De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Balans Resultatenrekening aankopen en kosten waar is dat geld naartoe

Verwante presentaties


Presentatie over: "Balans Resultatenrekening aankopen en kosten waar is dat geld naartoe"— Transcript van de presentatie:

1 Balans Resultatenrekening aankopen en kosten waar is dat geld naartoe
actief passief 6 7 aankopen en kosten waar is dat geld naartoe van waar komt het geld omzet

2  Balans Resultatenrekening winst winst aankopen en kosten waar
actief passief 6 7 aankopen en kosten waar is dat geld naartoe van waar komt het geld omzet winst winst

3 BALANS actief Vaste activa Vlottende activa Klasse 2 20
Oprichtingskosten 21 Immateriële vaste activa 22→27 Materiële vaste Activa 28 Financiële vaste activa Vlottende activa 29 Vorderingen op meer dan 1 jaar Klasse 3 30 -> 37 Voorraden en bestellingen in uitvoering Klasse 4 40 -> 41 Vorderingen op ten hoogste 1 jaar Klasse 5 50 -> 53 Geldbeleggingen 54 -> 58 Liquide middelen 49 Overlopende en wachtrekeningen

4 BALANS passief Eigen vermogen Vreemd vermogen Klasse 1 10 Kapitaal 11
Uitgiftepremies 12 Herwaarderingsmeerwaarden 13 Reserves 14 Overgedragen resultaat 15 Kapitaalsubsidies Vreemd vermogen 16 Voorzieningen en uitgestelde belastingen 17 Schulden op meer dan 1 jaar Klasse 4 4248 Schulden op ten hoogste 1 jaar 49 Overlopende en wachtrekeningen

5 Balans Resultatenrekening actief passief 6 7

6 Balans Resultatenrekening actief passief 6 7 x x x

7 Balans Resultatenrekening actief passief 6 7 x x x 63 363 300

8 Balans Resultatenrekening actief passief 6 7 x x x 63 363 300

9 Balans Resultatenrekening 63 363 300 604 aank HG 411 TVBTW
actief passief 6 7 411 TVBTW 440 leveranciers 604 aank HG 63 363 300

10 Balans Resultatenrekening 63 363 300 604 aankopen HG 300 411 TVBTW 63
actief passief 6 7 411 TVBTW 440 leveranciers 604 aank HG 63 363 300 604 aankopen HG 300 411 TVBTW leveranciers 363

11 Balans Eigen Vermogen Vast Actief aandeelhouders = stockholders
passief Eigen Vermogen Vast Actief aandeelhouders = het is de bedoeling dat het blijft in de onderneming stockholders Vreemd Vermogen > 1 jaar niet- aandeelhouders = stakeholders Vlottend Actief het is de bedoeling dat het (zo snel mogelijk) wordt omgezet in liquide middelen Vreemd Vermogen < 1 jaar


Download ppt "Balans Resultatenrekening aankopen en kosten waar is dat geld naartoe"

Verwante presentaties


Ads door Google