De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woord van Leven Woord van Leven Augustus 2012 Augustus 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woord van Leven Woord van Leven Augustus 2012 Augustus 2012."— Transcript van de presentatie:

1

2 Woord van Leven Woord van Leven Augustus 2012 Augustus 2012

3 “Iedereen die Mij zal erkennen bij de mensen, zal ook Ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. Maar wie Mij verloochent bij de mensen, zal ook Ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel.” Matteüs 10,32-33

4 Deze woorden van Jezus zijn voor ons als christenen een grote troost en tegelijk een aansporing.

5 Als we Hem erkennen bij de mensen, zegt Hij, heeft Hij redenen om ons te erkennen bij zijn Vader. Maar als wij Hem verloochenen bij de mensen, zal Hij ook ons bij zijn Vader verloochenen.

6 Jezus versterkt in ons de hoop op het geluk dat geen einde kent en wekt tegelijk in ons – juist om ons te redden – de vrees voor een veroordeling.

7 Wat Hem interesseert is dat wij zover komen dat we altijd met God leven. En dat is ook het enige dat telt.

8 Het is het doel waarvoor we tot leven zijn geroepen. Alleen met Hem zullen we onszelf helemaal kunnen realiseren en al onze verlangens ten volle kunnen verwezenlijken.

9 Daarom spoort Jezus ons aan om Hem hier op aarde al te ‘erkennen’.

10 Als wij in dit leven niets met Hem te maken willen hebben en Hem verloochenen, zullen we bij onze overgang naar het andere leven voor altijd van Hem afgesneden zijn.

11 Door te wijzen op het laatste oordeel maakt Jezus duidelijk hoe belangrijk en serieus het besluit is dat we hier op aarde nemen. Onze eeuwigheid staat op het spel.

12 “Iedereen die Mij zal erkennen bij de mensen, zal ook Ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. Maar wie Mij verloochent bij de mensen, zal ook Ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel.” Matteüs 10,32-33

13 Hoe kunnen we ons deze waarschuwing van Jezus te ter harte nemen ? Hoe kunnen we dit Woord leven? Door ons voor te nemen Hem in alle eenvoud en openheid bij de mensen te erkennen.

14 Door ons menselijk opzicht te overwinnen en de middelmatigheid en halfslachtigheid achter ons te laten.

15 We moeten bedenken dat we geroepen zijn om van Christus te getuigen. Juist door ons wil Hij alle mensen bereiken met zijn boodschap van vrede, rechtvaardigheid en liefde. Overal waar we zijn kunnen we van Hem getuigen, thuis, op ons werk of op school, onder vrienden, in alle omstandigheden van ons leven.

16 Dat getuigenis geven we op de eerste plaats door ons gedrag, door een zuiver en oprecht leven, door onbaatzuchtigheid, door te delen in de vreugde en het leed van anderen.

17 Vooral ook door onze wederzijdse liefde, door onze eenheid, zodat de vrede en de pure vreugde die Jezus heeft beloofd aan wie met Hem verbonden zijn, ons nu al vervullen en ook overslaan op anderen.

18 En als we de vraag krijgen waarom we ons zo gedragen of waarom we tevreden en blij zijn in een wereld met zoveel problemen, dan kunnen we in alle nederigheid en oprechtheid antwoorden met de woorden die de heilige Geest ons zal ingeven.

19 Op die manier getuigen we ook met woorden van Christus. Misschien dat sommigen die Hem zoeken Hem dan ook zullen vinden.

20 Het kan zijn dat we verkeerd worden begrepen, dat we worden tegengesproken of belachelijk gemaakt, misschien wel bestreden en vervolgd. Ook dat heeft Jezus ons voorzegd: “Ze hebben Mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen” (Joh 15,20).

21 We zijn dan op de goede weg en kunnen moedig verdergaan met van Hem te getuigen.

22 Het doel dat ons wacht is de moeite waard. Het is de hemel, waar Jezus, die wij liefhebben, ons in alle eeuwigheid bij zijn Vader zal erkennen.

23 “Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van Chiara Lubich,”(1920-2008), Geschreven in 1996 www.focolare.nl Lay-out Anna Lollo in samenwerking met Don Placido D’Omina (Sicilia, Italië) Informatie: www.focolare.org Deze powerpoint in verschillende talen is te downloaden op: www.santuariosancalogero.org “Iedereen die Mij zal erkennen bij de mensen, zal ook Ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. Maar wie Mij verloochent bij de mensen, zal ook Ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel.” Matteüs 10,32-33


Download ppt "Woord van Leven Woord van Leven Augustus 2012 Augustus 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google