De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Resultatenrekening 67 omzet aankopen en kosten Balans actiefpassief van waar komt het geld waar is dat geld naartoe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Resultatenrekening 67 omzet aankopen en kosten Balans actiefpassief van waar komt het geld waar is dat geld naartoe."— Transcript van de presentatie:

1 Resultatenrekening 67 omzet aankopen en kosten Balans actiefpassief van waar komt het geld waar is dat geld naartoe

2 Resultatenrekening 67 omzet aankopen en kosten Balans actiefpassief van waar komt het geld waar is dat geld naartoe winst 

3 actief BALANS Vaste activa Klasse 2 20Oprichtingskosten 21Immateriële vaste activa 22→27Materiële vaste Activa 28Financiële vaste activa Vlottende activa 29Vorderingen op meer dan 1 jaar Klasse 330 -> 37Voorraden en bestellingen in uitvoering Klasse 440 -> 41Vorderingen op ten hoogste 1 jaar Klasse 5 50 -> 53Geldbeleggingen 54 -> 58Liquide middelen Klasse 449Overlopende en wachtrekeningen

4 BALANS passief Eigen vermogen Klasse 1 10Kapitaal 11Uitgiftepremies 12Herwaarderingsmeerwaarden 13Reserves 14Overgedragen resultaat 15Kapitaalsubsidies Vreemd vermogen 16Voorzieningen en uitgestelde belastingen 17Schulden op meer dan 1 jaar Klasse 4 42  48 Schulden op ten hoogste 1 jaar 49Overlopende en wachtrekeningen

5 Resultatenrekening 67 Balans actiefpassief

6 Resultatenrekening 67 Balans actiefpassief x xx

7 Resultatenrekening 67 Balans actiefpassief x xx 36363 300

8 Resultatenrekening 67 Balans actiefpassief x xx 36363 300

9 Resultatenrekening 67 Balans actiefpassief 411 TVBTW 36363 300 440 leveranciers 604 aank HG

10 Resultatenrekening 67 Balans actiefpassief 411 TVBTW 36363 300 440 leveranciers 604 aank HG 604 aankopen HG300 411 TVBTW 63 440@ leveranciers363

11 Balans actiefpassief Eigen Vermogen Vreemd Vermogen > 1 jaar Vreemd Vermogen < 1 jaar Vast Actief Vlottend Actief het is de bedoeling dat het blijft in de onderneming het is de bedoeling dat het (zo snel mogelijk) wordt omgezet in liquide middelen aandeelhouders = stockholders niet- aandeelhouders = stakeholders


Download ppt "Resultatenrekening 67 omzet aankopen en kosten Balans actiefpassief van waar komt het geld waar is dat geld naartoe."

Verwante presentaties


Ads door Google