De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet- en regelgeving taal en rekenen Wouter Wieldraaijer 26/27/28 september 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet- en regelgeving taal en rekenen Wouter Wieldraaijer 26/27/28 september 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Wet- en regelgeving taal en rekenen Wouter Wieldraaijer 26/27/28 september 2011

2 2 Agenda 1. Samenhang wet- en regelgeving 2. Wet referentieniveaus 3. Besluit referentieniveaus 4. Aanpassing eindexamenbesluit 5. Aanpassing eindexamenprogramma en syllabus Nederlands 6. Rekentoetswijzers 7. Vragen

3 3 Overzicht implementatie 2011-20122012-20132013-2014 Eerste pilotjaar rekentoets Tweede pilotjaar rekentoets (generale repetitie) Invoering rekentoets en afgestemd examen Nederlands

4 4 Implementatiestrategie Uitgangspunten: Belang basisvaardigheden weerspiegeld in exameneisen; Eisen moeten reeël zijn; Voorzien in pilotfase: beproeving of eisen reeël zijn; Mogelijkheden in wet- en regelgeving om bij te sturen.

5 5 1. Samenhang wet- en regelgeving Gepubliceerd In voorbereiding

6 6 2. Wet referentieniveaus taal en rekenen 1.Sectoroverstijgende wet (PO-VO-MBO) 2.Voor VO: a)Bij de vaststelling van de eindexamenprogramma’s Nederlands worden de referentieniveaus acht genomen. b)De eindexamens omvatten een rekentoets. Bij de vaststelling van de opgaven van de rekentoets worden de referentieniveaus rekenen in acht genomen. Wet referentien iveaus AMvB referentien iveaus Eindexame nbesluit Rekentoet swijzer Examenpr ogramma Nederland s Syllabus Nederland s

7 7 3. Besluit referentieniveaus Beschrijving van de referentieniveaus Koppeling aan de schoolsoorten: alleen de F-niveaus Discussie vwo (evt ook havo) bij rekenen 3S? VmboHavoVwo Rekenen2F3F Taal2F3F4F Wet referentien iveaus AMvB referentien iveaus Eindexame nbesluit Rekentoets wijzer Examenpro gramma Nederlands Syllabus Nederlands

8 8 4. Aanpassingen eindexamenbesluit (1) Bepalingen rondom de rekentoets: Centraal ontwikkelde toets Cve regie, constructie CITO Afname in het laatste of voorlaatste leerjaar Eén herkansing, naast herkansing bij CE Resultaat is tevens eindcijfer Eindcijfer telt mee in uitslagregel Wet referentieni veaus AMvB referentieni veaus Eindexame nbesluit Rekentoets wijzer Examenpro gramma Nederlands Syllabus Nederlands

9 9 4. Aanpassingen eindexamenbesluit (2) Aanpassingen uitslagregel VMBO 1.Vanaf 2013-2014 tenminste een vijf voor Nederlands en een vijf voor de rekentoets 2.Vanaf 2015-2016 niet meer dan één vijf voor Nederlands en de rekentoets Aanpassingen uitslagregel HAVO/VWO 1.Vanaf 2013-2014 tenminste een vijf voor de rekentoets 2.Vanaf 2015-2016 niet meer dan één vijf voor NE/EN/WI/RE Schema Wet referentieni veaus AMvB referentieni veaus Eindexame nbesluit Rekentoets wijzer Examenpro gramma Nederlands Syllabus Nederlands

10 10 5. Aanpassing eindexamenprogramma Nederlands Verwijzing naar de referentieniveaus Bij uitvoering examenprogramma referentieniveaus in acht nemen Syllabus en Handreiking worden opnieuw doorgelicht Wet referentieniv eaus AMvB referentieniv eaus Eindexamen besluit Rekentoets wijzer Examenprog ramma Nederlands Syllabus Nederlands

11 11 6. Rekentoetswijzers Functie: inzicht docenten te toetsen stof Handvat CvE voor constructieopdracht 2F en 3F rekentoetswijzers gereed, uitgangspunt voor pilots voorjaar 2012 Wet referentieni veaus AMvB referentieni veaus Eindexamen besluit Rekentoets wijzer Examenprog ramma Nederlands Syllabus Nederlands

12 12 VRAGEN?

13 13 Bijlage 1: Overzicht wijzigingen exameneisen

14 14 Bijlage 2: Schema uitslagregel CE gem. ≥ 5,5 Kernvakken ‘Uitslagregel 2011’ Stap 1 Stap 2 Stap 3 Rekentoets


Download ppt "Wet- en regelgeving taal en rekenen Wouter Wieldraaijer 26/27/28 september 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google