De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Met “Binnies” naar een mooier Zaventem

Verwante presentaties


Presentatie over: "Met “Binnies” naar een mooier Zaventem"— Transcript van de presentatie:

1 Met “Binnies” naar een mooier Zaventem

2 Kan je communicatiecampagne
huisvuil in vuilnisbakjes vermijden?

3 Binnie-project Zaventem
Proefproject probleemvuilnisbakjes Zaventem-centrum Samenwerking INTERZA – OVAM - gemeente – politie Aanleiding: huisvuil in en naast de vuilnisbakjes Geïntegreerde aanpak: infrastructuur + communicatie + participatie + handhaving Wetenschappelijke opvolging

4 Aanleiding

5

6

7

8 Verloop project 5 maanden (sept.2012 –jan.2013)
Verschillende maatregelen uitproberen + na elke maatregel effect ervan meten: Vullingsgraad en samenstelling afval Zwerfvuil in en rond de vuilnisbakjes Controlefase Verkleinen openingen (+ reinigen) Start communicatie Versterkte communicatie rond knelpunten (oa. betrekken handelaars/horeca, wifi-vuilbak jongeren) Extra inzet Glutton en manueel vegen Versterkte handhaving

9 Opzet Proefgebied (45 vuilnisbakken)
Centrum Zaventem  versch. zwerfvuilindicators handelszaken (werk/winkelgebied), wekelijkse markt, bushalten/treinstation verscheidene scholen uitgaans- en ontspanningsgelegenheid Analyse afval in en rond vuilbakken: wekelijks Netheidsbarometer: maandelijks zwerfvuil meten Controlegebied (12 vuilnisbakken) Sterrebeek: ongewijzigde situatie Analyse afval + netheidsbarometer: maandelijks

10 Taken INTERZA Meten afval in/aan vuilbakjes
Elke maandag wegen afval van voorgaande week Aantal kg in vuilbak/ kg naast vuilbak In vuilbak: kg los afval (zwerfvuil) + kg huishoudelijk afval (meestal in zakjes, sluikstort) Meten zwerfvuil: Netheidsbarometer 1 x per maand / 4 x in totaal, zowel ZA als SK Loopstroken: vnl. centrum + rond vuilnisbakken Campagne en communicatie, coördinatie, resultaten

11

12 Politie / Gemeenschapswacht
Gemeente Vuilbakken leegmaken + Afval afleveren bij INTERZA Inwerpopening verkleinen (ma.17/9) Extra inzet Glutton en manueel vegen (november) Reinigen vuilnisbakken voor aanvang communicatiecampagne Politie / Gemeenschapswacht Informeren inwoners over actie Aanspreken op misbruiken/overtredingen Optimalisatie sluikstortmeldingen aan gemeente Handhavingsfase politie (oa in burger) - December

13

14 Communicatiecampagne
1 Impact meten van communicatie op: Zwerfvuil rond de vuilnisbakjes Ontwijkgedrag van inwoners 2 Verhogen collectieve verantwoordelijkheid vuilnisbakjes Stickers op zwerfvuilbakjes Aanwezig maken in straatbeeld Verpersoonlijken (~ diertje) Alg. infobrochure voor omwonenden Betrekken handelaars en horeca Nieuwsbrief Betrokkenheid inwoners vergroten Evoluties en resultaten meedelen

15

16

17 Grafisch concept

18 Vernieuwend aspect Kwantitatieve meting – objectief
Zwerfvuilbeleid: gebrek aan harde cijfers Effect-parameters = objectief versus Output-parameters = subjectief (melding werkkracht, reacties) Samenwerken van instanties die impact hebben op straatvuilnisbakjes Medewerking en communicatie van/met alle partners INTERZA, gemeente Zaventem, OVAM Technische dienst, groendienst, milieudienst, onthaal… Wijkagenten Gemeenschapswacht (preventiedienst) Beroep op betrokkenheid inwoners

19 Handhavingsfase Sinds begin 2011: overleg Interza-gemeente-politie
Procedure identiteitsgegevens sluikstorten Gevolg: meer boetes, bedrag 90 euro Terrein: samenwerking afvalsteward-wijkagenten Handhavingsfase van 1 tot 20 dec. 2012 Wijkagenten: 3 weken prioriteit aan centrumvuilbakjes Voor/na schooltijd, piekmomenten, station, rond vuilbakken Informeren inwoners, aanspreken op misbruiken, boetes Ook in burger Preventiedienst: extra boetes + communiceren Interza: dec. bij analyse zakken: adressen zoeken School: jongeren alternatieve straf geven i.p.v. geldboete

20 Resultaten en evaluatie

21 Resultaten

22 Resultaten

23 Conclusies op eindevaluatie
Eindevaluatie met alle partners Effect individuele parameters + inwerpopening (nummeren), campagne - handhaving, glutton en vegen Rekening met ext.factoren (weer, vakantie…) Toekomst? Inbreng bij zwerfvuil- en sluikstortbeleid binnen gemeente Uitbreiding naar andere gemeenten Effect op termijn? Hoe frequent campagne herhalen? Aanpassen vuilnisbakken (naar vb Tervuren)

24 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Met “Binnies” naar een mooier Zaventem"

Verwante presentaties


Ads door Google