickers op zwerfvuilbakjes  Aanwezig maken in straatbeeld  Verpersoonlijken (~ diertje)  Alg. infobrochure voor omwonenden  Betrekken handelaars en horeca  Nieuwsbrief  Betrokkenheid inwoners vergroten  Evoluties en resultaten meedelen

15

16

17 Grafisch concept

18 Vernieuwend aspect  Kwantitatieve meting – objectief  Zwerfvuilbeleid: gebrek aan harde cijfers  Effect-parameters = objectief versus Output-parameters = subjectief (melding werkkracht, reacties)  Samenwerken van instanties die impact hebben op straatvuilnisbakjes  Medewerking en communicatie van/met alle partners  INTERZA, gemeente Zaventem, OVAM  Technische dienst, groendienst, milieudienst, onthaal…  Wijkagenten  Gemeenschapswacht (preventiedienst)  Beroep op betrokkenheid inwoners

19 Handhavingsfase  Sinds begin 2011: overleg Interza-gemeente-politie  Procedure identiteitsgegevens sluikstorten  Gevolg: meer boetes, bedrag 90 euro  Terrein: samenwerking afvalsteward-wijkagenten  Handhavingsfase van 1 tot 20 dec. 2012  Wijkagenten: 3 weken prioriteit aan centrumvuilbakjes  Voor/na schooltijd, piekmomenten, station, rond vuilbakken  Informeren inwoners, aanspreken op misbruiken, boetes  Ook in burger  Preventiedienst: extra boetes + communiceren  Interza: dec. bij analyse zakken: adressen zoeken  School: jongeren alternatieve straf geven i.p.v. geldboete

20 Resultaten en evaluatie

21 Resultaten

22

23 Conclusies op eindevaluatie  Eindevaluatie met alle partners  Effect individuele parameters + inwerpopening (nummeren), campagne - handhaving, glutton en vegen  Rekening met ext.factoren (weer, vakantie…)  Toekomst?  Inbreng bij zwerfvuil- en sluikstortbeleid binnen gemeente  Uitbreiding naar andere gemeenten  Effect op termijn? Hoe frequent campagne herhalen?  Aanpassen vuilnisbakken (naar vb Tervuren)

24 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Met “Binnies” naar een mooier Zaventem"

Verwante presentaties


Ads door Google