De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 - 3/27/2015 Provinciaal Landbouwbeleid Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Landbouw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 - 3/27/2015 Provinciaal Landbouwbeleid Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Landbouw."— Transcript van de presentatie:

1 1 - 3/27/2015 Provinciaal Landbouwbeleid Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Landbouw

2 2 - 3/27/2015 Inhoud 1. Provinciaal landbouwbeleid 2. Provinciaal hoeve- en streekproductenbeleid 3. Provinciaal plattelandsbeleid

3 3 - 3/27/2015 1. Provinciaal landbouwbeleid In samenwerking met de Provinciale Landbouwkamer Situering landbouwbeleid Agrocomplex Uitdagingen Provinciale beleidsdoelstellingen & bevoegdheden Provinciaal landbouwbeleid Drie doelstellingen Uitvoering

4 4 - 3/27/2015 Agrocomplex Landbouw, leveranciers, verwerkende bedrijven, handel en distributie vormen samen het agrocomplex

5 5 - 3/27/2015 Agrocomplex 20.000 mensen tewerkgesteld, incl. zelfstandigen Toegevoegde waarde: 784 miljoen euro Omzet: 3,6 miljard euro

6 6 - 3/27/2015

7 7 - 3/27/2015 Agrocomplex <> provinciale economie Aantal ondernemingen en zelfstandigen: 19,2 % Tewerkstelling: 3,3 % Omzet: 1,3 % Toegevoegde waarde: 1,4 %

8 8 - 3/27/2015 Agrocomplex - landbouw 15% van Vlaamse landbouwbedrijven 31% van de provincie in gebruik door landbouw Grote bedrijven: groter dan gemiddeld in Vlaanderen Intensief: hoge toegevoegde waarde per oppervlakte Gespecialiseerd: Veeteelt Glastuinbouw - groenteteelt (40% van Vlaamse glastuinbouw & 60% van groenteteelt onder glas ) Boomkwekerij - sterke groei

9 9 - 3/27/2015 Uitdagingen landbouwsector Knelpuntenanalyse Toekomst door verbondenheid met omgeving en maatschappij Protesten vergunningen – vervreemding – open ruimte als publiek ruimte  Maatschappelijk draagvlak Toekomst door samenwerking en innovatie Rendabiliteit – kennis – specialisatie  Kennis en expertise Toekomst door beschikbaarheid van landbouwgrond Landbouwgrond = productiefactor  Ontwikkelruimte voor duurzame landbouw

10 10 - 3/27/2015 Provinciale beleidsdoelstellingen Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten op basis van een geïntegreerde, multidisciplinaire en duurzame visie op de provincie en haar deelgebieden De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een geïntegreerd gebiedsgericht beleid, door interne en externe samenwerking vanuit een gedragen visie Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod Toepassen van zuinig ruimtegebruik en vrijwaren van de open ruimte als leidraad binnen het provinciaal beleid om tot een duurzame ruimte te komen

11 11 - 3/27/2015 Provinciale bevoegdheden landbouw Onderzoek, voorlichting en advisering Multifunctionele landbouw Beleidsvorming en implementatie Landschappelijke integratie Communicatie en educatie Ondersteuning van actieve actoren

12 12 - 3/27/2015 Provinciaal landbouwbeleid In samenwerking met de Provinciale Landbouwkamer Visie: wat willen we bereiken? “Het landbouwbeleid van de provincie Antwerpen ontwikkelt en stimuleert duurzame landbouw als drager van een innoverende economische speerpuntsector, met name het agrocomplex. “

13 13 - 3/27/2015 Visie: 3 doelstellingen Het landbouwbeleid van de provincie Antwerpen wil: 1. Kennis en expertise binnen de landbouwsector verhogen om via ondernemerschap en innovatie de transitie naar een duurzaam agrocomplex te stimuleren 2. Ontwikkelruimte voor duurzame landbouw als drager van een innoverend agrocomplex vrijwaren en verbeteren door het toepassen van zuinig ruimtegebruik 3. Duurzame landbouw promoten om het maatschappelijk draagvlak voor een innoverend agrocomplex te verhogen

14 14 - 3/27/2015 (1) Kennis en expertise binnen landbouwsector verhogen Praktijkonderzoek Specialisatie in pluimvee- en melkveehouderij, voedergewassen en glastuinbouw Stimuleren kennisuitwisseling Gekoppeld aan praktijkonderzoek: voorlichting en advisering Kennisnetwerk: praktijkonderzoek – onderwijs – beleid Landbouwonderwijs Inrichten Ondersteunen vanuit praktijkcentra Praktijkonderzoek, voorlichting en advisering  Educatie 

15 15 - 3/27/2015 (1) Kennis en expertise binnen landbouwsector verhogen Landbouwverbreding Hoeve- en streekproductenbeleid  Lekkers met Streken Beleid rond agrobiodiversiteit: kansenkaarten Maatschappelijke innovatie Nieuwe vormen van ruraal ondernemerschap Stimuleren rurale gebiedsontwikkeling Bedrijven in moeilijkheden Subsidie ‘Boeren op een kruispunt’ Multifunctionele landbouw  Beleidsvorming en implementatie  Ondersteuning van actieve actoren 

16 16 - 3/27/2015 (2) Ontwikkelruimte voor duurzame landbouw vrijwaren Visie op de landbouwstructuur (Nota Ruimte) - Differentiatie van het agrarisch gebied Toekomst voor aanwezige landbouw Kader voor ruimtelijke transformaties - Ruimtelijke afwegingskaders voor specifieke landbouwtakken Glastuinbouw Veeteelt Advisering  aandacht voor efficiënt ingerichte landbouwruimte Ruimtelijke planningsprocessen Vergunningsaanvragen Gebiedsgerichte/ ruimtelijke projecten Beleidsvorming en implementatie 

17 17 - 3/27/2015 (2) Ontwikkelruimte voor duurzame landbouw vrijwaren Landbouwkaarten - beleidsinstrument Degelijk cijfer- en kaartmateriaal noodzakelijk  beleid Verdere ontwikkeling & onderhoud Kansenkaarten Kansen voor samenwerking tussen landbouw, natuur en water Zoeken naar win-win Ondersteunen gemeenten Studies en cijfermateriaal tot op gemeenteniveau Omzendbrief onderhandse verpachting Vragen over landbouwbeleid/ vergunningsdossiers Beleidsvoorbereiding en implementatie 

18 18 - 3/27/2015 (3) Maatschappelijk draagvlak verhogen Landbouweducatie Educatie melkvee en pluimvee binnen praktijkonderzoek Landbouweducatie naar scholen Ondersteuning landbouweducatie via Provinciale Landbouwkamer Landbouwonderwijs zet deuren open voor klassen Landbouwopleidingen voor lokale overheden (uit te bouwen) Draagvlakverhogende evenementen PROMinANT Evenementen met hoeve- en streekproducten Ondersteuning imagoactiviteiten via Provinciale Landbouwkamer Communicatie en educatie 

19 19 - 3/27/2015 (3) Maatschappelijk draagvlak verhogen Communicatie Landbouwers en gemeentebesturen: te bestrijden organismen vb distelbesluit - knolcyperus Grote publiek: communicatie via media Hoeve- en streekproductenbeleid Boer en burger met elkaar in contact brengen Erfbeplanting Landschappelijke integratie van landbouwbedrijven Opmaak van gratis plannen voor landbouwers Streven naar opname in vergunningsdossiers Communicatie en educatie  Landschappelijke integratie  Multifunctionele landouw  Beleidsvorming en implementatie 

20 20 - 3/27/2015 Landbouwbeleid provincie Antwerpen “Het landbouwbeleid van de provincie Antwerpen ontwikkelt en stimuleert duurzame landbouw als drager van een innoverend agrocomplex door (1) kennis en expertise binnen de landbouwsector te verhogen, (2) ontwikkelruimte voor duurzame landbouw te vrijwaren en (3) maatschappelijk draagvlak te verhogen. “

21 21 - 3/27/2015 Uitvoering van het landbouwbeleid Beleidsveld landbouw Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid - DLP Beleidsdienst (Antwerpen) Hooibeekhoeve - HH Proefbedrijf Pluimveehouderij - PV 2 provinciale praktijkcentra (Geel) Rurant vzw Platform voor Rurale Ontwikkeling (Geel), Provinciale landbouwscholen - Stabroek en Mechelen

22 22 - 3/27/2015 Inhoud 1. Provinciaal landbouwbeleid 2. Provinciaal hoeve- en streekproductenbeleid 3. Provinciaal plattelandsbeleid

23 23 - 3/27/2015 2. Hoeve- en streekproductenbeleid Strategisch Meerjarenplan Provincie als trekker: - Overkoepelend kader creëren - Informatieplatform uitbouwen - Als bestuur het voorbeeld geven Provincie als facilitator: - H&SP promoten bij de consumenten - Distributie faciliteren - Producentenvorming ondersteunen

24 24 - 3/27/2015 Inhoud 1. Provinciaal landbouwbeleid 2. Provinciaal hoeve- en streekproductenbeleid 3. Provinciaal plattelandsbeleid

25 25 - 3/27/2015 3. Provinciaal plattelandsbeleid Provinciaal PlattelandsOntwikkelingsPlan (PPOP): ism Rurant vzw ProgrammaDocument voor PlattelandsOntwikkeling PDPO (2014 – 2020) Omgevingskwaliteit op het platteland ≈ As3 Leader Financiering: 50% Europa - 25% Vlaanderen - 25% provincies Agrarische focus Platteland Plus Financiering: 50% Vlaams – 50% provinciaal Eerste projectoproep: deadline is 30 oktober 2014.

26 26 - 3/27/2015 Ondersteuning van gemeenten 1. Provinciaal landbouwbeleid landbouw@provincieantwerpen.be 1. Provinciaal hoeve- en streekproductenbeleid lekkersmetstreken@provincieantwerpen.be 2. Provinciaal plattelandsbeleid platteland@provincieantwerpen.be

27 Bedankt DIENST LANBOUW- EN PLATTELANSBELEID Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Mechtilde Hennebert - diensthoofd PaS - Provinciehuis aan de Singel, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen T 03 240 58 00 www.provant.be


Download ppt "1 - 3/27/2015 Provinciaal Landbouwbeleid Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Landbouw."

Verwante presentaties


Ads door Google