De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op deze voorlichtingsavond “Kiezen in de Mavo”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op deze voorlichtingsavond “Kiezen in de Mavo”"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op deze voorlichtingsavond “Kiezen in de Mavo”

2 LeerwegenLeerwegen Theoretische leerweg (TL, nu Mavo) Gemengde leerweg (GL) Kaderberoepsgerichte leerweg (KL) Basisberoepsgerichte leerweg (BL)

3 SectorenSectoren TECHNIEK ( TN) ZORG & WELZIJN ( ZW) ECONOMIE ( EC) LANDBOUW (LB)

4 Na het mavo diploma? Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) HAVO

5 ROC ( Regionale Opleidings Centra) Ede Ede Utrecht Utrecht Arnhem Arnhem Amersfoort Amersfoort Apeldoorn Apeldoorn Wageningen Wageningen Veenendaal VeenendaalAOC (Agrarische Opleidings Centra) Ede Ede Barneveld Barneveld Velp Velp Houten Houten Middelbaar Beroeps Onderwijs

6 Sector Techniek Vroeger MTS, nu Technisch College Elektrotechniek Bouwkunde Fotonica Grafische opleidingen Optiek Motorvoertuigentechniek Laboratoriumonderwijs

7 Sector Economie Administratie Secretarieel Commercieel Handel Horeca Toerisme/Recreatie Facilitaire Dienstverlening

8 Sector Landbouw Voeding Natuur Milieu

9 Sector Zorg & Welzijn Dienstverlening: Sociaal pedagogisch werk Sociaal-juridisch werk Sport en bewegen (CIOS) Uiterlijke verzorging Gezondheidszorg: Verzorging Verpleging Dokters/ Apothekers/ Tandartsassistent

10 SectorvakkenSectorvakken TN:wiskunde en nask 1 ZW:biologie EC:economie LB:wiskunde

11 Verplicht godsdienst godsdienst KV 1 ( kunstvakken 1) KV 1 ( kunstvakken 1) bewegingsonderwijs bewegingsonderwijs Nederlands Nederlands Engels Engels geschiedenis geschiedenis aardrijkskunde aardrijkskunde biologie biologie Vakken in klas 3

12 Keuze, 5 van de 8 Frans Frans Duits Duits wiskunde wiskunde nask 1 (natuurkunde) nask 1 (natuurkunde) nask 2 (scheikunde) nask 2 (scheikunde) economie economie Kbv ( kunstvakken beeldende vormgeving, BTE) Kbv ( kunstvakken beeldende vormgeving, BTE) LO 2 (lichamelijke opvoeding) LO 2 (lichamelijke opvoeding) Bij keuze nask 1 is wiskunde verplicht. Bij keuze nask2 is wiskunde zeer aan te raden.

13 Keuzevak Frans (brief met antwoordstrook volgt) Afsluiten bij roosterwende (1 febr): - Taalzwakke leerling (verlichting) - Cijfer is eindcijfer voor overgang. Tot einde cursus volgen: - Brede ontwikkeling. - Grotere mogelijkheid keuzevakken.(5-8) - Overstap havo (profiel C&M)

14 ExamenpakketExamenpakket Nederlands Engels maatschappijleer 2 sectorvakken 2 keuzevakken rekenen

15 Wiskunde niet meer verplicht bij C&M. (bij de andere 3 profielen wel!) 2 moderne vreemde talen niet meer verplicht bij C&M. (Frans of Duits + geschiedenis + BTE mag ook.) BTE of 3e moderne vreemde taal aan te raden. (zijn belangrijke profielkeuzevakken bij C&M op de HAVO) Eén van deze 2 moet gekozen zijn, anders kan leerling niet meer naar CM! Extra vak kiezen is aan te raden. Cijfereisen voor extra vak. Mavo → Havo

16 PAKKETEISEN HAVO PAKKETEISEN HAVO PROFIELEN: Cultuur & Maatschappij. (C&M) Economie & Maatschappij. (E&M) Natuur & Gezondheid. (N&G) Natuur & Techniek.(N&T)

17 PAKKETEISEN HAVO PAKKETEISEN HAVO PROFIELEN: C&M: Duits+Frans+geschiedenis. Duits of Frans+geschiedenis+BTE E&M: economie+wiskunde+geschiedenis. N&G: wiskunde+biologie+nask2. N&T: wiskunde+nask1+nask2.

18 De Mavo + klas Wie wordt er toegelaten in de Mavo + klas? Leerling die extra vak kiest. (altijd) Leerling die een extra vak mag kiezen.(ruimte?) Leerling zonder extra vak met goed gemiddelde. Kansrijke, ambitieuze leerling.

19 Een extra vak Voorwaarden: Op het eindrapport gemiddeld het cijfer 7. Geen onvoldoendes voor de gekozen vakken.

20 AanmeldingAanmelding Schriftelijk bij de mentor. (m.b.v. formulier, site) Bindend advies van de lesgevende docenten. De mentor informeert ouder(s)/verzorger(s) over de toelating.

21 Kiezen…! Hoe? Wat kan ik, waar ben ik goed in? (cijfers) Wat interesseert me, wat vind ik leuk? vakken sector beroepen adviezen docenten mentor decaan ouders

22 De afronding Eind januari Mentorles: ‘voorlopige’ keuze Begin februari mentorles: afronding + keuzeformulier (inleveren uiterlijk 1 februari bij mentor) 17,18 en 19 februari Beroepen3daagse. (b3d-project) Tot 6 maart evt. laatste wijzigingen doorgeven

23 Gesprek over vakken/sectorkeuze in MAVO huis. Lokaal indeling: 2A: Dhr. Westerterp M11 2B: Mevr. Brosien M23 2B: Mevr. Wien M12 2C: Mevr. Klont M24 2C Mevr. TeselinkM14 2D: Mevr. Westerbeek. M15 2D: Mevr. Penning de Vries M25 Gesprekken met mentoren

24


Download ppt "Welkom op deze voorlichtingsavond “Kiezen in de Mavo”"

Verwante presentaties


Ads door Google