De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Economie H3 Exploitatiebegroting en exploitatiekosten Manager Handel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Economie H3 Exploitatiebegroting en exploitatiekosten Manager Handel."— Transcript van de presentatie:

1 Economie H3 Exploitatiebegroting en exploitatiekosten Manager Handel

2 Exploitatiebegroting
Een overzicht van de verwachte omzet en kosten in de komende periode. Resultaat is bedrijfsresultaat. Is de omzet kostendekkend? Bedragen exclusief btw. Economie | Manager Handel

3 Exploitatiekosten Kostensoorten (bedrijfskosten) Rentekosten
Afschrijvingskosten Loonkosten Huisvestigingskosten Verkoopkosten Marketingkosten Administratieve kosten Autokosten Voorraadkosten Kosten derden Belastingen Overige kosten Economie | Manager Handel

4 Rentekosten Interest Jaren Maanden Dagen. Economie | Manager Handel

5 Rentekosten Economie | Manager Handel

6 Rentekosten - jaren Interest kosten over periode van jaren
interest= K × P × aantal jaren 100 Economie | Manager Handel

7 Rentekosten - maanden Interest kosten over periode van maanden
interest = K×P × aantal maanden 100 × 12 Economie | Manager Handel

8 Afschrijvingskosten Kosten voor de aanschaf duurzame bedrijfsmiddelen
Waardevermindering duurzame bedrijfsmiddelen Rentekosten Complementaire kosten Bijkomende kosten, bijv. energie, onderhoud. Economie | Manager Handel

9 Afschrijvingsmethode
Twee methodes: Lineaire methode Afschrijving met vast percentage van de boekwaarde. Methode eenmaal gekozen, dan mag je er niet meer van afwijken. Houd je aan de regels Belastingdienst! Economie | Manager Handel

10 Loonkosten Economie | Manager Handel

11 Huisvestigingskosten
Huur- of lease kosten of afschrijfkosten gekocht pand Energiekosten Schoonmaakkosten Onderhoud van het gebouw Gemeentelijke belastingen en heffingen. Economie | Manager Handel

12 Verkoopkosten Kosten die worden gemaakt bij de verkoop van de artikelen: Directe verkoopkosten Indirecte verkoopkosten. Economie | Manager Handel

13 Marketingkosten Kosten voor marketing. Economie | Manager Handel

14 Administratieve kosten
Kosten voor het doen van de bedrijfsadministratie. Economie | Manager Handel

15 Autokosten Kosten voor het hebben van een bedrijfsauto.
Economie | Manager Handel

16 Voorraadkosten Kosten voor het houden van voorraden: Rentekosten
Ruimtekosten Risicokosten Economie | Manager Handel

17 Kosten derden Kosten van diensten, klusjes die niet door het eigen personeel zijn uitgevoerd. Economie | Manager Handel

18 Belastingen Btw niet op exploitatiebegroting
Wel op de exploitatiebegroting: Kosten die te maken hebben met de bedrijfsvoering. Economie| Manager Handel

19 Overige kosten Kosten die je niet onder de andere posten kunt zetten.
Niet-fiscale kosten Kosten die niet door de fiscus worden erkend. Economie| Manager Handel


Download ppt "Economie H3 Exploitatiebegroting en exploitatiekosten Manager Handel."

Verwante presentaties


Ads door Google