De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Particulier consult Groepsconsult Filosofiecursus Eigenwijsheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Particulier consult Groepsconsult Filosofiecursus Eigenwijsheid"— Transcript van de presentatie:

1 Particulier consult Groepsconsult Filosofiecursus Eigenwijsheid
Orde in hoofd en hart Beter beslissen Groepsconsult Diepgaand overleg Intervisie Besluitvorming Filosofiecursus Ethiek voor nu Start: 18 feb, Centrum Den Haag

2 De macht van het onderwijs
Je leerlingen worden wat je hen leert. Maar wie bepaalt dat? Op welke grond? En denken we wel goed na over de moderne ontwikkelingen?

3 Wat moet het doel zijn van ons onderwijs?

4 Wat is een goede maatstaf van vooruitgang?
Stijging BNP per hoofd van de bevolking?

5 Wat is een goede maatstaf van vooruitgang?
Stijging BNP per hoofd van de bevolking? Dan is de winnaar Het Zuid Afrika van de apartheid!

6 Wat is een goede maatstaf van vooruitgang?
Maatschappelijke gelijkheid Verdeling nationale inkomen Voorwaarden voor stabiele economie Kwaliteit van betrekkingen tussen mensen Kwaliteit van mensenleven (bijv: gezondheid en vrijheid)

7 Als BNP stijgt, dan toch ook die andere zaken?
Er is volgens de vele onderzoeken die er gedaan zijn geen enkele correlatie. Denk maar aan China… India… Economische groei lijdt niet tot gezonde, geëngageerde en goed opgeleide bevolking.

8 Is eigenWijs en kritisch denken goed voor economische groei?

9 Ethiek is gevaarlijk!

10 Kunst is gevaarlijk voor economische groei…

11 Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen Universele verklaring van de rechten van de mens

12 Streeft het onderwijs nog genoeg naar dit doel van volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid?

13 Het ongemak van denkonderwijs

14 Vooraanstaand onderwijsvernieuwer-
De geschiedenis heeft een stadium bereikt waarin de morele mens, de complete mens, bijna zonder het in de gaten te hebben steeds verder inschikt om ruimte te maken voor de commerciële mens. -Rabindranath Tagore Vooraanstaand onderwijsvernieuwer-

15 Besteedt Nederland genoeg aandacht aan geesteswetenschappen?
Wie had het als verplicht lesonderdeel op de middelbare? Vinden we educatieve vaardigheden van universitair docenten belangrijk? Krijgen technische studenten geesteswetenschappen als bijvak? Is er samenwerking tussen kunstprogramma’s en scholen? Leren Nederlanders een tweede taal? Zijn studenten verplicht om vrouwenstudies te volgen? Hoe krijgt een faculteit subsidie? Alleen als het economische impact kan aantonen? Wanneer krijgt onderzoek subsidie? Moeten universiteiten voor promovenda een beurs aanvragen? Zijn humanistische waarden nog een argument in subsidieaanvragen? Zijn er regeringspartijen die opkomen voor zachte wetenschappen? Ga je alleen studeren om later aan een goede baan te komen Is studeren betaalbaar voor iedereen Worden studenten enkel afgerekend op toetsen

16 Wegbezuinigd: Zijn dit slechts nutteloze extraatjes?
Kunstvakken 2012: Kabinet wil 100 mln. bezuinigen Literatuur Bijv. Op bibliotheek Wijsbegeerte Bijv. in Rotterdam Zijn dit slechts nutteloze extraatjes?

17 Is het erg als de geesteswetenschappen en kunsten uit educatieprogramma’s verdwijnen?

18 We verliezen Humanisme Fantasie en creativiteit Kritisch denken
Respect en betrokkenheid voor elkaar Democratische kwaliteiten van burgers Wereldburgers Empathie Besef van complexe levenswereld Omgaan met diversiteit en meningsverschil Innovatiekracht

19 Het belang van kunst Capaciteit voor spel en empathie
Zicht op culturele blinde vlekken Gevoel van saamhorigheid

20 Het effect van kunst…

21 Wat heeft een gezonde democratie nodig van het onderwijs?

22 Wat heeft een gezonde democratie nodig van het onderwijs?
Politieke mening ontwikkelen Medemensen behandelen als mensen Inleven in anderen Begrip hebben voor zaken rond leven en dood Politieke leiders kunnen beoordelen Nadenken over wat goed is voor hele land Inzien belang van internationaal overleg

23 Kunnen we politieke keuze baseren op enkel rationele argumenten?

24 Rosseau: kennis van onze eigen zwakte maakt ons tot maatschappelijke wezens
We hopen dat we zelf opgevangen worden in een fatsoenlijke maatschappij.

25 Het nastreven van een droom vereist dromers

26 Is de mens bij geboorte goed of slecht?
En wat moeten Wij daaraan doen?

27 Alle kinderen zijn behoeftig
Alle kinderen zijn behoeftig. Maar moeilijk in staat te verkrijgen wat ze nodig hebben. Daarom streven ze al vroeg naar macht. Wat moet het onderwijs hiermee?

28 Democratie vereist gelijkheid. Maar gelijkheid is eng
Democratie vereist gelijkheid. Maar gelijkheid is eng. Kinderen leren gelijkheid in spel.

29 Moeten we leren meeleven?

30 Meeleven en behulpzaamheid natuurlijk én ontwikkelbaar

31 Medeleven is moeilijker ‘buiten de groep’

32 Wat moet het onderwijs met angst voor anders-zijnden?

33 Hebben we er belang bij om andere wereldburgers te leren kennen?

34 Hoe kunnen we zorgen dat medeleven en inlevingsvermogen zullen winnen van angst en haat?
3 1 2


Download ppt "Particulier consult Groepsconsult Filosofiecursus Eigenwijsheid"

Verwante presentaties


Ads door Google