De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cursus Handelingsgericht Werken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cursus Handelingsgericht Werken"— Transcript van de presentatie:

1 Cursus Handelingsgericht Werken
Passend Onderwijs 15 april 2014 Annemarie de Jong – Annemieke Beemster De Westfriese Knoop

2 Welkom! 16 van de ± 80 directeuren aanwezig: 20%, da’s boven verwachting! 64% zei: “Ja” tegen HGA voor directeuren Ja, nuttig: 64% Nuttig, in het algemeen, maar niet voor mij: 32% Nuttig, voor mij: 32%

3 Wij hadden dus 8,5 directeur verwacht!
Nuttig voor mij, maar geen tijd: 10,66 % Nuttig voor mij, wel tijd, maar geen prioriteit: 10, 66 % Nuttig voor mij, wel tijd en ook prioriteit: 10, 66% Wij hadden dus 8,5 directeur verwacht!

4 Doel van deze bijeenkomsten
Achtergrondkennis van handelingsgericht werken en arrangeren Praktische toepassing daarvan op school Implementatie in de zorgstructuur en het team Een betere voorzitter van het zorgteam

5 Wat vinden de IB-ers belangrijk…..
De stand van zaken Wat vinden de IB-ers belangrijk…..

6 Context en kader Handelingsgericht arrangeren is een logisch vervolg op handelingsgericht werken. Waarom handelingsgericht werken? Ontstaan

7 Handelings gericht werken
Een methodiek die helpt Passend Onderwijs een plek te geven binnen de reguliere basisschool. die de kwaliteit van de extra ondersteuning voor kinderen kan verbeteren. die vraagt om een mindset hoe te kijken naar … en hoe om te gaan met …

8 HGW Jouw rol als directeur

9 Hoe benader jij situaties?
Wat voor denker bent u? Hoe benader jij situaties?

10 Wat doet u als het regent?

11 Wat bedenkt u als het waait?

12 Wat voor denker bent u? Een vastdenker of een omdenker?
Denkt u in problemen of in mogelijkheden? Denkt u in ja maar of in ja en?

13 HGW Jouw rol als directeur

14 HGW bouwt voort op … Doelgericht werken op het gebied van leren, werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren. Het team formuleert hiervoor doelen voor alle leerlingen, zowel lange als korte termijndoelen. Deze doelen worden in een cyclus van planmatig handelen geëvalueerd.

15 Kinderen met extra ondersteuningsbehoeften
De onderwijsbehoeften en opvoedbehoeften van kinderen staan centraal. Hierbij wordt oplossingsgericht gekeken en gewerkt. Onderwijsbehoeften worden omgezet in onderwijsaanbod Uitgangspunten HGW

16 Systematiek en transparantie
HGW / HGA werkt planmatig, waarvoor de methode standaard formulieren heeft ontwikkeld. Deze formulieren zijn hulpmiddelen om systematisch te werken en transparant te kunnen zijn. De formulieren verzorgen ook meteen de verslaglegging. Uitgangspunten HGW

17 Doelgericht werken Waar willen we naartoe, wat is ons doel en wat hebben we nodig om dat te bereiken? We verzamelen alleen die informatie, die relevant is voor de diagnostiek en advisering aan school en ouders. Van willen weten om te weten naar willen weten om te adviseren. Uitgangspunten HGW

18 Kind in relatie met de omgeving
Afstemming en wisselwerking Het kind in deze groep Het kind bij deze leerkrachten Het kind op deze school Het kind bij deze ouders ……… Uitgangspunten HGW

19 Adaptief onderwijs Doelgericht en effectief omgaan met verschillen tussen leerlingen – is noodzaak. Pedagogische activititeiten, gericht op competentie, relatie en autonomie. Instructieactiviteiten Planmatig werken - cyclisch Uitgangspunten HGW

20 Samenwerken Leerkrachten, IB en ouders werken actief, zowel bij diagnostisering en advisering. Kind is zelf belangrijke samenwerkingspartner. Uitgangspunten HGW

21 De leerkracht aan het stuur
IB-er bewaakt proces en rollen Leerkrachten bepalen haalbaarheid en ondersteuningsbehoeften.

22 Positieve kenmerken Positieve kenmerken van kinderen, leerkrachten, groep, school en ouders … is een kracht en biedt perspectief voor aanpak; bieden mogelijkheden en kansen; verbeteren het zelfbeeld.

23 Wat betekent dit voor jouw school?
Wat betekent dit voor jouw rol als directeur? Uitgangspunten HGW

24 Uitgangspunten HGW

25 Wat leert onderzoek ons?
Marzano (2007; 2009; 2011) Ambitieuze doelen en effectieve feedback zijn belangrijke kenmerken van effectief onderwijs Meest effectieve leerkrachten behandelen niet alle leerlingen hetzelfde, ze experimenteren bewust & doelgericht en evalueren hun aanpak systematisch

26 Plaats onderstaande interventies in volgorde van effectiviteit
Klassenmanagement en planmatig werken Doubleren Directe feedback: informatief – positief bekrachtigend Evaluatie a.d.h.v. toetsgegevens Kwaliteit instructie verhogen/directe instructie model Het nieuwe leren (versus traditioneel leren) Klassen verkleinen Positieve leraar – leerling – relatie Ouders (in school) het ‘leren’ laten begeleiden Doelen samen met/door leerlingen stellen

27 Boven 0. 4 = zeer effectief, tussen 0. 0 en 0
Boven 0.4 = zeer effectief, tussen 0.0 en 0.4 = licht effectief; onder 0.0 = negatief effect (John Hattie, 2009; 2012) Interventie Effectiviteit 1. Directe gerichte feedback: informatief – positief bekrachtigend 1.13 2. Kwaliteit instructie verhogen/directe instructie 3. Evaluatie a.d.h.v. toetsgegevens 4. Klassenmanagement en planmatig werken 5. Positieve relatie leraar - leerling 1.00/0.82 0.90 0.80 0.72 6. Ouders (in school) het ‘leren’ laten begeleiden 0.55 7. Doelen samen met/door leerlingen stellen 0.52 8. Klassen kleiner maken 0.05 9. Het nieuwe leren (versus traditioneel leren) 0.01 10. Doubleren - 0.15

28 HGW betekent bruggen slaan

29 tussen... schoolpraktijk en wetenschap school en ouders
school en jeugdzorg teamleden: doorgaande lijn Met als doel..


Download ppt "Cursus Handelingsgericht Werken"

Verwante presentaties


Ads door Google