De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1ste bijeenkomst Monitoring Excellentietrajecten UT Dinsdag 10 januari 2013 23/03/2015 Footer text: to modify choose 'View' or 'Insert' (for Office 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1ste bijeenkomst Monitoring Excellentietrajecten UT Dinsdag 10 januari 2013 23/03/2015 Footer text: to modify choose 'View' or 'Insert' (for Office 2007."— Transcript van de presentatie:

1 1ste bijeenkomst Monitoring Excellentietrajecten UT Dinsdag 10 januari 2013 23/03/2015 Footer text: to modify choose 'View' or 'Insert' (for Office 2007 or later) then 'Header & Footer' 1,

2 Agenda 1.Inleiding: Petra de Weerd-Nederhof 2.UT Prestatie-afspraken: Stephan Maathuis 3.Sirius Lessons Learned: Ariana Need ------------------------------------------------- 4. UT Excellentie programma’s: discussie 5. Afsluiting met verdere afspraken  Tijdspad Sirius erkenning  Inhoudelijke ontwikkeling

3 1.Inleiding 1/3 UT Visie excellentieprogramma’s 'Ontwikkel je talent’ - aanbod  Alle lagen van het onderwijsgebouw (incl. pre-univ)  High tech, Human Touch  Onderzoeken, Ontwerpen, Organiseren/Ondernemen = Ingenieuren  Combinatie van UT brede HTHT trajecten met disciplinaire trajecten

4 HET ONDERWIJSGEBOUW BSc MSc Entrepreneurs & Managers Designers (PDEng) Researchers (PhDs) Twente Academy

5 1 Inleiding 3/3: Overzicht UT excellentieprogramma’s Pre-University:  Twente Academy BSc:  UT Breed Honoursprogramma, 2 tracks (onderzoek & ontwerp)  Disciplinair: Excellentieprogramma Wiskunde  ATLAS University College (start sept 2013) MSc:  UT Brede Honoursprogramma’s per O (vanaf 2014)  Disciplinair (samenwerkingen): HTSM, TG, … (in ontwikkeling)  Honoursmaster? 3 de cyclus:  Excellentie in PhD en PDEng opleidingen

6 2. UT prestatieafspraken

7 3. Sirius Lessons Learned

8 5. UT excellentieprogramma’s: Discussie Visie: Samenhang en combinatie (UT breed (HTHT) vs disciplinair; ontwikkel je talent – per O) – ook in het kader van IKS Inhoud:  Wat nog toevoegen aan bestaand en voorgenomen aanbod? Bv:  plusmodules in nieuw bachelor-model  3 de O in BSc en pre-university niveau?  Meer disciplinaire MSc honourstrajecten in samenwerking?  Teaching Excellence  Aantallen  Selectie  Extra – en/of Intra-curriculair Planning!

9 6. Afsluiting  Inhoudelijke ontwikkeling  Tijdspad Sirius erkenning  Study trip Leiden, Nijmegen, Platform Betatechniek  Studentenenquetes

10 10 ELAN 1/1 Twente Academy: het Pre University van de UT  Doel: bijdrage aan student op goede plek en daarmee studiesucces op de UT  Visie: leerling èn docent met inhoudelijke activiteiten boeien en binden  Hoe?  Verbinden UT-onderzoek en vwo-curriculum  Specifieke aandacht voor vwo+ trajecten in de regio  Focus op Online Leeromgeving, Masterclasses, TA-leerlingenlab, Profielwerkstukbegeleiding: zowel voor excellente als reguliere leerlingen  Middelen: CvB, PBT (VO-HO-project, Bètasteunpunt-Oost), OCW (Center of Expertise Techniek onderwijs)

11 BSc UT breed Honoursprogramma 1/2 Bestuur: Elwenspoek (OLD), Dijksterhuis, Boon, 2 student assistenten Science track (sinds 2006): – Staf: Dijksterhuis (MB), Boon (GW), van de Pol (EWI), Schildkamp (GW), Poortman (GW), van Damme (EWI) Design track (sinds 2012): – Staff: Abelmann (EWI), Hoekstra (CTW), Krol (CTW), Rijnders (TWN), te Molder (GW), Visscher- Voerman (GW), van der Meij (GW), vacature Studenten van alle bachelor opleidingen worden toegelaten Ieder programma is 30 EC Contacturen op maandag en woensdag avonden 2x25 2e jaars studenten worden toegelaten na sollicitatie – 70 sollicitanten in 2012, 52 zijn toegelaten Uitval ±15% Alumni hebben goede kansen Nadruk op verbreding en interdisciplinariteit in beide programma’s, academische gemeenschap Studentenvereniging Ockham

12 BSc UT breed Honoursprogramma 2/2 Opbouw *design track (Engels) *science track (Nederlands)

13 BSc Excellence Stream Wiskunde 1/2  Wat is het?  Verdieping in de wiskunde voor studenten in de technische studies die onvoldoende uitgedaagd worden bij de reguliere colleges, meer aankunnen en/of meer van wiskunde willen weten  Omvang 20 EC, verdeeld over zes modules van 2.5 EC en een literatuurstudie van 5 EC.  Organisatie & Opbouw  Elke module is geweid aan een onderwerp dat nadrukkelijk niet gekoppeld is aan of voortbouwt op de stof die in de reguliere colleges behandeld wordt.  Per module 7 maandagavonden 18:15-20:00.  TW docenten en gastdocenten (van binnen en buiten de UT)  Start: derde kwartiel eerste jaar

14 Studentenaantallen BSc Excellence Stream Wiskunde 2/2  Instroom vanuit alle technische opleidingen: tussen de 35 en 40 studenten  Uitval na twee modules: 15 tot 20 studenten  Nieuwe ontwikkeling: alle studenten van de Excellence Stream Wiskunde kunnen lid worden van Ockham, de studievereniging van de Honors Track

15 ATLAS: honours college Ook bij ATLAS staat het beste uit jezelf halen voorop. Het verschil met andere programma’s is dat alleen top- studenten worden toegelaten. Excellentie heeft betrekking op: 1.hoog beginniveau (alleen studenten, die erg veel weten en kunnen worden toegelaten) 2.steile leercurve (alle studenten hebben een groot leervermogen) 3.uitdagende leeromgeving, door geselecteerde mede-studenten, top-docenten en een uitgekiend programma. Al deze aspecten hebben daarbij een ATLAS-inkleuring. Kees Ruijter

16 Excellence in ATLAS: instroom ATLAS specifiek is: Maatschappelijke problemen kunnen oplossen -Daarbij gebruikmakend van de nieuwste technologieën -Zich baserend op een gedegen kennis van zowel de technische als de sociale wetenschappen. De selectie van de instroom schat in of de studenten de potentie hebben zich de vereiste competenties eigen te maken en te kunnen floreren in onze onderwijsopzet (volgende sheets). De selectie heeft met name betrekking op ‘intelligentie’, ‘motivatie’, ‘lef en originaliteit’, ‘oplossingsgerichtheid’, ‘geschiktheid om in teams te functioneren’, ‘belangstelling en geschiktheid voor zowel bèta als gamma en voor de interactie van beide’.

17 Excellence in ATLAS: programma Het programma kent een vakinhoudelijke kennisopbouw binnen de beide domeinen (bèta en gamma) met veel aandacht voor de congruentie (systeemleer, modeleren). Studenten gaan binnen een bepaald subthema in beide domeinen minstens zo diep als studenten van de disciplinaire bacheloropleidingen. Binnen een discipline zijn studenten minder breed, maar wel meer geoefend in generaliseren en contextualiseren over een veel breder gebied dan één díscipline. De stapsgewijze opbouw van de vakoverstijgende disicplines wordt aangestuurd en gemonitord binnen zes leerlijnen: 1.Onderzoek4. Leervermogen 2.Ontwerpen5. Interdisciplinariteit 3.Organiseren (incl. leiderschap)6. Communicatie (incl. verantwoordelijkheid nemen)

18 Excellence in ATLAS: output Kenmerkend voor de uitstroom van ATLAS zal zijn: Bijna iedereen haalt ‘Honours’ niveau (>75%) -Een aanzienlijk deel met ook cum laude (>30%) -Een kleiner deel met magna of summa cum laude (>10%) De uitstroom verdeelt zich over MSc-opleidingen in zowel het bèta- als het gammadomein.

19 UT-brede MSc Excellentietrajecten 1/2 Twente Graduate School Research Honourstraject (met TGS AWARD) -extra-curriculair; start collegejaar 2013/2014 Multidisciplinaire Ontwerpopdrachten Honours Traject –Pilot CTW/EWI (gerelateerd aan PDEng) 2013/2014 (10) Talent Masters: Change Leaders in Engineering Technology and Management (see next slide) -intra-curriculair; -Pilot collegejaar 2013/2014 (10) -volledig programma 2014/2015 (20)

20 UT-brede MSc Excellentietrajecten 2/2 Talent Masters vergadering 20121218 PKM20 Leading a project - Being possibility, Creating possibility and Producing ResultPlus with the team - ½ hour a week individual Skype-coaching on progress in the project -Lectures in Change Leadership in the areas of engineering technology/design & management/entrepreneurship Recruiting & Selecting Project- management Workshop I Result- ’Way-of-being’- Behaviour Workshop II Leading, Change and Productive Team Workshop III Leading and create Possibility Workshop IV Progress in project and coaching Workshop VI Presentation of the ResultPlus In the Project

21 Multidisciplinaire Honours master gebaseerd op Aalto?

22 BusinessDesign Technology BA Design BA Design 2nd cycle Masters (IDBM) 1st cycle BA, B.Sc. B.Sc. Business B.Sc. Business B.Sc. Technology B.Sc. Technology Design core module 15 ECTS Elective and complementary courses 20-30 ECTS 22 Technology core module 15 ECTS Business core module 15 ECTS Introduction to IDBM 15 ECTS Thesis with seminar 30-40 ECTS Aalto-wide masters structure 1. year 2. year

23 In ontwikkeling: MSc traject geneeskunde 1/1 UT/TG en UMCG  Beide partijen streven naar een gezamenlijk excellentietraject, met een technologische en medische component  Traject van ca 30 EC dient naast het reguliere onderwijs in de masterfase mogelijk te zijn  Het is een verdieping voor medische en voor TG studenten, die in koppels zullen samenwerken  Waarschijnlijk rondom het thema veiligheid

24  Extracurriculair met een omvang van 20 ECTS studiepunten  Publiek-private samenwerking Noordoost Nederland  Honours College van de Rijksuniversiteit Groningen  Universiteit Twente  Noordelijke industriële bedrijven (rond Philips Consumer Lifestyle in Drachten)  Verdieping van technische kennis in plaats van generalistische verbreding  Aandacht voor multidisciplinair samenwerken t.b.v. innovatie en productontwikkeling MASTER HONOURSTRAJECT HTSM 1/2 23-3-2015 HTSM Honours Master 24 University campus Fryslân

25  Deel van doorlopende leerlijn BSc, MSc, PhD  2-jarig traject  Verdiepende theorie  Summer school met voorbereiding hierop  Excellent afstuderen  Peer-to-peer interactie  Schrijven van een artikel en het organiseren van een symposium  Complementaire expertise RUG en UT MASTER HONOURSTRAJECT HTSM 2/2 23-3-2015 HTSM Honours Master 25

26


Download ppt "1ste bijeenkomst Monitoring Excellentietrajecten UT Dinsdag 10 januari 2013 23/03/2015 Footer text: to modify choose 'View' or 'Insert' (for Office 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google